Arkisto: Oulun yliopisto

Uutinen 1.6.2016

Uusia väitöksiä mediakasvatukseen liittyen

Leonardo Custódio tutkii väitöskirjassaan ”Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth” etnografisella otteella, miten Brasilian Rio de Janeiron faveloissa asuvat nuoret käyttävät mediaa ja toteuttavat journalistisia toimintatapoja puolustaakseen ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Laura Palmgren-Neuvonen puolestaan tutkii väitöstutkimuksessaan ”Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production” julkaisemislähtöisen

Julkaisu 31.5.2016

Väitös: Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production

Laura Palmgren-Neuvosen väitöstutkimuksen ”Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production” taustalla on koulun ja arjen mediaympäristöjen välille viime vuosina syntynyt, koulumotivaatiota heikentävä kuilu. Oppijat ovat arjessaan tottuneet vuorovaikutteiseen, tuottavaan median käyttöön, mutta koululla on vaikeuksia hyödyntää aktivoivia oppimisympäristöjä. Palmgren-Neuvonen tutki julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon mahdollisuuksia opetuksessa. Tämä monilukutaitoja

Materiaali 2016

Digitaalinen media varhaisvuosien opetuksessa ja oppimisessa

Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden kurssityönä tuottama ”Digitaalinen media varhaisvuosien opetuksessa ja oppimisessa” -vinkkimateriaali on suunnattu mediakasvatusmateriaaliksi varhaiskasvatuksen arkeen. Digitaalista mediaa tarkastellaan sekä oppimisen kohteena että välineenä. Materiaali sisältää yksinkertaisia ohjeita digitaalisen median hyödyntämiseen varhaiskasvatustyön eri osa-alueilla musiikista matematiikkaan ja tunnekasvatukseen.  Mukana on myös menetelmäkuvauksia, joiden toteuttamiseen ei tarvita lainkaan digitaalisia välineitä. Tutustu materiaaliin täällä.

Materiaali 2015

Lukuinto-opas

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen Lukuinto-ohjelma innostaa 6-16-vuotiaita lapsia ja nuoria monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttama Lukuinto-opas on suunnattu kouluille ja esiopetukseen, kirjastoille, kodeille ja kunnille. Oppaassa esiteltyjen menetelmien avulla voidaan lisätä lukuiloa sekä edistää koulun ja kirjaston yhteistyötä osana opetus- ja toimintasuunnitelmia. Lukuinto-oppaan keskeiset apuvälineet ovat: Yhteistyökaaviot, joita hyödyntäen

Uutinen 28.1.2015

FSR Second Wave -tutkimushankkeen uusia tuloksia

Laura Palmgren-Neuvonen, Tuula Myllylä-Nygård ja Riitta-Liisa Korkeamäki Oulun yliopistosta ovat tuottaneet Future School Research Second Wave (FSR Second Wave)  -hankkeeseen liittyvän osaprojektin ”kOuluTv media -ja julkisuuskasvatuksen välineenä” sekä siihen liittyvän kyselytutkimuksen ”Lapset ja nuoret videojulkaisemisen kynnyksellä – kOuluTV julkisuuskasvatuksen ja mediarohkaisun välineenä”.

Julkaisu 22.7.2014

Valtamedia/vastamedia – kirjoituksia mediakulttuurista

Artikkelikokoelman kirjoitukset ovat syntyneet Oulun yliopistossa syksyllä 2003 järjestetyn vertailevan taiteen ja kulttuurintutkimuksen seminaarin (KUTU 10) pohjalta. KUTU-seminaarin 10-vuotisjuhlavuoden teemana oli muuttuva mediakulttuuri. Kaikki artikkelit vastaavat osaltaan Valtamedia/Vastamedia-otsikon haasteeseen. Ne osoittavat, että median valta- ja vastavirrassa on monenlaisia ilmiöitä yhtä lailla kuin moninaisia ja moninäkökulmaisia tutkimusintressejäkin. Kokoelmassa esitellään siis useasti kaivattua monitieteistä mediakulttuurin tutkimusta. Lisäksi nähtävillä

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat