Arkisto: piilomainonta

Materiaali 2018

Piiloleikki-oppimateriaali

On tärkeää osata tunnistaa mainos mainokseksi. Piiloleikki-oppimateriaali tarjoaa nuorille keinoja analysoida, tunnistaa ja arvottaa mainoksia. Piilomainonta voi olla toisinaan räikeää ja toisinaan hyvin hienovaraista. Mediaympäristön muutokset vaikuttavat myös mainoksiin, eikä esimerkiksi mainonnan merkitsemisen sääntöjä aina ole helppo soveltaa uusiin mainonnan muotoihin. Piiloleikki-materiaali antaa nuorille keinoja analysoida ja arvottaa mainoksia sekä auttaa tunnistamaan mainoksen median muusta

Materiaali 2009

Työkalupakki – Tupakka mediassa

Tyokalupakki.net-sivusto on osa suomalaista nuorten tupakoimattomuuden edistämisen ohjelmaa. Ohjelmaa koordinoi Suomen Syöpäyhdistys ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tyokalupakki.net-sivuston yläkoulu ja lukio -osio auttaa opettajia ja muita nuorten parissa työskenteleviä käsittelemään tupakointia mielenkiintoisesti ja oppilaslähtöisesti. Faktatietoja, tehtäviä ja virikemateriaaleja voi hyödyntää esimerkiksi oppitunneilla, vanhempainilloissa ja mietittäessä savuttoman kouluympäristön luomista. Työkalupakissa on osuus Tupakka mediassa, jossa on

Materiaali 2013

Totta kai -oppimateriaali

Mainonnan lukutaitoa käsittelevä Totta kai -oppimateriaali paneutuu aikakauslehtimainosten tehokeinoihin, vaikutustapoihin ja ilmenemismuotoihin. Oppimateriaali on suunnattu ala- ja yläkoululaisille, lukiolaisille ja heidän opettajilleen. Julkaisun tehtävät kannustavat lapsia ja nuoria analysoimaan mainoksia ja arvioimaan niiden asenteita ja arvoja. Harjoitukset ovat sovellettavissa kaiken ikäisille ja tasoisille oppilaille. Totta kai -oppimateriaali sisältää esimerkiksi tietoa aikakauslehtimainosten väreistä, muotokielestä ja tarinoista.

Materiaali 2006

Mediametkaa! – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Mediakasvattaminen on normaalia kasvattajana toimimista houkuttelevan, hauskan ja hurjan mediatarjoilun keskellä. Sen työtavat ja menetelmät ovat aivan samoja kuin muussakin kasvatuksessa ja opetuksessa. Jos tarkastelee omaa toimintaansa kasvattajana, voi ilokseen huomata toimineensa tiedostamattaan mediakasvattajana. Tietoisuus omasta toiminnasta auttaa näkemään, miten itsessäkin asuu pieni mediakasvattaja, ja tekemään työskentelystä entistä tavoitteellisempaa. Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat