Arkisto: sanomalehti

Materiaali 2018

Meidän juttu -tehtäväkortit

Meidän juttu on Sanomalehtien Liiton tuottama verkkolehti ja oppiympäristö, jossa lapset ja nuoret pääsevät tekemään ja julkaisemaan omista aiheistaan journalistisia juttuja pääasiassa koulun oppitunneilla. Meidän juttu on tuottanut erityisesti opettajan työkaluksi soveltuvat maksuttomat, tulostettavat tehtäväkortit, joiden avulla juttujen tekemisen maailmaan pääsee sukeltamaan nopeasti. Materiaalissa kannustetaan analysoimaan ja pohtimaan sanomalehtien käyttämiä lähteitä kriittisesti. Meidän jutun toiminnan

Materiaali 2018

Luotettavan tiedon metsästäjät: mediakasvatusmateriaali lapsille tieteestä ja tiedosta

Mediataitokoulun sivuilta löytyvän Luotettavan tiedon metsästäjät – materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Materiaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä tiedon tuottamisessa, ja se Materiaalin tavoitteena on edistää laaja-alaisesti media- ja monilukutaitoja, joten se sopii hyödynnettäväksi opetussuunnitelmien mukaisesti niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa kuin toisellakin asteella. Materiaalia voi hyödyntää monipuolisesti eri

Materiaali

Sanomalehti opetuksessa: Oppituntivinkit

Sanomalehti opetuksessa -sivuston oppituntivinkkien avulla voi helposti ottaa uutiset osaksi opetusta. Vinkkejä on tarjolla esiopetukseen, alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle. Oppituntivinkeissä pureudutaan tuoreiden sanomalehtijuttujen avulla erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Vinkeissä käsitellään muun muassa ajankohtaisia uutisaiheita, kouluvuoden rytmiin liittyviä teemoja ja erilaisia medianlukutaitoon liittyviä aiheita. Vinkeissä hyödynnetään verkossa julkaistuja sanomalehtijuttuja. Haun avulla voit etsiä tietylle ikäryhmälle, johonkin

Materiaali 2017

Meidän juttu -verkkolehti

Sanomalehtien Liiton Suomi 100 -juhlavuodeksi tuottama Meidän juttu -verkkolehti on nyt avoinna. Meidän juttu on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa ja se ilmestyy koko Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ajan. Lehden toimitukseen kutsutaan koko Suomen lapset ja nuoret. Ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset voivat tehdä juttuja itselleen tärkeistä aiheista ja näkökulmista koulun oppitunneilla. Lasten ja nuorten

Tapahtuma 17.1.2017

Sanomalehtiviikko 30.1.–3.2.2017

Sanomalehtiviikkoa vietetään seuraavan kerran 30.1.–3.2.2017. Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja ja yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa. Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Vuoden 2017 Sanomalehtiviikko haastaa pohtimaan omaa mediamaailmaa. Mihin sisältöihin luotat netissä ja miksi? Viikon aikana pureudutaan myös sosiaalisen median kupliin ja

Uutinen 9.9.2014

Isi, lue -kampanja tähtää poikien lukuharrastuksen vahvistamiseen

  YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään jälleen 8. syyskuuta, johon liittyen Sanomalehti Liitto sekä Suomen Kustannusyhdistys järjestävät Isi, lue -kampanjan, joka korostaa lukevien isien merkitystä erityisesti poikien lukutaidolle. Kampanjalla pyritään nostamaan esiin lukevan miehen malli, joka on Sanomalehtien Liiton mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppaisen mielestä yksi tärkeä tekijä poikien lukemisharrastuksen vahvistamisessa. Kampanjan aikana järjestetään myös kilpailu, jossa isät

Materiaali 2014

Aikakauslehtituokioita varhaiskasvatukseen

Omppu-oravan ja Jätski-jäniksen lehtiretket -materiaali sisältää kymmenen teemoitettua mediakasvatustuokiota varhaiskasvatukseen. Jokainen tuokio sisältää lapsen ja aikuisen välistä keskustelua, konkreettisen aikakauslehtitehtävän sekä leikki-idean aiheen jatkokäsittelyä varten. Lehtiretket sopivat esimerkiksi päiväkotien pienryhmätoimintaan. Järjestääksesi  lehtiretken tarvitset käyttöösi vain askarteluvälineitä sekä kasan aikakauslehtiä. Hyödyntämällä oppimateriaalin hahmoja, kuvia ja loruja, saat luotua jokaisesta lehtiretkestä lapsiryhmällesi todellisen seikkailun.

Julkaisu 22.7.2014

Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi?

Mari Hankala tarkastelee tutkimuksessaan sanomalehtien opetuskäytön mahdollisuuksia edistää sanomalehtien lukijuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Nykyinen mediaympäristö asettaa sanomalehden käytölle erityisiä haasteita, sillä nuorten sanomalehtien lukeminen vähenee kaiken aikaa muun mediatarjonnan lisääntyessä. Myös koulun mediakasvatukselta vaaditaan monipuolisuutta. ”Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sanomalehtiopetukseen” -tutkimus rakentuu kolmesta näkökulmasta: sanomalehtiopetuksen vaiheita esittelevästä historiallisesta katsauksesta, sanomalehtien

Julkaisu 22.7.2014

Sanomalehti lasten ja nuorten mediakasvattajana

Tämän opinnäytetyön aiheena oli sanomalehti lasten ja nuorten mediakasvattajana. Sanomalehteä on aina pidetty tärkeänä ja luotettavana tiedonlähteenä, mutta teknologian kehittyessä jatkuvasti lapset ja nuoret ovat mieltäneet digitaaliset laitteet ja mediasisällöt läheisemmiksi. Sanomalehtiviikon kehittänyt Sanomalehtien Liitto haluaa rohkaista lapsia ja nuoria enemmän sanomalehtien pariin. Sanomalehtiviikkoa vietettiin 8.–12.2.2010. Viikon aikana toimittajat tekevät paljon vierailuja kouluihin ja oppilaat

Julkaisu 22.7.2014

Mainonta muistetaan parhaiten sanomalehdistä, suoramainoksista ja televisiosta

Itella Asiakkuusmarkkinointi on tutkinut mainonnan muistamista eri mainoskanavissa, ja sitä, miten suoramainonta muistetaan suhteessa muihin kanaviin. Mainonnan spontaanin muistamisen tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tuhansista, yhden viikon aikana lähetetyistä mainosviesteistä eri mainoskanavissa ovat päällimmäisinä jääneet kuluttajan mieleen. Mainonta muistetaan parhaiten sanomalehdistä ja osoitteettomasta suorajakelusta kauppaketjujen tarjousmainonnan ansiosta. Seuraavaksi eniten mainontaa muistetaan omalla nimellä tulevista suorakirjeistä ja televisiosta,

1 2 3
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat