Arkisto: sanomalehtiviikko

Tapahtuma 15.12.2017

Sanomalehtiviikko 2018

Sanomalehtiviikkoa vietetään tammi-helmikuun vaihteessa 29.1.-2.2.2018. Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Sanomalehtiviikon teema on tällä kertaa ”Sinulla on oikeus tietää” ja keskiössä ovat median luotettavuus ja etiikka. Viikon aikana lehdet toimittavat kouluihin painettuja lehtiä, minkä lisäksi myös suuri osa digilehdistä on saatavilla koulukäyttöön. Teemaviikon lehdet

Uutinen 2.2.2017

Yläkouluikäiset luottavat kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta

Yläkouluikäiset nuoret luottavat vahvasti omaan kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta, selviää Sanomalehtien Liiton Kantar TNS:ltä tilaamasta ”Nuoret ja nettilähteiden luotettavuus” -tutkimuksesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pureuduttiin siihen, miten yläkouluikäiset nuoret arvioivat erilaisten lähteiden luotettavuutta osana netti- ja somearkeaan. Tutkimus on osa parhaillaan vietettävää Sanomalehtiviikkoa.

Tapahtuma 17.1.2017

Sanomalehtiviikko 30.1.–3.2.2017

Sanomalehtiviikkoa vietetään seuraavan kerran 30.1.–3.2.2017. Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja ja yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa. Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Vuoden 2017 Sanomalehtiviikko haastaa pohtimaan omaa mediamaailmaa. Mihin sisältöihin luotat netissä ja miksi? Viikon aikana pureudutaan myös sosiaalisen median kupliin ja

Uutinen 1.2.2016

Mihin nuoret luottavat verkossa?

Sanomalehtien Liiton TNS Gallupilta tilaaman Mihin nuoret luottavat verkossa? -tutkimuksen mukaan tiedon luotettavuus verkossa on yläkouluikäisten nuorten mielestä tärkeää. Lisäksi nuoret kokevat tutkimuksen perusteella olevansa varsin tietoisia tiedon luotettavuusongelmista erityisesti netissä. Mihin nuoret luottavat verkossa?– tutkimus on osa Sanomalehtiviikkoa, jonka teema on tänä vuonna Onko tämä totta?. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 13-15 -vuotiaita nuoria Suomessa ja tutkimukseen vastasi yhteensä 554

Uutinen 8.12.2015

Sanomalehti mukana muuttuvassa koulussa -projekti käynnissä

Sanomalehtien liiton Sanomalehti opetuksessa –hankkeessa on käynnistynyt tänä syksynä Sanomalehti mukana muuttuvassa koulussa -projekti. Se pyrkii edistämään uudenlaista sanomalehtien ja koulujen välistä yhteistyötä perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistuessa. Projektin tavoitteena on, että sanomalehdet olisivat aktiivisesti mukana oman alueen opetussuunnitelmaprosesseissa. Sanomalehti mukana muuttuvassa koulussa –projekti kannustaa kouluja ja sanomalehtiä ideoimaan yhdessä ilmiöjaksoja, joissa hyödynnetään sanomalehtiä. Näitä jaksoja voi

Uutinen 3.2.2015

Opettajien kokemukset sanomalehtien opetuskäytöstä ovat myönteisiä

Sanomalehtien Liiton tuoreesta kartoituksessa selviää opettajien vahva halu sanomalehtien hyödyntämiseen osana opetusta. Kyselyyn vastanneista opettajista yli 80 prosenttia kokee sanomalehden hyödyntämisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Lähes kaikki opettajat aikovat käyttää sanomalehteä opetuksessaan myös tulevaisuudessa. Helmikuuun 2.- 6. vietettävään Sanomalehtiviikkoon on osallistunut miltei 90 prosenttia vastaajista. Vähintään kuukausittain sanomalehteä hyödyntää hieman alle puolet vastaajista.

Uutinen 29.1.2015

Sanomalehtiviikko: Sata sanomalehteä avoinna uusilla verkkosivuilla

Sanomalehtiviikkoa vietetään 2.-6. helmikuuta 2015. Uusilla sanomalehti opetuksessa -sivuilla voit tutustua viikon ajan avoinna oleviin sanomalehtiin. Lehtiä voi hakea nimen lisäksi kartan ja erilaisten hakuehtojen avulla. Sanomalehtiviikolla sivustolla julkaistaan myös Millainen toimittaja olisit? -testi, joka pureutuu käytännön esimerkkien avulla journalistin eettisiin ohjeisiin. Testi on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille oppilaille. Sanomalehtien Liitto on lisäksi tuottanut

Uutinen 12.1.2015

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat avaavat digisisältöjä Sanomalehtiviikolla

Maailma ja sen mahdollisuudet avautuvat koululaisille Sanomalehtiviikolla 2.-6.2.2015. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat tarjoavat lehtien kaiken digitaalisen sisällön opettajien ja oppilaiden käyttöön viikon ajaksi. Sisällön ilmaisen käytön lisäksi opettajat voivat ilmoittautua tilaisuuteen, jossa esitellään sisältöjen monipuolisuutta ja opastetaan palvelujen käyttöön. Sanomalehtiviikkoa on vietetty vuodesta 1995 alkaen ja se on tarkoitettu kaikille opetusasteille. Viikon aikana oppilaille annetaan mahdollisuus lehtien lukemiseen ja eri

Julkaisu 22.7.2014

Sanomalehti lasten ja nuorten mediakasvattajana

Tämän opinnäytetyön aiheena oli sanomalehti lasten ja nuorten mediakasvattajana. Sanomalehteä on aina pidetty tärkeänä ja luotettavana tiedonlähteenä, mutta teknologian kehittyessä jatkuvasti lapset ja nuoret ovat mieltäneet digitaaliset laitteet ja mediasisällöt läheisemmiksi. Sanomalehtiviikon kehittänyt Sanomalehtien Liitto haluaa rohkaista lapsia ja nuoria enemmän sanomalehtien pariin. Sanomalehtiviikkoa vietettiin 8.–12.2.2010. Viikon aikana toimittajat tekevät paljon vierailuja kouluihin ja oppilaat

Materiaali

Sanomalehti opetuksessa

Sanomalehtien Liitto ja sen jäsenlehdet antavat opettajille, kouluttajillle ja nuorisotyöntekijöille vinkkejä sanomalehtien käytöstä koulutyössä. Sanomalehtien Liitto julkaisee myös virikeaineistoja eri aineiden opetukseen ja eri kouluasteille. Ne ovat maksuttomia ja niitä saa lehtitalojen kouluyhteyshenkilöiltä sekä tämän sivuston Tilattavat julkaisut -kohdasta. Lisäksi tältä sivustolta löytyy runsaasti tulostettavia aineistoja.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat