Arkisto: OPH

Tapahtuma 26.2.2018

Metka EdTechack 2018

Opetusalan kehitykseen tähtäävä Metka EdTechack on tapahtuma, jonka tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja arkipäivän opetuksen sekä koulutusjärjestelmän uusiutumisen tueksi. Parhaat ideat sekä tiimit palkitaan, ja heille avautuu mahdollisuus lähteä toteuttamaan konseptia tai protoa yhdessä opetusalan kanssa.

Uutinen 22.12.2014

Opetussuunnitelman perusteet valmistuneet

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antamia määräyksiä, joita kunnat ja muut opetuksen järjestäjät ovat velvollisia noudattamaan paikallisia opetussuunnitelmia laatiessaan. Paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan siten, että niiden mukaiseen opetukseen siirtyminen voidaan aloittaa syksyllä 2016. Perusteet on valmisteltu yhteistyössä opetuksen järjestäjien, koulujen, opettajankoulutuksen, tutkimuksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Julkaisu 9.1.2013

Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Jukaisussa esitellään Opetushallituksen oppimisympäristöjen koordinointialueiden mukaan tehtyjen kehittämishankkeiden ja niistä johdettujen kyselytutkimusten kautta tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kouluissa.     Tässä julkaisussa tarkastellaan teemoja: etäopetus sosiaalinen media laitteet ja ohjelmistot pelit ja virtuaalimaailmat Julkaisussa käsitellään muun muassa  oppijalähtöisyyttä, opetuksen ja oppimisen laajentumista luokkahuoneen ulkopuolelle sekä tietotekniikan pedagogista hyödyntämistä. Oppimisympäristötutkimuksessa käytetään

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat