Arkisto: opetusmateriaali

Hanke 21.2.2018

Mind over Media -hanke

Mediakasvatusseura on mukana tammikuussa 2018 käynnistyneessä seitsemän EU-yhteistyökumppanin konsortiohankkeessa, jossa opetetaan ja opitaan median vaikuttamiskeinoista alati muuttuvan uutis- ja viihdemaailman, mainonnan ja sosiaalisen median avulla. Mind over Media in EU– hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalainen opettajien ja muiden ammattilaisten verkosto ja luoda monikielinen (7 EU-kieltä ja englanti) verkossa toimiva opetusalusta, jonka avulla voidaan opetella tunnistamaan

Uutinen 1.8.2017

Elokuun 100 mediakasvatusideaa -koosteen aiheena elokuva- ja taidekasvatus

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Elokuun 100 mediakasvatusideaa -materiaalikosteessa keskitytään elokuva- ja taidekasvatukseen. Miten elokuva- ja taidekasvatusta voidaan toteuttaa eri luokka-asteilla? Mitä ikärajojen yhteydessä olevat sisältösymbolit kertovat mediakokemuksen sisällöstä? Entä mitä tarkoitetaan kamerakynän pedagogiikalla? Elokuun materiaalipaketista löytyy mm.

Materiaali 2017

100 mediakasvatusideaa – elokuva- ja taidekasvatus

Mediakasvatusseuran 100 mediakasvatusideaa -kampanjan elokuun koosteeseen on kerätty ideoita ja materiaaleja liittyen elokuva- ja taidekasvatukseen. Miten elokuva- ja taidekasvatusta voidaan toteuttaa eri luokka-asteilla? Mitä ikärajojen yhteydessä olevat sisältösymbolit kertovat mediakokemuksen sisällöstä? Entä mitä tarkoitetaan kamerakynän pedagogiikalla? Elokuun materiaalipaketista löytyy mm. oppimateriaalia kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi, tietoa elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien ikärajaluokittelusta, elokuvanteon eri osa-alueita käsitteleviä videotutoriaaleja,

Materiaali 2017

Opetusmateriaalia digitaalisen kaupankäynnin ilmiöistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tuottanut tietoa ja opetusmateriaalia digitaalisen kaupankäynnin ilmiöistä. Yläkoulun oppilaille suunnatun tehtäväkokonaisuuden avulla opitaan kuluttajana toimimisen perusperiaatteita nuorille tutun ja arkipäiväisen ilmiön avulla. Opetusmateriaalien keskeiset sisällöt: Kuluttajanoikeudet arjessa Verkkokaupassa asiointi Viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta Tuotteiden ja palveluiden hankinta ja käyttö Oma taloudenpito ja rahankäyttö Sähköinen maksaminen Kuluttajan oikeudet ja

Uutinen 27.4.2016

Uusi mediaopas kehittää aikuisten medialukutaitoa englanniksi ja arabiaksi

Kansanvalistusseura on julkaissut laajan medialukutaito-oppaan verkossa. Media Guide on ensimmäinen aikuisille suunnattu viestintäopas sekä ensimmäinen mediakasvatusmateriaali, joka on Suomessa tuotettu englannin lisäksi arabian kielellä. Mediaopassivusto sijaitsee osoitteessa www.mediaguide.fi. Kaikki oppaan materiaali on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. Kattava mediaopas johdattaa lukijansa median toimintatapoihin digitaalisella ajalla, tutustuttaa journalismin etiikkaan ja antaa työkaluja median sisältöjen kriittiseen analyysiin. Tutustu englanninkieliseen sivustoon täällä

Tapahtuma 18.11.2014

DOKKINO – lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma

DOKKINO – Valtakunnallinen lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma kiertää 13 paikkakunnalla ja tutustuttaa yli 11.000 lasta ja nuorta luovien dokumenttielokuvien maailmaan. Ympäri Suomea kiertävä tapahtuma tuo valkokankaalle kaksi eri ohjelmistoa, joista toinen on suunnattu alakouluikäisille (4.-6. luokka) ja toinen yläkouluikäisille. Tämän vuoden teemana on Yli Esteiden. Elokuvat antavat eväitä siitä, kuinka selvitä tiukoista paikoista ja mutkikkaistakin

Materiaali 2014

Kuka kertoo?

Tässä media- ja taidekasvatukseen tarkoitetussa opetusmateriaalissa tutkitaan audiovisuaalista kerrontaa ja tarinan rakentumista. Opetuspaketti perustuu kotimaisten eturivin mediataiteilijoiden teoksiin. Kuka kertoo? -opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetusmateriaalista sekä Mediataide kasvattaa! -palvelussa katsottavista teoksista, jotka ovat katsottavissa ilmaiseksi rekisteröityneille käyttäjille. Opetuspaketin kirjallinen osuus sisältää selkeitä ohjeita oppilaiden kanssa yhdessä tekemiseen. Kuka kertoo? -opetuspaketti soveltuu käytettäväksi eri ikäisten oppilaiden kanssa.

Materiaali 2013

Mun rajat – Amnestyn opetusmateriaali

Amnestyn Mun rajat -opetusmateriaalin keskeinen viesti on, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus. Opetusmateriaali on suunnattu yläkouluille ja toiselle asteelle. Se sopii hyvin myös nuorisotyöhön. Mun rajat -tuntien tavoitteena on opettaa nuorta kunnioittamaan omia ja toisten nuorten oikeuksia sekä kertoa, kuinka omalla toiminnalla voi edistää oikeuksien toteutumista. Nuoria halutaan rohkaista pohtimaan omia sekä toisten rajoja ja

Materiaali 2012

Mediataidot

Yleisradion Mediataidot sivustolla on materiaaleja mediakasvatukseen: Näin tehtiin Avoin tarina – Avoin tarina on koululaisten kirjoituskampanjan pohjalta toteutettu tv-sarja. Videot, kuvat ja tekstit kertovat, kuinka käsikirjoituksen kohtauksesta syntyy valmis elokuvan kohtaus. Näin tehtiin Ekolokero – ohjelmasarja, jossa esiteltiin Suomen luontoa ja maata, erilaisia elinympäristöjä ja eliölajeja sekä luonnonilmiöitä. Ihmisten tarve pitää yhteyttä keskenään on vauhdittanut teknistä kehitystä.

Materiaali 2013

ACME:n opettajille suunnattu materiaalipankki

  ACME on amerikkalainen mediakasvatusta edistävä yhdistys, jonka tavoitteena on mediakasvattaa valveutuneita kansalaisia, jotka kykenevät analysoimaan, arvioimaan ja tuottamaan mediaa. Järjestön sivuilta on ladattavissa englanninkielisiä aineistoja, kuten oppituntisuunnitelmia ja luokkahuoneaktiviteettivinkkejä. Ne kaikki on tuotettu CC-lisenssillä, eli niitä voi vapaasti hyödyntää ja jakaa lähteet mainitsemalla.  

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat