Arkisto: pro gradu -tutkielma

Julkaisu 22.11.2017

”Ethän sinä äiti heitä meidän peliohjelmia parvekkeelta?” : digitaalinen teknologia lasten kuvakirjoissa 2010-luvulla

Hanna Järvenpään pro gradu -tutkielma käsittelee 2010-luvun alkupuolen kuvakirjojen representaatioita digitaalisesta teknologiasta. Tutkielma pyrkii selvittämään teknologiaan liitettyjä merkityksiä ja merkitysten tuottamisen keinoja kuvakirjoissa yhdistellen lastenkirjallisuuden poetiikkaan mediakasvatuksellista näkökulmaa. Lasten ja perheiden arkistunut teknologian käyttö herättää tällä hetkellä paljon keskustelua. Media- ja pelikasvatuksen tutkimuksessa on alettu hiljattain kiinnittää huomiota julkisessa keskustelussa näkyvään huolipuheeseen, jonka taustalla on aikuisten huoli

Julkaisu 26.6.2015

Kirjasto pelissä : pelit ja pelaaminen Suomen yleisissä kirjastoissa

Tässä pro gradu -tutkielmassa kartoitetaan miten pelit ja pelaaminen ovat edustettuina, ja miten peleihin ja pelaamiseen suhtaudutaan Suomen yleisissä kirjastoissa, ja millainen tulevaisuudenkuva peleillä ja pelaamisella kirjastoissa kirjastoammattilaisten näkemyksen mukaan on. Tutkimuksessa selvitetään myös kirjastossa pelaamisen haittoja ja hyötyjä.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat