Arkisto: perusopetus

Tapahtuma 27.9.2017

Luova luokka -mediakasvatusseminaari 2017

Luova luokka -seminaari järjestetään torstaina 16.11. klo 9-12 Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin yhteydessä. Seminaarin teemana on tänä vuonna virtuaali- ja lisätty todellisuus. Seminaarissa tuodaan esille kuinka näitä ilmiöitä voidaan hyödyntää opetuksen, nuorisotyön ja terveyden edistämisessä. Aiheeseen pääsee perehtymään myös käytännönläheisemmin iltapäivän työpajoissa. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija Matleena Laakso avaa puheenvuorossaan VR- ja

Uutinen 14.6.2016

Creative Classroom – 50 oppimisskenaarion koostesivusto

Elokuussa 2016 päättyvän kaksivuotisen kansainvälisen Creative Classroom Erasmus+ kumppanuushankkeen puitteissa on tuotettu materiaaleja opetuksen suunnittelussa hyödynnettäviksi. Hankeessa on Suomesta ollut mukana edustajat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Projektiin ovat osallistuneet lisäksi partnerikoulut Virosta (Tallinn University), Sloveniasta (University of Ljubljana) ja Kroatiasta (University of Rijeka). Hankkeen koordinoinnista on vastannut virolainen BCS Koolitus. Kokoelma projektista on löydettävissä englanniksi täältä. Koostesivusto sisältää

Materiaali

Aamulehden Koulumaailma -sivusto

Aamulehden Koulumaailma -sivusto antaa ideoita sanomalehden monipuoliseen opetuskäyttöön. Sivustolla on muun muassa Vinkkipankki -osio, joka kokoaa sanomalehden käyttöön liittyviä opetusideoita eri aihealueisiin liittyen. Tehtäviä voi hakea ikäryhmittäin ja uuden opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien mukaan. Materiaalia löytyy aina esiopetuksesta toiseelle asteelle. Sivusto tarjoaa oppituntivinkkien lisäksi tietoa koululaisvierailuista, tapahtumista ja muusta koululaistoiminnasta. Lisää vinkkejä sanomalehtien opetuskäyttöön saa

Tapahtuma 16.10.2015

Luova luokka -mediakasvatusseminaari

Luova luokka -seminaari järjestetään Oulun kaupunginkirjastossa keskiviikkona 18.11. Seminaarin teemana on mediakasvatus ja Luova luokka  -seminaarissa kuullaankin sekä uusimmat kuulumiset mediakasvatuksen kentältä että tavataan mielenkiintoisia alan ammattilaisia. Vuoden 2015 Luova luokka -seminaarissa pureudutaan erityisesti tubettamisilmiöön ja siihen liittyvään fanikulttuuriin. Tarjolla on perinteiseen tapaan käytännönläheisiä työpajoja, joissa tutustutaan erilaisiin mediakasvatuksellisiin menetelmiin. Seminaari on maksuton ja osallistua voi koko

Materiaali 2011

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa

Julkaisu sisältää selkeän rungon mediaopetuksen tavoitteista vuosiluokittain ja mediataitojen karttuminen kuvataan jatkumona peruskoulun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Julkaisussa esitetään tiivis yleiskuvaus mediakulttuurissa elämiseen tarvittavista mediataidoista ja siitä, mitä luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot sekä turvataidot tarkoittavat peruskoulussa.

Materiaali 2013

EU:n kouluverkoston materiaaleja opettajien täydennyskoulutukseen

Yleiseurooppalaisen kouluverkostohankkeen kurssimateriaalit on suunnattu perusopetuksen 5.-9. luokkien opettajille. Ne on suunniteltu asiantuntevien kouluttajien käyttöön, esim. opettajien kouluttajille (henkilöille ja organisaatioille), opettajajärjestöille ja paikallisille viranomaisille, jotka ovat kiinnostuneita opettajiensa ammatillisesta kehittämisestä.

Julkaisu 30.12.2013

Kuudesluokkalaiset internetin sosiaalisissa ympäristöissä − lasten näkemyksiä vuorovaikutuksesta internetissä

Pro gradu -tutkimuksessaan Pia Autio ja Joni Rikman tutkivat kuudesluokkalaisten Internetin sosiaalisten ympäristöjen käyttöä: mitä ympäristöjä he käyttävät ja millaisia syitä he ympäristöjen käytölle antavat. Tutkimuksella pyritään myös antamaan vastauksia siihen, millaisia haittoja ja mahdollisuuksia tutkittavat ajattelevat Internetin sosiaalisten ympäristöjen käytöllä olevan ja miten ympäristöjen käyttö tutkittavien mukaan vaikuttaa heidän sosiaalisiin suhteisiinsa reaalimaailmassa. Tutkimukseen osallistui

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat