Arkisto: raportti

Julkaisu 28.11.2017

Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset

Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset -väliraportti esittelee Tampereen ja Turun yliopiston toteuttaman Digiajan peruskoulu -hankkeen keskeisiä tuloksia. Selvitys on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa. Selvitys kartoittaa uuden oppimisen, digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykytilaa ja kehittämisvalmiutta perusopetusta järjestävissä kouluissa. Selvityksen keskeisenä tavoitteena on luoda perustaa opetusalan ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntämiselle päätöksenteossa. Lue lisää hankkeesta täältä. Tutustu Digiajan peruskoulu 2017

Uutinen 28.11.2017

Digiajan peruskoulu -väliraportti on julkaistu

Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset -väliraportti esittelee Tampereen ja Turun yliopiston toteuttaman Digiajan peruskoulu -hankkeen keskeisiä tuloksia. Selvitys on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa. Selvitys kartoittaa uuden oppimisen, digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykytilaa ja kehittämisvalmiutta perusopetusta järjestävissä kouluissa. Selvityksen keskeisenä tavoitteena on luoda perustaa opetusalan ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntämiselle päätöksenteossa.

Julkaisu 10.10.2016

Ruudulla: Mediakasvatuksen ammattilaisten käsityksiä median käytön suosituksista ja ruutuaika-käsitteestä

  Ruutuaika-käsite nousee säännöllisesti esiin lasten ja nuorten mediankäyttöä koskevassa keskustelussa. Ruutuajalla viitataan erilaisten näyttölaitteiden (esim. tietokone, älypuhelin, tabletti, televisio…) äärellä vietettyyn aikaan. Mediakasvatusseura halusi selvittää mediakasvatuksen parissa toimivien ammattilaisten näkemyksiä ruutuaika-käsitteestä toteuttamalla avoimen Ruudulla-kyselyn, joka suunnattiin erityisesti mediakasvatuksen parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille. Osallistujia pyydettiin vastaamaan viiteen kysymykseen, jotka käsittelivät ruutuaikaa sekä lasten ja

Julkaisu 9.5.2016

Luovuus & leikillisyys kirjastossa -projektin hankeraportti

Vantaan kaupunginkirjasto on Mediakasvatuksellinen värkkäämö –hankeessa tutkinut, onko mediakasvatuksellisesta taidetoiminnasta kehitettävissä pedagoginen kirjastopalvelu, josta kirjastoissa aikaansa viettävät lapset ja nuoret innostuisivat ja johon he sitoutuisivat. Monissa kirjastoissa on paljon lapsia ja nuoria, jotka oleilevat ja pelailevat tuntikausia yksin tai yhdessä kavereidensa kanssa. Jotkut heistä kaipaavat kovasti aikuisseuraa ja hakevat aktiivisesti henkilökunnan huomiota. Tästä syntyi hankkeen

Julkaisu 11.9.2015

A Framework for Film Education

British Film Instituten johtama eri puolilta Eurooppaa olevista elokuvakasvattajista koostuva ryhmä on luonut Elokuvakasvatuksen kehyksen (Framework for Film Education in Europe) tukemaan eurooppalaisia elokuvakasvattajia elokuvakasvatuksen suunnittelu-, hallinnointi- ja arviointityössä. Dokumentti julkistettiin Pariisissa 19.6. 2015. Kehys pyrkii yhdistämään teorian, käytännön ja eurooppalaisten elokuvakasvatuskäytänteiden takana olevat periaatteet tavoitteenaan innostaa kaiken ikäisiä ihmisiä ympäri Euroopan nauttimaan elokuvista ja

Julkaisu 25.3.2015

Media+lapsi+kasvatus – Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen

Raportti valmistui Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston rahoittamassa Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen –hankkeessa, jossa kartoitettiin lasten mediakasvatuksen tutkimusta sekä rakennettiin yhteistyössä mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen ammattilaisten kanssa lasten ja nuorten mediakasvatuksen tutkimuksen tulevaisuuden suuntaviivoja. Hankkeessa kerättiin systemaattisesti lasten mediakasvatukseen liittyvää Suomessa tehtyä tutkimusta sekä avattiin tiedon sovellettavuuteen ja yleistajuistamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Loppuraportti kokoaa saadut tulokset yhteen.

Julkaisu 22.7.2014

Mobiilimuksut – Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3

Instagram, Kid, Viddy, Snapchat, Vine, WhatsApp, AskFM… Monet lasten ja nuorten suosimista internet- ja mobiilisovelluksista ovat heidän vanhemmilleen ja muille aikuisille vieraita. Lasten ja nuorten mediaympäristö on muuttunut mobiiliksi ja entistä visuaalisemmaksi ja pelillisemmäksi. Vuosi 2013 oli selfieiden, meitsieiden ja snäppien vuosi. Lapset esittävät arkeaan yhä enemmän kuvien muodossa, eikä omilla kasvoilla esiintymistä koeta ongelmaksi.

Julkaisu 22.7.2014

Mapping Digital Media: Finland

Perinteinen media, uutisalustat ja julkisen palvelun yleisradiotoiminta ovat säilyttäneet asemansa digitaalisella aikakaudella Suomessa. Perinteinen media hallitsee uutistarjontaa digitaalisilla alustoilla ja sosiaalisessa mediassa. Digitalisaatio on lisännyt televisiokanavien määrää ja kilpailua yleisöstä. Verkkomedioiden määrä on kasvanut nopeasti. Vaikka tavat lukea ja katsoa uutisia ovat muuttuneet, suuri osa väestöstä katsoo television uutislähestystä ainakin kerran viikossa. Sanomalehtien lukeminen on

Julkaisu 22.7.2014

EU Kids Online: National perspectives -raportti

Miten lapset käyttävät internetiä eri maissa? Mitä he siellä tekevät? Altistuvatko he internetissä vaaniville vaaroille? Mitä vanhemmat tekevät mahdollistaakseen lapsilleen aktiivista toimijuutta ja toisaalta varmistaakseen näiden turvallisuuden? Mitä muuta voidaan tehdä lasten turvallisuuden edistämiseksi estämättä heitä hyödyntämästä internetin tarjoamia mahdollisuuksia? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta Eu Kids Online verkoston laatimassa raportissa ’National perspectives’, jossa vertaillaan lasten

Julkaisu 22.7.2014

Media uudistuvassa yhteiskunnassa

Tämä raportti käsittelee median ja yhteiskunnan muutoksen välistä suhdetta erityisesti yhteiskunnallisten aloitteiden ja avausten näkökulmasta. Kirjoitustyössä sovelletaan normaaleja tutkimuksellisia käytäntöjä. Raportin primaariaineiston muodostavat alan tutkimuskirjallisuus, alan tieteelliset artikkelit, alan keskustelu mediassa ja kirjoittajan kokemus mediasta. Raportin tueksi on tehty joitakin pitkään mediassa vaikuttaneiden henkilöiden luottamuksellisia haastatteluja. Haastattelujen rooli on ollut toimia ”palloseinänä” ja testausalustana kirjoittajan ajatuksille.

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat