Arkisto: opiskelu

Uutinen 7.12.2017

Lapin yliopiston kansainvälisen mediakasvatuksen maisteriohjelman haku on käynnissä

Lapin yliopiston kansainvälisen Master’s Degree Programme in Media Education -maisteriohjelman haku on auki 15.1.2018 saakka. Ohjelmaan valitaan opiskelijat 26.3. mennessä. Kahden vuoden pituinen maisteriohjelma alkaa 1. syyskuuta. Ohjelma on englanninkielinen ja hakeakseen opiskelijalla täytyy olla suoritettuna soveltuva kandidaatintutkinto. Maisteriohjelmassa perehdytään kolmeen teemaan: media ja oppiminen, media ja yhteiskunta sekä media ja psykososiaalinen hyvinvointi. Lue lisää kansainvälisestä

Blogi 21.4.2015

Musta tulee isona MasterChef!

  Media luo mielikuvia ja välittää tietoa. Nämä molemmat puolet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin: niin maitohyllyllä tehtyihin ostovalintoihin kuin koulutus- ja urapolun valintaankin. Kysyin pari vuotta sitten kokkiopiskelijoilta, kuinka monen alan valintaan oli vaikuttanut television lukuisten kokkiohjelmien tapittaminen. Kukaan ei moista ajatusta tunnistanut.

Julkaisu 22.7.2014

Sosiaalinen media – Blogit opetuksessa ja opiskelussa

Opinnäytetyö tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun eLearning Centrelle. Opinnäytetyössä haluttiin selvittää kiinnostusta siirtää opettamista ja opiskelua verkkoon blogeja käyttämällä. HAMK eLearning Centre on tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka tarjoaa verkko-opetuksen ja virtuaalityöskentelyn ammattitaitoa sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja. Tutkimusongelmana opinnäytetyössä oli selvittää kiinnostus siirtyä käyttämään blogeja osana kursseja. Opinnäytetyössä on myös sivuttu muita sosiaalisen median välineitä. Sosiaalisia medioita on

Materiaali 2012

Etä- ja verkko-opetus onnistumaan – Vinkkejä välineisiin, katsauksia käytäntöihin

Laajeneva etä- ja verkko-opetus vaatii yhä monipuolisempia pedagogisen ja teknisen tuen muotoja. Koulutuksien, räätälöidyn vierihoidon, erilaisten oppaiden ja ohjeiden sekä verkkopalveluiden rinnalle syntyi kolme vuotta sitten Viikon eVinkki. eVinkkien tavoitteena on viestittää opettajille ja opiskelijoille ajankohtaisista etä- ja verkko-opintojen asioista sekä kuvata erilaisia tapoja hyödyntää verkkovälineitä. Vinkit käsittelevät Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa ja Ammattiopisto Lappiassa käytössä olevia

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat