Arkisto: tietotekniikka

Uutinen 3.5.2017

Toukokuun 100 mediakasvatusideaa -kooste on julkaistu!

  Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nosta- malla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta.

Uutinen 21.9.2016

Seuraa suorana: Ikäihmisten seminaaripäivä Rovaniemellä 23.9.2016

Lapin yliopistossa järjestetään perjantaina 23.9.2016 kello 8.30–16.00 kaksiosainen ikäihmisten seminaaripäivä ikäihmisistä, teknologiasta ja mediasta. Päivillä pohditaan muiden muassa tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia ikääntyville sekä ikäihmisten päihteettömyyttä. Seminaaripäivä on tarkoitettu ikäihmisille, heidän kanssaan työskenteleville sekä opiskelijoille. Päivän ensimmäisessä osassa ”Onnistumisen ilo – ikäihmiset ja teknologia” jaetaan kokemuksia ikäihmisten tietotekniikan käytöstä, kerrotaan mahdollisuuksista ja innostetaan löytämään tietotekniikan tarjoamia

Uutinen 7.10.2015

Aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitoja tulee vahvistaa

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän katsauksen mukaan suomalaisten aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitoja tulee vahvistaa. OECD:n kansainvälisen aikuistutkimuksen maakatsauksesta käy ilmi, että Suomessa on noin 600 000 16-65-vuotiasta, joilla nämä perustaidot eivät ole riittäviä. Luku-, numero- ja tietotekniikkataidot ovat pohja muun muassa opiskelulle, työnteolle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Perustaitoja voi kuitenkin oppia aikuisiällä

Julkaisu 22.7.2014

Kodin Koneet. Teknologioiden kotouttaminen, käyttö ja vastustus

Teknologiapolitiikan visioissa luotetaan ihmisten elinikäiseen oppimiseen. Noora Talsin väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että eläkkeelle siirtyy aina uusia ikäluokkia, joita uusien teknologioiden jatkuva omaksuminen ei kiinnosta enää eläkeikäisenä. Yhteiskuntatieteiden maisteri Talsi havaitsi tutkimuksessaan, että teknologioiden käyttötaitojen ajatellaan kuuluvan työelämään. Nykyiset eläkeläiset ovat työikäisinä omaksuneet uusia teknologioita hyvinkin innokkaasti, mutta eläkeiässä motivaatio uusien laitteiden omaksumiseen heikkenee samalla, kun

Materiaali 2013

Koodaustunti

Koodaustunti on yhden tunnin johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, joka toteutetaan haluamanasi ajankohtana. Koodaustunnin tarkoituksena on tutustuttaa ”koodaamiseen” ja tehdä sitä arkipäiväiseksi Ja vähentää aiheeseen liittyvää ”mystiikkaa” tarjoamalla mahdollisuus oppia perusteita pienellä kynnyksellä. Sivuston tarkoituksena on madaltaa suomalaisten käyttäjien kynnystä perehtyä aiheeseen. Koodaustunti osoittaa, että kuka tahansa voi oppia perusasiat: olla TEKIJÄ, KEKSIJÄ, INNOVAATTORI! Tavoitteena on saada 10

Julkaisu 17.12.2010

Nuoriso ja tietotekniikka – keskinäiset relaatiot ja niiden mittaaminen

Väitöskirjassaan Hannu Lahtinen tarkasteltee noin 14 vuoden ikäisen koulunuorison ja tietotekniikan välistä suhdetta sekä siihen liittyviä tekijöitä nuorison näkökulmasta. Tutkimus ajoittui kahden vuoden ajalle, ja sen empiirinen aineisto koostui noin 400 nuoren antamista tiedoista. Tutkimuksessa mukana olleet nuoret edustivat koko ikäryhmää maantieteellisesti rajatulta alueelta. Tutkimuksen päätavoitteena oli mittarin rakentaminen nuorison tietotekniikkaan liittyvien uskomusten ja asenteiden

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat