Arkisto: sensuuri

Uutinen 10.4.2018

Voima-lehden mediakasvatusnumero tilattavissa maksutta opetusmateriaaliksi

Voima-lehdestä ilmestyy 7.5. mediakasvatuksen teemanumero, jota postitetaan normaalin jakelun ohella ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille, kuten oppilaitoksille ja muille mediakasvattajille.

Julkaisu 28.12.2011

Televisiomoraalin muutos suomessa – analyysi helsingin sanomien mielipidekirjoituksista 1970–2003

Ilkka Salomäenpää tuo esiin linsensiaatintutkimksessaan suomalaisen televisiomoraalin muutoksia vuosien 1970-2003 välisenä aikana. Suomessa televisiomoraali perustaa snellmanilaiseen sivistysajatteluun. Tällöin hyväksyttäväksi ohjelmaksi on mielletty vastuullisen viestinnän ja sivistävän ohjelmiston televisio. Tutkimus selvittää diskurssianalyysilla, kuinka television ohjelmiston herättämä katsojapalaute on muuttunut 1970–2003 -välisenä ajanjaksona, ja kuinka suomalaiset ovat televisiomoraalin näkökulmasta käsittäneet ja hyväksyneet television ohjelmatarjonnan. Aineistona ovat Helsingin

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat