Arkisto: tieto- ja viestintäteknologia

Uutinen 15.9.2017

Mediakasvatus esillä Kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä 30.11.-1.12.2017

Kasvatustieteen päivät järjestetään Rovaniemellä 30.11.–1.12. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Tapahtuma on osa Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa. Ammatillisen osaamisen ja kehittymisen merkitys on nyt entistä ajankohtaisempaa, kun yhteiskunnassa, työelämässä ja koulutuksessa käydään läpi suuria muutoksia. Muutokset  ovat nyt nopeampia kuin koskaan aikaisemmin. Vain osallistumalla voimme kehittää ammatillista osaamista,

Uutinen 9.5.2017

Media Education Conference 2017 Rovaniemellä – Call for papers auki

Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksen järjestämä kansainvälinen Media Education Conference (MEC 2017) pidetään 27-28.11.2017 Rovaniemellä, Lapin yliopistossa. Kaksipäiväisessä konferenssissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa digitaaliset oppimisympäristöt, sosiaalinen media, pelikasvatus, tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa sekä medialukutaito. Konferenssin virallinen kieli on englanti.

Julkaisu 4.4.2016

Väitös: Diginatiivikin tarvitsee tietotekniikkakoulutusta

KTM Bertta Sokuran tietojärjestelmätieteen aineeseen kuuluvassa väitöskirjassa ”Learning to Use Office Applications: Understanding the Antecedents of Adaptive IT Use” esitetään, että työelämässä yleisesti tarvittavien tietotekniikkataitojen eli tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan osaaminen on usein itseopittua ja tehotonta. Väitöstutkimus tarjoaa uusia näkökulmia käyttäjien tietotekniikkataitojen tehostamiseen ja osoittaa, kuinka tärkeää tietotekniikkataitojen kouluttaminen on. Tietotekniikkasovellusten kouluttaminen on tarpeellista myös diginatiiveille, eli 1990-luvulla ja

Uutinen 22.1.2016

ITK-tutkijatapaamisen CFP käynnistynyt

ITK-tutkijatapaamisen 2016 artikkelihaku on käynnistynyt. Tutkimusten toivotaan valaisevan tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksia ja rajoituksia oppimisessa, opetuksessa, yhteisöllisyydessä ja vuorovaikutuksessa. Monitieteiset tutkimushankkeet ovat myös erityisen tervetulleita. Haku tapahtuu 1–2 sivun mittaisella abstraktilla 15.1.–28.2., ja artikkelit arvioidaan blind review -menetelmällä. Ne kootaan julkaistavaksi kesäkuun 2016 lopulla. ITK-tutkijatapaaminen järjestetään nyt 16. kerran. Se kokoaa vuosittain noin 70

Julkaisu 22.7.2014

Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices

Mobiililaitteiden, kuten puhelinten ja tabletien, opetuskäyttö lisääntyy hyvää vauhtia. Aihepiiri on ollut teknologiavetoinen, opetuskäyttöä on perusteltu lähinnä tarkemmin määrittelemättömillä 2000-luvun kansalaistaidoilla (21th century skills) ja uuden teknologian hyödyntämisen tärkeydellä. Tämä väitöskirja on teoreettisesti ja metodologisesti perusteltu vastine tähän keskusteluun. Tutkimus yhdistää pedagogista vaiheistamista ja kognitiivisia työkaluja käsittelevän teoreettisen viitekehyksen kolmeen todellisissa oppimistilanteissa tehtyyn kokeiluun. Työ

Materiaali

KenGuru

Opetushallituksen tuottama laaja KenGuru-materiaali tukee tieto- ja viestintätekniikan opettamista ja uusien opetusmenetelmien käyttöönottoa. KenGuru koostuu neljästä osiosta: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot, Mediataidot, Tiedonhankintataidot sekä Oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamallit. Materiaali sisältää muutamia valmiita harjoituksia, mutta sisältö on tarkoitettu ennen kaikkea opettajalle pohjatiedoksi ja taitojen vahvistamiseksi.  

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat