Arkisto: raportti

Julkaisu 12.2.2018

Suosituksia digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle

Euroopan komissio asetti vuonna 2016 asiantuntijatyöryhmän laatimaan suosituksia digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle, identifioimaan digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä koulutustarpeita sekä kartoittamaan digitaalisen nuorisotyön hyviä käytäntöjä. Työryhmän raportti julkaistiin helmikuussa 2018 ja se löytyy täältä. Koulutustarpeiden kattava ja tarkkaan mietitty listaus antaa osviittaa siitä, mihin suuntaan nykyisten ja tulevien nuorisotyön ammattilaisten osaamista tulisi kehittää digitaalisessa nuorisotyössä. Suositusten toivotaan innoittavan

Uutinen 12.2.2018

Euroopan komissio on julkaissut suositukset digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi

Euroopan komissio asetti vuonna 2016 asiantuntijatyöryhmän laatimaan suosituksia digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle, identifioimaan digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä koulutustarpeita sekä kartoittamaan digitaalisen nuorisotyön hyviä käytäntöjä. Työryhmän raportti on nyt julkaistu ja se löytyy täältä.

Julkaisu 7.2.2018

Non-toxic – Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä

Pelaaminen on kasvava lasten ja nuorten harrastus, ja myös osa nuorisotyötä. Jotta pelitoimintaa voitaisiin kehittää turvallisemmaksi kaikille, on tärkeää tietää minkälaista häirintää ja vihapuhetta nuoret pelikulttuurissa kokevat. Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanke kartoitti kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä. Selvitys toteutettiin kyselyn ja täydentävien haastattelujen avulla. Kysely suunnattiin

Julkaisu 28.11.2017

Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset

Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset -väliraportti esittelee Tampereen ja Turun yliopiston toteuttaman Digiajan peruskoulu -hankkeen keskeisiä tuloksia. Selvitys on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa. Selvitys kartoittaa uuden oppimisen, digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykytilaa ja kehittämisvalmiutta perusopetusta järjestävissä kouluissa. Selvityksen keskeisenä tavoitteena on luoda perustaa opetusalan ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntämiselle päätöksenteossa. Lue lisää hankkeesta täältä. Tutustu Digiajan peruskoulu 2017

Uutinen 28.11.2017

Digiajan peruskoulu -väliraportti on julkaistu

Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset -väliraportti esittelee Tampereen ja Turun yliopiston toteuttaman Digiajan peruskoulu -hankkeen keskeisiä tuloksia. Selvitys on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa. Selvitys kartoittaa uuden oppimisen, digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykytilaa ja kehittämisvalmiutta perusopetusta järjestävissä kouluissa. Selvityksen keskeisenä tavoitteena on luoda perustaa opetusalan ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntämiselle päätöksenteossa.

Julkaisu 10.10.2016

Ruudulla: Mediakasvatuksen ammattilaisten käsityksiä median käytön suosituksista ja ruutuaika-käsitteestä

  Ruutuaika-käsite nousee säännöllisesti esiin lasten ja nuorten mediankäyttöä koskevassa keskustelussa. Ruutuajalla viitataan erilaisten näyttölaitteiden (esim. tietokone, älypuhelin, tabletti, televisio…) äärellä vietettyyn aikaan. Mediakasvatusseura halusi selvittää mediakasvatuksen parissa toimivien ammattilaisten näkemyksiä ruutuaika-käsitteestä toteuttamalla avoimen Ruudulla-kyselyn, joka suunnattiin erityisesti mediakasvatuksen parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille. Osallistujia pyydettiin vastaamaan viiteen kysymykseen, jotka käsittelivät ruutuaikaa sekä lasten ja

Julkaisu 9.5.2016

Luovuus & leikillisyys kirjastossa -projektin hankeraportti

Vantaan kaupunginkirjasto on Mediakasvatuksellinen värkkäämö –hankeessa tutkinut, onko mediakasvatuksellisesta taidetoiminnasta kehitettävissä pedagoginen kirjastopalvelu, josta kirjastoissa aikaansa viettävät lapset ja nuoret innostuisivat ja johon he sitoutuisivat. Monissa kirjastoissa on paljon lapsia ja nuoria, jotka oleilevat ja pelailevat tuntikausia yksin tai yhdessä kavereidensa kanssa. Jotkut heistä kaipaavat kovasti aikuisseuraa ja hakevat aktiivisesti henkilökunnan huomiota. Tästä syntyi hankkeen

Julkaisu 11.9.2015

A Framework for Film Education

British Film Instituten johtama eri puolilta Eurooppaa olevista elokuvakasvattajista koostuva ryhmä on luonut Elokuvakasvatuksen kehyksen (Framework for Film Education in Europe) tukemaan eurooppalaisia elokuvakasvattajia elokuvakasvatuksen suunnittelu-, hallinnointi- ja arviointityössä. Dokumentti julkistettiin Pariisissa 19.6. 2015. Kehys pyrkii yhdistämään teorian, käytännön ja eurooppalaisten elokuvakasvatuskäytänteiden takana olevat periaatteet tavoitteenaan innostaa kaiken ikäisiä ihmisiä ympäri Euroopan nauttimaan elokuvista ja

Julkaisu 25.3.2015

Media+lapsi+kasvatus – Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen

Raportti valmistui Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston rahoittamassa Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen –hankkeessa, jossa kartoitettiin lasten mediakasvatuksen tutkimusta sekä rakennettiin yhteistyössä mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen ammattilaisten kanssa lasten ja nuorten mediakasvatuksen tutkimuksen tulevaisuuden suuntaviivoja. Hankkeessa kerättiin systemaattisesti lasten mediakasvatukseen liittyvää Suomessa tehtyä tutkimusta sekä avattiin tiedon sovellettavuuteen ja yleistajuistamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Loppuraportti kokoaa saadut tulokset yhteen.

Julkaisu 22.7.2014

Mobiilimuksut – Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3

Instagram, Kid, Viddy, Snapchat, Vine, WhatsApp, AskFM… Monet lasten ja nuorten suosimista internet- ja mobiilisovelluksista ovat heidän vanhemmilleen ja muille aikuisille vieraita. Lasten ja nuorten mediaympäristö on muuttunut mobiiliksi ja entistä visuaalisemmaksi ja pelillisemmäksi. Vuosi 2013 oli selfieiden, meitsieiden ja snäppien vuosi. Lapset esittävät arkeaan yhä enemmän kuvien muodossa, eikä omilla kasvoilla esiintymistä koeta ongelmaksi.

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat