Arkisto: pedagogiikka

Julkaisu 4.10.2017

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys kartoitti mediakasvatuksen asemaa suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Selvitys koostui opettajaopiskelijoille suunnatusta kyselystä sekä lastentarhan- ja luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmien sekä opettajan pedagogisten opintojen sisällöllisestä tarkastelusta. Selvitystä täydentävät kommenttipuheenvuorot viidestä opettajia kouluttavasta yliopistosta sekä opettajaopiskelijoiden edustajalta. Kyselyn toteutti Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI yhteistyössä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL:n kanssa keväällä 2017. Selvityksen taustalla oli Lastentarhan-

Uutinen 25.9.2017

Kansalaisfoorumi hakee digitaalisen oppimisen asiantuntijaa

Kansalaisfoorumi hakee tiimiinsä koulutussuunnittelijaksi digitaalisen oppimisen asiantuntijaa, jonka tehtävänä on kehittää ja ylläpitää digitaalisuutta hyödyntäviä oppimisratkaisuja ja järjestötoiminnan muotoja (digitaaliset oppimisympäristöt, digitaalisuuden edellyttämät pedagogiset ratkaisut, multimodaalinen vuorovaikutus, visuaalisuuden hyödyntäminen, verkkopohjainen kommunikointi ja yhteisen tiedon tuottaminen). Monipuoliseen tehtävänkuvaan sisältyy myös muita aikuiskasvatukseen ja järjestölliseen sivistystyöhön liittyviä tehtäviä. Hakijalta edellytetään korkeakoulutasoista tutkintoa, johon on sisältynyt sekä mediakasvatukseen

Materiaali 2017

Kamerakynän pedagogiikka – opettajan käsikirja

Populaarikulttuuri ja elokuvakasvatuksen perinne tuntevat elokuvan tarinankerronnan taiteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt elokuvateorian vaikutusvaltainen suuntaus, jossa elokuva ymmärretään ajattelun ja sen representoimisen välineenä, kamerakynänä. Tämä historiallinen näkökulma tarjoaa aivan uusia välineitä ymmärtää videokuvaamisen mahdollisuudet oppimisessa. Kamerakynän pedagogiikassa elokuvaa käytetään kognitiivisena ja konstruktiivisena välineenä, jonka avulla oppilas tutkii maailmaa, ajattelee ja ilmaisee ajatteluaan. Näytelmien kuvaamisen sijaan

Materiaali

Sinä olet demokratiakasvattaja! – opas demokratiakasvatukseen

Opas demokratiakasvatukseen -tukimateriaali johdattaa demokratiakasvatuksen ja dialogisen kohtaamisen saloihin. Oppaan mukaan demokratiakasvatuksella on samansuuntaisia päämääriä kuin mediakasvatuksella, kriittisellä kasvatuksella ja jossakin määrin myös yrittäjyyskasvatuksella. Yhteisenä nimittäjänä näille kasvatuksen suuntauksille oppaan mukaan on, ettei kasvatusta nähdä autoritäärisenä ohjeiden, neuvojen ja valmiiden vastausten antamisena vaan tasavertaiseen vuorovaikutukseen pohjautuvana  toimintana. Tavoitteena demokratia- ja mediakasvatuksessa on tiedostava, vastuullinen ja

Julkaisu 28.5.2015

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -teos on syntynyt tarpeesta kehittää, jakaa ja levittää varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen liittyvää mobiilioppimisen pedagogiikkaa. Teoksen taustalla on samanniminen koulutuskokonaisuus, joka toteutettiin vuosien 2014-15 aikana Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Playful Learning Centerin (PLC) toimesta yhteistyössä koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. Koulutuskokonaisuuden rahoitti Opetushallitus. Teos on suunnattu erityisesti varhaiskasvatusalan toimijoille, mutta siitä voi

Materiaali 2015

Kamerakynän pedagogiikka – opettajan opas

Kuvaaminen on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista: otetaan kamera ja näytetään sillä asioita. Koulutyössä ja oppimisen tukena kamerakynällä voi tutkia, tarkkailla, tallentaa, toistaa, sanoa, kirjoittaa ja koostaa. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi lähiympäristön tutkimista ja sen kuvaamista. Opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa pohtia mitä eläimiä tai eläinten jälkiä lähimetsästä voi löytää? Mielikuvitusmatkoja voi harrastaa kuvittelemalla, miltä oma

Uutinen 17.9.2014

Playful Learning Center ja Rovio Fun Learning Research Lab avaavat ovensa

              Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa on avattu Playful Learning Center (PLC). Sen tavoitteena on tutkia leikillisen ja pelillisen oppimisen ratkaisuja yhdessä opetusalan asiantuntijoiden ja suomalaisten yritysten kanssa. Playful Learning -keskuksen yhteyteen avataan lisäksi kansainvälinen oppimisen tutkimustila Rovio Fun Learning Research Lab, jossa tutkitaan Rovio Learningin hauskan oppimisen filosofiaan perustuvia oppimisratkaisuja ja

Uutinen 26.6.2014

Ilmoittaudu mukaan oppimisfestivaaliin!

Oppiminen on jatkuvaa ja ulottuu kaikkialle – myös koulun ulkopuolelle. Samoin opettajan ammatillinen oppiminen ja osaaminen ei rajoitu perinteisen täydennyskoulutuksen raameihin. Koulujen yhteisössä piilee vahvuuksia, joita voidaan yhdessä nostaa esille. Kouluille tarjotaan toiminnallista kokonaisuutta, jota kutsutaan oppimisfestivaaliksi. Tämä maksuton kokonaisuuus tuodaan suoraan kouluille. Pureudutaan yhdessä myös opetussuunnitelmatyöhön ja opettajan arkeen.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat