Arkisto: sukupuoli

Tapahtuma 27.3.2018

Keskustelutilaisuus: Naisiin kohdistuva väkivalta fiktiivisessä elokuva- ja televisiokerronnassa

Women in Film and Television Finland ry (WIFT), WIFT Nordic ja Season Film Festival järjestävät viidettä kertaa keskustelutilaisuuden yhteiskunnallisella teemalla. Keskustelun aiheena on naisiin kohdistuva väkivalta fiktiivisen elokuva- ja televisiokerronnan keinona. Lisäksi tilaisuudessa pureudutaan sukupuolistuneeseen väkivaltaan, kuten #MeToo-ilmiöön, ja sen vaikutuksiin niin kulttuurialalla kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Näillä aihevalinnoilla järjestäjät haluavat jatkaa keskustelua väkivallan ja ahdistelun

Julkaisu 1.3.2018

#EmmeVaikene : Mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen?

Sukupuoli vaikuttaa siihen, millaista vihapuhetta eri henkilöt tyypillisesti kohtaavat. Poikiin ja miehiin kohdistuva vihapuhe liittyy usein siihen, mitä he ovat sanoneet. Se voi olla heidän taitojensa ja osaamisensa vähättelyä tai fyysisellä väkivallalla uhkailua.  Tytöt, naiset ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat vihapuhetta erityisesti sukupuolen, sukupuolen ilmaisun tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Heidän kokemansa vihapuhe liittyy usein myös seksuaalisuuteen ja ulkonäköön.

Tapahtuma 26.6.2017

#MÄKIPELAAN

Millä tavoin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on huomioitu digitaalisissa peleissä? Miten pelien sukupuoliroolit vaikuttavat omaan pelaamiseen? Miten suojelen omaa yksityisyyttäni? Mitä teen, jos joku kiusaa ja syrjii pelissä? Pelastakaa Lapset ry, Töölön kirjasto ja Ehyt ry järjestävät #mäkipelaan –tapahtuman alle 29-vuotiaille keskiviikkona 28.6. klo 17-20 Töölön kirjastolla. #mäkipelaan –tapahtumassa järjestetään pelistriimi, jossa pelialan asiantuntijat pelaavat

Julkaisu 22.7.2014

Toimijaroolit, sukupuoli tapana ja keskiluokkaisuuden ideaali: haastattelututkimus ammattikoulussa opiskelevien poikien mediasuhteista.

Tämä tutkielma käsittelee ammattikoulussa opiskelevien poikien mediasuhteita. Opinnäytteen liikkeelle paneva voima on ”poikahuoli”, joka tarkoittaa poikien mediakäyttöä koskevaa erittelemätönsä julkista huolta. Huolen sijaan työssä pohditaan kuitenkin, millaisia mediakulttuurisia toimijoita ammattikoulussa opiskeleva pojat kokevat olevansa. Työssä kuvaillaan erilaisia yleisöys–julkisous-akselille sijoittuvia toimijarooleja (Ridell 2006), joihin tutkittavat asettuvat mediakäytön arjessa. Akseli on työn media- ja joukkoviestintätutkimuksellinen kehikko, jota

Julkaisu 22.7.2014

Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus

Annamari Vänskän visuaalisen kulttuurin tutkimuksen alaan liittyvän väitöskirjan ”Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus” lähtökohtana on, etteivät visuaaliset representaatiot vain heijasta todellisuutta vaan tuottavat sitä aktiivisesti. Visuaalisten esitysten täyttämässä ja ihmiskeskeisessä kulttuurissa maailmankuvasta on tullut maailma kuvana ja ihmisruumiista pinta, johon käsitykset hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta, onnellisesta elämästä, kaiverretaan. Kuvat ovat poliittisia:

Julkaisu 22.7.2014

Sukupuoliset tietokonepelaamisen tavat: Naistutkimuksellisia, fenomenologisia ja sosiologisia näkökulmia pelitutkimukseen

Tämän opinnäytteen tarkoituksena on tarkastella pelejä naispuolisen pelaajan toimintakenttänä. Uskomme, ettei teknologia tai kulttuurin vaikutus asenteisiin itsessään riitä karkottamaan naisia tai etenkään tietokonetta hyvinkin paljon käyttäviä nuoria tyttöjä pelien luota. Sitä vastoin hypoteesimme on, että peleissä itsessään on elementtejä, joiden vuoksi ne eivät kiinnosta naispuolisia pelaajia ja toisaalta ne eivät vastaa kaikkiin naispuolisen pelaajan mieltymyksiin,

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat