Arkisto: opetusvideot

Materiaali 2016

#Uskallakertoa kannustaa kertomaan seksuaalisesta häirinnästä

Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu verkossa ovat monelle lapselle ja nuorelle arkipäivää. Pelastakaa Lapset ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton video #uskallakertoa kannustaa kertomaan  seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä digitaalisessa mediassa luotettavalle aikuiselle. Videota voi käyttää keskustelun avaamiseksi niin kahdenkeskisessä kuin ryhmätyöskentelyssä. Video löytyy suomeksi täältä ja englanninkielisillä tekstityksillä täältä. Videon käsittelyn tueksi on tuotettu ohjaajan opas, joka on

Julkaisu 4.10.2016

Pro gradu: Liikkuvan kuvan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntäminen opetuksessa

Pro gradu -tutkielmassaan Karri Mehtälä paneutuu liikkuvaan kuvaan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntämiseen opetuksessa. Tutkielman tavoitteeksi Mehtälä mainitsee selvittää, miksi ja millä tavoin videoilla opetetaan. Tarkastelussaan hän keskittyy opettajiin, jotka tuottavat työnsä tueksi opetusvideoita. Audiovisuaalisen viestinnän määrä on kasvanut tällä vuosikymmenellä paljon ja nuoret kokevat videon heille luonnolliseksi tavaksi ilmaista itseään, niiden hyödyntäminen kouluissa on

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat