Arkisto: sanomalehtiviikko

Julkaisu 7.2.2018

Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimusraportti

Uutismedian aktiivisella seuraamisella on selvä yhteys lukutaitoon, selviää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemästä Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimuksesta, joka pohjaa PISA 2015 -tuloksiin. Jatkotutkimus toteutettiin loppuvuonna 2017. Tutkimuksen tilasi Sanomalehtien Liitto, ja tutkimus julkaistiin osana vuoden 2018 Sanomalehtiviikkoa. Tutkimusraportissa tarkastellaan tarkemmin PISA 2015 -tutkimuksen tuloksia ja niiden kautta nuorten media-arkea sekä mediankäytön yhteyttä lukutaitoon ja oppimistuloksiin

Materiaali 2018

Meidän juttu -tehtäväkortit

Meidän juttu on Sanomalehtien Liiton tuottama verkkolehti ja oppiympäristö, jossa lapset ja nuoret pääsevät tekemään ja julkaisemaan omista aiheistaan journalistisia juttuja pääasiassa koulun oppitunneilla. Meidän juttu on tuottanut erityisesti opettajan työkaluksi soveltuvat maksuttomat, tulostettavat tehtäväkortit, joiden avulla juttujen tekemisen maailmaan pääsee sukeltamaan nopeasti. Materiaalissa kannustetaan analysoimaan ja pohtimaan sanomalehtien käyttämiä lähteitä kriittisesti. Meidän jutun toiminnan

Uutinen 30.1.2018

Tutustu Sanomalehtiviikon tehtäväpankkiin!

Sanomalehtiviikkoa vietetään tällä viikolla, 29.1.–2.2.2018. Teemana on ”Sinulla on oikeus tietää”. 

Materiaali 2018

Missä kulkevat median rajat? Video-oppimateriaali mediaetiikasta

Missä kulkevat median rajat? on Sanomalehtien liiton julkaisema oppimateriaali, jonka pohjalta yläkoulun tai toisen asteen opettaja voi pitää journalismin ideaa ja mediaetiikkaa käsittelevän tunnin. Myös toimittajat voivat hyödyntää materiaalia kouluvierailulla. Journalistit esittävät videoilla yhdeksän median toimintaan liittyvää eettistä kysymystä. He vastaavat myös itse esittämiinsä kysymyksiin. Tavoitteena on herätellä keskustelua journalismin merkityksestä ja sen etiikasta. Videoilla

Tapahtuma 15.12.2017

Sanomalehtiviikko 2018

Sanomalehtiviikkoa vietetään tammi-helmikuun vaihteessa 29.1.-2.2.2018. Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Sanomalehtiviikon teema on tällä kertaa ”Sinulla on oikeus tietää” ja keskiössä ovat median luotettavuus ja etiikka. Viikon aikana lehdet toimittavat kouluihin painettuja lehtiä, minkä lisäksi myös suuri osa digilehdistä on saatavilla koulukäyttöön. Teemaviikon lehdet

Uutinen 2.2.2017

Yläkouluikäiset luottavat kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta

Yläkouluikäiset nuoret luottavat vahvasti omaan kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta, selviää Sanomalehtien Liiton Kantar TNS:ltä tilaamasta ”Nuoret ja nettilähteiden luotettavuus” -tutkimuksesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pureuduttiin siihen, miten yläkouluikäiset nuoret arvioivat erilaisten lähteiden luotettavuutta osana netti- ja somearkeaan. Tutkimus on osa parhaillaan vietettävää Sanomalehtiviikkoa.

Tapahtuma 17.1.2017

Sanomalehtiviikko 30.1.–3.2.2017

Sanomalehtiviikkoa vietetään seuraavan kerran 30.1.–3.2.2017. Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja ja yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa. Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Vuoden 2017 Sanomalehtiviikko haastaa pohtimaan omaa mediamaailmaa. Mihin sisältöihin luotat netissä ja miksi? Viikon aikana pureudutaan myös sosiaalisen median kupliin ja

Uutinen 1.2.2016

Mihin nuoret luottavat verkossa?

Sanomalehtien Liiton TNS Gallupilta tilaaman Mihin nuoret luottavat verkossa? -tutkimuksen mukaan tiedon luotettavuus verkossa on yläkouluikäisten nuorten mielestä tärkeää. Lisäksi nuoret kokevat tutkimuksen perusteella olevansa varsin tietoisia tiedon luotettavuusongelmista erityisesti netissä. Mihin nuoret luottavat verkossa?– tutkimus on osa Sanomalehtiviikkoa, jonka teema on tänä vuonna Onko tämä totta?. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 13-15 -vuotiaita nuoria Suomessa ja tutkimukseen vastasi yhteensä 554

Uutinen 8.12.2015

Sanomalehti mukana muuttuvassa koulussa -projekti käynnissä

Sanomalehtien liiton Sanomalehti opetuksessa –hankkeessa on käynnistynyt tänä syksynä Sanomalehti mukana muuttuvassa koulussa -projekti. Se pyrkii edistämään uudenlaista sanomalehtien ja koulujen välistä yhteistyötä perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistuessa. Projektin tavoitteena on, että sanomalehdet olisivat aktiivisesti mukana oman alueen opetussuunnitelmaprosesseissa. Sanomalehti mukana muuttuvassa koulussa –projekti kannustaa kouluja ja sanomalehtiä ideoimaan yhdessä ilmiöjaksoja, joissa hyödynnetään sanomalehtiä. Näitä jaksoja voi

Uutinen 3.2.2015

Opettajien kokemukset sanomalehtien opetuskäytöstä ovat myönteisiä

Sanomalehtien Liiton tuoreesta kartoituksessa selviää opettajien vahva halu sanomalehtien hyödyntämiseen osana opetusta. Kyselyyn vastanneista opettajista yli 80 prosenttia kokee sanomalehden hyödyntämisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Lähes kaikki opettajat aikovat käyttää sanomalehteä opetuksessaan myös tulevaisuudessa. Helmikuuun 2.- 6. vietettävään Sanomalehtiviikkoon on osallistunut miltei 90 prosenttia vastaajista. Vähintään kuukausittain sanomalehteä hyödyntää hieman alle puolet vastaajista.

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat