Arkisto: sosiaalisen median käyttö

Uutinen 18.10.2017

Nuoret puoltavat 13 vuoden ikärajaa somessa, ilmenee LSKL:n kyselystä

EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan toukokuussa 2018. Yksi asetuksen mukanaan tuomista uusista vaatimuksista on, että alle 16-vuotiaat eivät voi jatkossa käyttää esimerkiksi sosiaalisen median palveluita ilman huoltajiensa lupaa. EU:n jäsenmailla on kuitenkin mahdollisuus säätää kansallisesti alemmasta ikärajasta, joka voi alimmillaan olla 13 vuotta. Lue Mediakasvatusseuran allekirjoittama kannannotto alemman ikärajan puolesta. Lastensuojelun Keskusliitto toteutti keväällä 2017 nuorille

Julkaisu 18.10.2017

Nuoret verkossa -raportti

Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu toukokuussa 2018, kun EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Asetuksen ympärillä käyty keskustelu sopivista ikärajoista ja ylipäätään lasten oikeuksista digitaalisessa mediassa sai Lastensuojelun Keskusliiton toteuttamaan keväällä 2017 nuorille suunnatun verkkokyselyn, jossa pyrittiin kartoittamaan nuorten omia ajatuksia sekä toimintatapoja erityisesti sosiaalisen median käyttöön liittyen. Keskusliiton kyselyssä kartoitettiin ensinnäkin nuorten toimintaa verkossa. Kyselyssä selvitettiin,

Uutinen 11.10.2017

Kysely: some laajentaa ikäihmisten sosiaalisia piirejä

Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n LähiVerkko-projekti on selvittänyt ikäihmisten sosiaalisen median käyttöä. Kysely toteutettiin toukokuussa 2017 ja siihen vastasi 1561 60–90-vuotiasta internetin käyttäjää.  Kyselyssä selvisi, että 90 prosenttia nettiä käyttävistä 60–90-vuotiaista on käyttänyt jotain sosiaalisen median palvelua.

Uutinen 20.9.2017

Osallistu Mediateknologia arjessa -tutkimukseen

Käytätkö sosiaalista mediaa työssäsi ja vapaa-ajalla? Haluatko seurata viikon ajan tarkemmin, mitä teet tietoteknisillä laitteillasi? Mediateknologia arjessa -tutkimukseen etsitään Turusta ja lähiseudulta ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan verkottuneiden medialaitteiden käyttöään (älypuhelin, tabletti, tietokone, älykello, älytelevisio jne.) seurantasovelluksen ja omaan tyyliin pidettävän mediapäiväkirjan avulla. Seurantaviikon jälkeen osallistujille järjestetään tapaaminen jossa heiltä kysellään, miltä seuranta tuntui ja

Uutinen 1.9.2016

Some ja nuoret 2016 -kyselytutkimuksen tulokset julkaistu

Kesällä 2016 toteutetusta SoMe ja nuoret 2016 –kyselystä on nyt julkaistu tuloksia. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja sosiaalisen median ammattilaisten, ebrand Suomi Oy:n tekemässä kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimuksen vastaajina olivat 13-29 -vuotiaat Suomessa asuvat ihmiset ja tutkimusaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 5520 vastaajaa

Uutinen 9.5.2016

SoMe ja nuoret 2016 -kysely

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja ebrand Suomi Oy selvittävät 13–29-vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöä ja läsnäoloa. Vastaa kyselyyn täällä, vastanneiden kesken arvotaan palkintoja! Vastaava tutkimus on toteutettu vuosina 2013 ja 2015.

Julkaisu 11.12.2015

Tutkimus nuorten kuvapalveluiden käytöstä

Yhteisöpedagogi-opiskelija Niina Hakkaraisen tuore opinnäytetyö Kuvia verkossa: Nuorten kuvapalveluista kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa niistä ilmiöistä, joita nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöön liittyy. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa valmistuneen opinnäytetyön tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että sosiaalisen median kuvapalvelut lisäävät nuorten yhteisöllisyyttä ja tukevat sosiaalista vahvistumista. Toisaalta tuloksissa nousivat esiin myös kiusaamisen yleisyys ja sosiaalinen paine kuvapalveluiden käyttöön. Opinnäytetyö toteutettiin

Julkaisu 6.5.2015

SoMe ja nuoret 2015

SoMe ja nuoret 2015 tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käyttöä. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä Ebrand Suomi Oy toteuttivat nettikyselyn maalis-huhtikuun 2015 aikana.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat