Arkisto: tutkimusraportti

Uutinen 12.2.2018

Euroopan komissio on julkaissut suositukset digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi

Euroopan komissio asetti vuonna 2016 asiantuntijatyöryhmän laatimaan suosituksia digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle, identifioimaan digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä koulutustarpeita sekä kartoittamaan digitaalisen nuorisotyön hyviä käytäntöjä. Työryhmän raportti on nyt julkaistu ja se löytyy täältä.

Julkaisu 22.7.2014

Lasten mediabarometri 2011

Mediakasvatusseura ry:n opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin 7–11-vuotiaiden lasten mediankäyttöjä ja kokemuksia mediakasvatuksesta. Aineiston kerääminen toteutettiin syksyllä 2011 lomakekyselyllä, jolla tavoitettiin yhteensä 1137 lasta peruskoulun ensimmäiseltä, kolmannelta ja viidenneltä luokka-asteelta. Aineisto kerättiin 19 koululla eri puolilla maata laajan alueellisen kattavuuden saamiseksi. Hankkeessa selvitettiin lisäksi sitä, voivatko nuorten tekemät lomakehaastattelut olla toimiva menetelmä lapsia

Julkaisu 22.7.2014

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta -julkaisu on tutkimusraportti kyselystä, jossa selvitettiin 3-15-vuotiaiden lasten vanhempien audiovisuaalisen median (elokuva ja dvd-elokuvat, televisio-ohjelmat, tietokone- ja videopelit) ikärajajärjestelmien tuntemusta, luokittelutarpeita ja muita lasten audiovisuaalisen median käyttöön liittyviä asioita. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy puhelinhaastatteluna 17.4.–8 .5.2009 välisenä aikana.

Julkaisu 22.7.2014

”Kukaan ei halua elää semmosta elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu” – haastattelututkimus

Minna Suihkosen tutkimusraportti on syntynyt Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä vuonna 1999 käynnistyneen etnisyyttä ja rasismia koskevan tutkimusprojektin yhteydessä. Projekti liittyy eri hallinnon aloilla toteutettavaan rasismia ja etnistä syrjintää koskevan seurantajärjestelmän luomiseen. Miten etnisten vähemmistöt kokevat itse valtamedian palvelevan heitä? Entä millaista on etnisten vähemmistöjen oma media? Sitä nimittäin on olemassa: lehtiä, radio-ohjelmia, internet-sivuja, joita tehdään

Julkaisu 1.9.2011

Lasten mediabarometri 2010: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa

Tutkimusraportissa kuvataan alle kouluikäisten mediankäyttöjä Suomessa ja arvioidaan toteutettujen ja kokeiltujen metodien toimivuutta. Säännöllisesti toteutettuna pienten lasten mediabarometrilla on nähtävissä myös kansainvälistä merkitystä, koska mediakasvatuksen tarve on alettu nähdä elinikäisen oppimisen näkökulmasta, siis varhaislapsuudesta lähtien. Lasten mediabarometri 2010 -hankkeen on toteuttanut Mediakasvatusseura ry yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, neljän yliopiston sekä Valtion elokuvatarkastamon asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen on

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat