Arkisto: OPS 2016

Materiaali 2016

Kuningaskuluttaja: 5 koodauspeliä kouluikäisille

Peruskoululaiset pääsevät opettelemaan ohjelmointia uuden opetussuunnitelman myötä. Koodaustaitoja voi opetella ohjelmilla, jotka madaltavat oppimiskynnystä mm. pelien keinoin. Tabletti on aloittelevalle koodarille luonteva väline. Ylen Kuningaskuluttaja on listannut 5 hyvää koodauspeliä, joilla ohjelmoimista on helppo lähestyä pelillisin keinoin. The Foos – donitsivaras kiinni Päähenkilöä ohjataan tekemällä käskyjä ja suorittamalla koodisarja. Vähitellen lastenleikki vaikeutuu, kun mukaan tulevat

Tapahtuma 4.2.2016

Monilukutaito – kaiken oppimisen metataito -koulutus

Snellman-kesäyliopisto järjestää 5.4.-3.5.2016 Monilukutaito -kaiken oppimisen metataito -verkkoluentosarjan. Monilukutaito on nostettu yhdeksi peruskoulujen opetussuunnitelmien laaja-alaisista taidoista, ja koulutuksen tavoitteena onkin avata monilukutaidon käsitettä ja antaa käytännön välineitä monilukutaidon huomioimiseen opettajan työssä. Kouluttajana toimii kielen ja kirjallisuuden lehtori Outi Kallionpää ja kurssin hinta on 60 euroa. Koulutus koostuu viidestä webinaarista eli verkkoluennosta, jotka tallennetaan ja luentojen tallenteet jaetaan

Materiaali 2015

Kooste alakoulun mediakasvatukseen

Mitä on monilukutaito? Entä oppimisen kaikkiallisuus? Miten nämä ilmenevät uudessa opetussuunnitelmassa? Mediakasvatukselliset oppimisratkaisut tuovat ilmiökeskeisyyden ja alakoululaisten arkielämän osaksi oppimisprosessia luontevasti. Ota selvää, miten! Uuteen opetussuunnitelmaan 2016 ilmestynyt käsite monilukutaito herättää kiinnostusta ja ihmetystä. Se sisältää monia erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, kirjoitustaidon, numeraalisen lukutaidon, kuvanlukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon. Esimerkiksi Tampereen yliopiston artikkelikokoelmasta löytyy runsaasti näkökulmia monilukutaitoon.  Erilaisten viestien kriittisen tulkitsemisen,

Uutinen 4.5.2015

Ensimmäiset korkeakoulujen uudet erikoistumiskoulutukset käynnistyvät

Opetus- ja viestintäministeriö on päättänyt myöntää rahoituksen viiden erikoistumiskoulutuksen toteutukseen. Koulutukset tukevat varsinkin opettajien monilukutaitoon ja tvt-taitoihin liittyvän pätevyyden kehittämistä. Opetus- ja viestintäministeri myönsi rahoituksen kahteen yliopistojen opetustoimen henkilöstölle suunnattuun koulutukseen: opettajien erikoistumiskoulutukseen kouluhyvinvointi (60 op) sekä opettajien erikoistumiskoulutukseen oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60 op). Turun yliopisto toteuttaa koulutuksia. ICT-alan rakennemuutosta vauhdittamaan myönnettiin rahoitus

Uutinen 22.12.2014

Opetussuunnitelman perusteet valmistuneet

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antamia määräyksiä, joita kunnat ja muut opetuksen järjestäjät ovat velvollisia noudattamaan paikallisia opetussuunnitelmia laatiessaan. Paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan siten, että niiden mukaiseen opetukseen siirtyminen voidaan aloittaa syksyllä 2016. Perusteet on valmisteltu yhteistyössä opetuksen järjestäjien, koulujen, opettajankoulutuksen, tutkimuksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat