Arkisto: sukupuoliroolit

Materiaali 2018

Eronteoista moninaisuuteen – työkaluja mediatekstien moninaisuuden käsittelyyn

Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI)-kehittämisohjelman tutkija Satu Valkonen on koostanut Koulukinon kanssa materiaalin, joka sisältää työkaluja mediatekstien moninaisuuden käsittelyyn. Materiaali on kirjoitettu varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville ammattilaisille sukupuolisen ja kulttuurisen moninaisuuden käsittelyn tueksi. Materiaali tarjoaa välineitä tarkastella moninaisuutta etenkin elokuvien ja televisio-ohjelmien avulla, mutta materiaalia voidaan soveltaa myös muiden mediatekstien käsittelyssä. Lue

Uutinen 14.1.2016

CFP: Sukupuolen representaatiot mediassa

Nordicomin tulevassa kirjassa Beyond the Stereotypes – Boys, girls and their images on aiheena sukupuolen representaatiot mediassa. Erityisesti tarkastellaan sitä, mitkä stereotyyppisten ja toisaalta niitä haastavien sukupuolen esitystapojen vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat. Kirja julkaistaan vuonna 2017, ja nyt siihen etsitään julkaisuja tutkijoilta, järjestöiltä ja kasvatusammattilaisilta. Kirjan takana on Nordicomin International Clearinghouse on Children, Youth and Media -yksikkö, ja julkaisun kolme pääasiallista teemaa ovat tietoiset

Julkaisu 22.7.2014

”Miehet yleensä pelaa, eikä leivo pullaa…Ainakin normaalit miehet” Miten kuudesluokkalaiset nuoret ymmärtävät tv-mainoksen

Tutkimukseen osallistui Hämeenlinnan normaalikoulun erään kuudennen luokan 12 oppilasta syksyllä 2004. Tarkoituksena oli tutkia, miten kuudesluokkalaiset nuoret ymmärtävät tv-mainoksen. Selvitimme myös, millaiset ovat nuorten sukupuoliroolikäsitykset ja millainen on heidän medialukutaitonsa mainoksen osalta. Pyrimme myös selvittämään onko tyttöjen ja poikien välillä eroja mainosta luettaessa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Hankimme aineiston teemahaastattelemalla nuoria. Ennen vastausten tulkintaa analysoimme

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat