Arkisto: tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö

Julkaisu 20.4.2018

Two Worlds Collide? Mapping the Third Space of ICT Integration in Early Childhood Education

Varhaiskasvatuksen kontekstissa tehty teknologiaintegraatiotutkimus ei ole huomioinut riittävästi varhaiskasvatuksen pedagogisia erityispiirteitä. Myös lasten näkemykset ovat jääneet vähälle huomiolle. Pekka Mertalan englanninkielinen väitöskirja vastaa tähän tarpeeseen selvittämällä lasten ideoita ja lastentarhanopettajaopiskelijoiden uskomuksia tieto- ja viestintäteknologian roolista varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten ja opettajaopiskelijoiden tieto- ja viestintäteknologialle antavat merkitykset eroavat toisistaan. Lapset suhtautuvat tieto- ja viestintäteknologian

Materiaali 2016

TVT-tori

Kuopiolaisten opettajien tueksi on rakennettu TVT-tukisivusto, jossa esitellään yleisiä opetukseen soveltuvia verkkosovelluksia ja -sivustoja. Sivustosta on taatusti hyötyä muidenkin kuntien opettajille! Etusivulla on Symbaloo-työkalulla tehty Tvt-tori ja sen alla Thinglink-sovelluksella tehdyt kuvaukset ja videolinkit eri sivustojen sisältöihin. Sivuilta löytyy myös Kuopion tvt-opetussuunnitelma ja siihen liittyvät tukimateriaalit. Sivustot ovat vielä osittain kesken, mutta paljon on jo

Uutinen 5.2.2016

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin ilmoittautuminen auki

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin ilmoittautuminen on alkanut ja jatkuu aina 31.3.2016 saakka. Konferenssi järjestetään Hämeenlinnassa torstaina ja perjantaina 14.-15.4. ja konferenssiin liittyvät workshopit jo keskiviikkona 13.4.2016. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi. Teemaseminaareja järjestetään sen aikana muun muassa digiopettajuudesta, koodaamisesta kouluissa, MOOCeista kampusopetuksen tukena ja teknologiasta osana uutta opetussuunnitelmaa. Katso lisää täältä.

Julkaisu 18.12.2012

Vapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävässä vieraiden kielten opetuksessa

Pirkko Pollarin väitöstutkimuksen tarkoituksena on kuvata kieltenopettajan teknologian opetuskäyttöön liittyvää pedagogista ajattelua ja sen kehittymistä vapaan sivistystyön organisatorisessa kontekstissa. Tutkimuksessani, joka on luonteeltaan tapaustutkimus ja pääosin laadullinen, on kaksi osaa, joista ensimmäinen liittyy vapaan sivistystyön kieltenopettajille suunnattuun Alternative I -täydennyskoulutukseen. Vuoden 1999 kestäneessä täydennyskoulutuksessa opettajia ohjattiin hyödyntämään verkon mahdollisuuksia kieltenopetuksessa sekä käyttämään verkkopohjaista oppimisympäristösovellusta. Tutkimukseni

Julkaisu 22.1.2012

Opetusteknologia koulun arjessa II

Tietotekniikan opetuskäytössä on perimmiltään kyse tulevaisuuden taitojen ja osaamisen vahvistamisesta. Näitä taitoja ovat esimerkiksi kriittinen ajattelu, työskentelyn taidot, yhdessä tekeminen ja globaali toimijuus. Vanhat kartat ja ajattelumallit eivät uudessa tilanteessa riitä. Julkaisussa esitellään tuloksia vuosina 2009–2011 toteutetusta kansallisesta.Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -tutkimushankkeesta. OPTEK-hankkeessa on luotu ratkaisuja ja toimintamalleja tietotekniikan ja median palveluiden hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. Tekes-rahoitteiseen, syksyllä 2009

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat