Arkisto: peruskoulu

Materiaali 2016

Kuluttajakasvatus ja kaupallisen median käsittely osana opetusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on koonnut tietoa ja tehtäviä median kaupallisen viestinnän ilmiöistä ja niiden käsittelystä osana opetusta. Median toiminta on sidoksissa kaupallisiin toimijoihin ja markkinointiviestintä saa jatkuvasti uusia muotoja. Kaupallisen viestinnän kokonaisuuden tiedostaminen on osa kansalaisten kuluttajataitoja. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjaan sisältyvät kuluttajuus ja kaupallisen viestinnän aihepiirit. Markkinointi ja kaupallinen media – KKV:n opettajille

Uutinen 27.1.2016

Mediakasvatusseuralta koosteet ylä- ja alakoulujen mediakasvatukseen

Mediakasvatusseura on tehnyt vuoden 2016 Educa-messuviikon kunniaksi mediakasvatukselliset koosteet sekä ala- että yläkoulujen opettajille. Koosteista löytyy mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja ja tehtäväpaketteja eri teemoihin opetuksessa käytettäväksi, ja niistä saa ideoita monien aineiden ja ennen kaikkea ainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen. Koosteet tarjoilevat myös napakan tietoiskun uudesta opetussuunnitelmasta ja opetuksen ilmiölähtöisyydestä sekä lisälähteitä aiheeseen perehtymiseen. Koosteen materiaalit käsittelevät muun muassa lehdistöä, koodausta, videota, elokuvaa,

Seuran uutinen 27.1.2016

Koosteet ylä- ja alakoulujen mediakasvatukseen

Mediakasvatusseura on tehnyt vuoden 2016 Educa-messuviikon kunniaksi mediakasvatukselliset koosteet sekä ala- että yläkoulun opettajille. Koosteista löytyy mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja ja tehtäväpaketteja eri teemoihin opetuksessa käytettäväksi, ja niistä saa ideoita monien aineiden ja ennen kaikkea ainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen. Koosteet tarjoilevat myös napakan tietoiskun uudesta opetussuunnitelmasta ja opetuksen ilmiölähtöisyydestä sekä lisälähteitä aiheeseen perehtymiseen. Koosteen materiaalit käsittelevät muun muassa lehdistöä, koodausta, videota, elokuvaa,

Materiaali 2015

Kooste alakoulun mediakasvatukseen

Mitä on monilukutaito? Entä oppimisen kaikkiallisuus? Miten nämä ilmenevät uudessa opetussuunnitelmassa? Mediakasvatukselliset oppimisratkaisut tuovat ilmiökeskeisyyden ja alakoululaisten arkielämän osaksi oppimisprosessia luontevasti. Ota selvää, miten! Uuteen opetussuunnitelmaan 2016 ilmestynyt käsite monilukutaito herättää kiinnostusta ja ihmetystä. Se sisältää monia erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, kirjoitustaidon, numeraalisen lukutaidon, kuvanlukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon. Esimerkiksi Tampereen yliopiston artikkelikokoelmasta löytyy runsaasti näkökulmia monilukutaitoon.  Erilaisten viestien kriittisen tulkitsemisen,

Uutinen 23.3.2015

Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen loppuraportti julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishankkeen tavoitteena oli perusopetuksen uudistamiseksi selvittää perusopetuksen nykytilaa ja oppimistulosten heikkenemisen syitä, kaventaa tyttöjen ja poikien oppimistuloseroja sekä löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen.

Julkaisu 17.3.2015

Tulevaisuuden peruskoulu

Suomalainen koulutus on tunnustettu kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Viime vuosina oppimistulosten kansalliset ja kansainväliset arvioinnit ovat kuitenkin osoittaneet, että perusopintojaan päättävien oppilaiden oppimistulokset ovat heikentyneet. Ensimmäiset merkit nuorten osaamistason laskusta havaittiin jo noin kymmenen vuotta sitten. Tällöin havainnot olivat vielä yksittäisiä ja paikallisia. Nyt osaamistason laskusta on kuitenkin jo useita havaintoja sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Heikot

Tapahtuma 4.11.2014

Peruskoululaisten ilmainen mediakerho Alavudella

Alavuden keskustassa Lymyn Nuorisotilalla starttaa peruskoululaisten mediakerho 27.10.14! Kerho kokoontuu maanantaisin klo 17-19. Kerhossa voidaan mm. valokuvata, kirjoittaa blogitekstejä, tehdä lyhytelokuvaa tai jotain muuta mitä kerholaiset itse haluavat. Hauskan tekemisen ohessa opitaan tärkeää asiaa turvallisista nettitaidoista, ikärajoista ja tekijänoikeuksista. Kerholaiset jaetaan tarpeen mukaan muutamaan pienempään ryhmään, jotta ikähaarukka ei kasva liian suureksi ja kaikki pääsevät

Tapahtuma 13.10.2014

Koodilauantai aikuisille 

Koodiviikon aikuisille suunnattu keskustelutapahtuma järjestetään lauantaina 18.10. Nuorten toimintakeskus Hapessa Helsingissä. Oletko ohjannut tiedekerhoa, innostaako robotiikka vai haluaisitko alkaa vetää ohjelmointikerhoa? Kaipaatko vaihtaa ajatuksia teknologian opetuksesta lapsille ja nuorille? Oletko tehnyt huippuhienoa materiaalia, jolle toivoisit käyttäjiä? Vai kaipaatko kenties ideoita? Kiinnostaako muuten vaan? Mukaan ovat tervetulleita kaikki teknologiakasvatuksesta kiinnostuneet.   Ohjelma 18.10. 10-12 Ohjelmointi peruskouluun 2016

Julkaisu 22.7.2014

Alakoulun mediaviikko Opettajan opas mediakasvatuksellisen teemaviikon järjestämiseen

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa mediakasvatuksellinen opettajien ja muiden kasvattajien käyttöön tarkoitettu oppimateriaali. Materiaali kokoaa yhteen toimivia ja hyödyllisiä menetelmiä ja tehtäviä mediakasvatuksen alalta ja tarjoaa mallin sekä ohjeita alakoulun opettajille mediakasvatuksellisen teemaviikon järjestämiseen. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja sen toimeksiantaja ja tilaaja on Mediakasvatusseura ry. Opinnäytetyössä on hyödynnetty laaja-alaisesti mediakasvatuksen tutkimusta ja kirjallisuutta. Suomalainen mediakasvatuskenttä

Materiaali

Lumoava lukudiplomi

  Opetushallituksen tuottama Kunnari – Lumoava lukudiplomi – lähtölaskenta lukuharrastukselle kannustaa ala- ja yläkoululaisia lukemaan monin eri keinoin. Kunnarissa kirjallisuudenopetus ja siihen liittyvät tehtävät perustuvat elämyksellisyyteen eli lukijan omakohtaiseen lukukokemukseen ja sen jakamiseen muille. Elämyksellisyys tulee erityisesti esille monipuolisten tehtävien kautta. Uudessa opetussuunnitelmassa tekstikäsitys on laaja eli teksti on käsitteenä monimuotoinen. Kunnarissa tuetaan laajaa tekstikäsitystä ottamalla

1 2 3
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat