Arkisto: selvitys

Uutinen 25.4.2017

Lukutaito ehkäisee syrjäytymistä ja 9 muuta faktaa

  Lukuviikon kunniaksi Lukukeskus on julkaissut 10 faktaa lukemisesta. 10 faktaa lukemisesta on vuosittain julkaistava katsaus suomalaiseen lukutaitoon ja lukemiseen. Selvityksen faktat on kerätty erilaisista tutkimuksista, ja tietopaketti tarjoaa myös työvälineitä lukutaidon kehittämiseen.

Uutinen 5.4.2017

EU:n laajuinen mediakasvatusselvitys julkaistu

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. Se on ensimmäinen koko EU:n kattava katsaus mediakasvatukseen. Selvityksessä käydään läpi jokaisen EU-maan mediakasvatuskenttää sekä merkittävimmät medialukutaitoon liittyvät eurooppalaiset projektit.

Julkaisu 5.4.2017

Report on Media Literacy in Europe – laaja selvitys eurooppalaisesta mediakasvatuskentästä

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. Mediakasvatusseura tuotti Suomen osuuden selvitykseen. Selvityksen perusteella maakohtaiset erot mediakasvatustoiminnan aktiivisuudessa ja laajuudessa ovat suuria. Euroopanlaajuisessa katsauksessa painotetaan järjestökentän merkittävää roolia mediakasvatuksessa sekä eri tahojen välisen yhteistyön merkitystä. Selvityksessä esitellyistä yli 500:sta projektista suurin

Julkaisu 27.9.2016

Computing our future: Computer programming and coding – Priorities, school curricula and iniatives across Europe

Miten koodaus on otettu osaksi opinto-ohjelmia Euroopassa? Entä miten voimme edistää koodauksen asemaa avaintaitona nykypäivän innovatiivisessa digitaalisessa yhteiskunnassa ja taloudessa? Nämä kysymykset ovat keskiössä Computing our future: Computer programming and coding – Priorities, school curricula and iniatives across Europe 2015 -raportissa. Koodauksen tulo opintosuunnitelmiin ympäri maailman on ollut viime vuosina muodissa. Tässä julkaisussa esitetään esimerkkejä

Uutinen 15.8.2016

Selvitys: Pakolaiset ja turvapaikanhakijat sanomalehdissä

Suomen Lontoon instituutti ja Suomen Benelux-instituutti toteuttivat keväällä 2016 yhteistyönä selvityksen, joka tarkastelee pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyviä sanomalehtitekstejä Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Belgiassa. Selvityksessä tutkittiin mm. millaista terminologiaa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista käytettiin ja mistä aiheista kirjoitettiin eniten. Mediakasvatuksellisesti selvitys on kiinnostava mm. siksi, että valitut termit ja näkökulmat muokkaavat alitajuntaisesti paljonkin sitä miten asioita koemme. Näistä

Uutinen 11.8.2015

Verken tuore selvitys kartoittaa internetin käyttöä nuorisotyössä

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttamasta kuntakyselystä selviää, että internetin käyttö nuorisotyössä on varsin yleistä, siihen suhtaudutaan myönteisesti ja sitä pidetään tärkeänä työvälineenä. Kyselyn otos koostuu 915 nuorisotyöntekijästä, joista 94 % käyttää nettiä nuorisotyöhön. Valtaosa nettiä työssään käyttävistä vastaajista on myös sitä mieltä, että kokemus siitä, että internet on keskeinen osa nuorten elämää on merkittävin

Julkaisu 11.8.2015

“Internet ei ole mörkö, vaan mahdollisuus” – Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä 2015

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttama kuntakysely kartoittaa internetin käyttöä kunnallisessa nuorisotyössä.  Selvityksen mukaan internetin käyttö nuorisotyössä on varsin yleistä, siihen suhtaudutaan myönteisesti ja sitä pidetään tärkeänä työvälineenä. Nettiä käytetään nuorisotyössä eniten tiedottamiseen ja yhteydenpitoon nuorten kanssa, mutta myös pienessä määrin esimerkiksi pelaamiseen. Mediasisältöjen tuottaminen nuorisotyössä on vielä vähäistä. Edellisen kerran toteutettuun kyselyyn (2013) verrattuna verkkovälineet, erityisesti mobiililaitteet ovat yleistyneet nuorisotyöntekijöiden käytössä

Julkaisu 3.6.2015

Showing films and other audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices

Elokuvien ja audiovisuaalisen materiaalin kokonaisvaltainen käyttö eurooppalaisissa kouluissa on vähäistä, selviää Euroopan komission tuoreesta selvityksestä: Showing films and other audiovisual content in European Schools – Obstacles and best practices. Yhteistyössä UAB Team, Culture & Media Agency Europe aisbl (CUMEDIAE) team, EFTT Team, IP Team ja AEDE Team kanssa toteutetussa selvityksessä tarkasteltiin sekä esteitä että parhaita käytäntöjä, jotka

Julkaisu 23.3.2015

Ensiksi tahtoa, sitten osaamista & välineitä. Selvitys museoiden mediakasvatuksesta 2014

Linkki-hankkeen tuottama museoiden mediakasvatuksen tilannetta kuvaava selvitys Ensiksi tahtoa, sitten osaamista ja välineitä – Selvitys museoiden mediakasvatuksesta 2014 avaa mediakasvatuksen käytäntöjä ja asemaa suomalaisissa museoissa.  Museoiden näkeminen mediaympäristönä ei ole ollut itsestäänselvyys – ei museoiden sisällä eikä niiden ulkopuolella. Selvityksessä käsitellään museoiden roolia mediana ja mediakasvattajana sekä tarkastellaan museoissa tehtävän mediakasvatuksen nykytilaa. Museoiden suhteesta mediaan tai

Uutinen 22.1.2015

Selvitys museoiden mediakasvatuksesta julkaistu

Linkki-hankkeen tuottama museoiden mediakasvatuksen tilannetta kuvaava selvitys Ensiksi tahtoa, sitten osaamista ja välineitä – Selvitys museoiden mediakasvatuksesta 2014 avaa mediakasvatuksen käytäntöjä ja asemaa suomalaisissa museoissa.  Museoiden näkeminen mediaympäristönä ei ole ollut itsestäänselvyys – ei museoiden sisällä eikä niiden ulkopuolella. Selvityksessä käsitellään museoiden roolia mediana ja mediakasvattajana sekä tarkastellaan museoissa tehtävän mediakasvatuksen nykytilaa. Museoiden suhteesta mediaan tai

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat