Arkisto: Oppimisympäristöt

Uutinen 25.8.2016

Case Forest – metsä monialaisena oppimisympäristönä -koulutus

Kansanvalistusseura ja Etäkoulu Kulkuri järjestävät yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja kouluttaja Mari Parikka-Nihtin kanssa maksuttoman Case Forest – metsä monialaisena oppimisympäristönä -koulutuksen Uudenmaan alueen yläkoulun aineenopettajille 1.10.2016 – 30.4.2017. Case Forest – metsä monialaisena oppimisympäristönä -koulutuksessa (4 op) suunnittellaan ja toteutetaan monialainen oppimiskokonaisuus yhteisöllistä projektioppimisen menetelmää ja design-suuntautunutta pedagogiikkaa hyödyntäen. Koulutus rakentuu lähipäivistä, webinaareista, itsenäisestä tiimi- ja parityöskentelystä ja verkon

Uutinen 1.6.2016

Uusia väitöksiä mediakasvatukseen liittyen

Leonardo Custódio tutkii väitöskirjassaan ”Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth” etnografisella otteella, miten Brasilian Rio de Janeiron faveloissa asuvat nuoret käyttävät mediaa ja toteuttavat journalistisia toimintatapoja puolustaakseen ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Laura Palmgren-Neuvonen puolestaan tutkii väitöstutkimuksessaan ”Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production” julkaisemislähtöisen

Julkaisu 31.5.2016

Väitös: Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production

Laura Palmgren-Neuvosen väitöstutkimuksen ”Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production” taustalla on koulun ja arjen mediaympäristöjen välille viime vuosina syntynyt, koulumotivaatiota heikentävä kuilu. Oppijat ovat arjessaan tottuneet vuorovaikutteiseen, tuottavaan median käyttöön, mutta koululla on vaikeuksia hyödyntää aktivoivia oppimisympäristöjä. Palmgren-Neuvonen tutki julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon mahdollisuuksia opetuksessa. Tämä monilukutaitoja

Julkaisu 9.1.2013

Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Jukaisussa esitellään Opetushallituksen oppimisympäristöjen koordinointialueiden mukaan tehtyjen kehittämishankkeiden ja niistä johdettujen kyselytutkimusten kautta tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kouluissa.     Tässä julkaisussa tarkastellaan teemoja: etäopetus sosiaalinen media laitteet ja ohjelmistot pelit ja virtuaalimaailmat Julkaisussa käsitellään muun muassa  oppijalähtöisyyttä, opetuksen ja oppimisen laajentumista luokkahuoneen ulkopuolelle sekä tietotekniikan pedagogista hyödyntämistä. Oppimisympäristötutkimuksessa käytetään

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat