Arkisto: tvt

Materiaali 2017

100 Oivallusta mediareppuun!

Helsingin kaupungin Oivalluksia eskarista! – monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä ja Oivalluksia varhaiskasvatukseen!-hankkeissa on kehitetty yhdessä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä vahvistettu varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista ja lasten monilukutaidon kehittymistä. 100 Oivallusta mediareppuun! -materiaali sisältää sata oivallusta arjen oppimisesta ja osallisuudesta uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa toteuttaen. Materiaali on jaoteltu uuden

Materiaali 2016

TVT-tori

Kuopiolaisten opettajien tueksi on rakennettu TVT-tukisivusto, jossa esitellään yleisiä opetukseen soveltuvia verkkosovelluksia ja -sivustoja. Sivustosta on taatusti hyötyä muidenkin kuntien opettajille! Etusivulla on Symbaloo-työkalulla tehty Tvt-tori ja sen alla Thinglink-sovelluksella tehdyt kuvaukset ja videolinkit eri sivustojen sisältöihin. Sivuilta löytyy myös Kuopion tvt-opetussuunnitelma ja siihen liittyvät tukimateriaalit. Sivustot ovat vielä osittain kesken, mutta paljon on jo

Materiaali 2013

Koodaustunti

Koodaustunti on yhden tunnin johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, joka toteutetaan haluamanasi ajankohtana. Koodaustunnin tarkoituksena on tutustuttaa ”koodaamiseen” ja tehdä sitä arkipäiväiseksi Ja vähentää aiheeseen liittyvää ”mystiikkaa” tarjoamalla mahdollisuus oppia perusteita pienellä kynnyksellä. Sivuston tarkoituksena on madaltaa suomalaisten käyttäjien kynnystä perehtyä aiheeseen. Koodaustunti osoittaa, että kuka tahansa voi oppia perusasiat: olla TEKIJÄ, KEKSIJÄ, INNOVAATTORI! Tavoitteena on saada 10

Materiaali 2013

Löytöretkillä toisessa maailmassa, vol 2

Lauri Pirkkalaisen & Petri Lounaskorven toimittama Löytöretkillä toisessa maailmassa, vol 2 sisältää OVI -koordinaatiohankkeessa kerättyjen kehittämishankkeiden kokemuksia oppimispelien ja virtuaalimaailmojen käytöstä opetuksessa. OVI-lyhenne tulee sanoista ’Oppimispeleihin ja virtuaalimaailmoihin perustuvat ratkaisut tukemassa opetuksen laatua ja uudistumiskykyä’. Kyseessä on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka päätavoite on edistää virtuaalisten oppimisympäristöjen, erityisesti virtuaalimaailmojen, ja pelinomaisten oppimissovellusten pedagogisesti mielekästä opetuskäyttöä. Oppimispelit -sivustolle

Materiaali

KenGuru

Opetushallituksen tuottama laaja KenGuru-materiaali tukee tieto- ja viestintätekniikan opettamista ja uusien opetusmenetelmien käyttöönottoa. KenGuru koostuu neljästä osiosta: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot, Mediataidot, Tiedonhankintataidot sekä Oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamallit. Materiaali sisältää muutamia valmiita harjoituksia, mutta sisältö on tarkoitettu ennen kaikkea opettajalle pohjatiedoksi ja taitojen vahvistamiseksi.  

Julkaisu 22.1.2012

Opetusteknologia koulun arjessa II

Tietotekniikan opetuskäytössä on perimmiltään kyse tulevaisuuden taitojen ja osaamisen vahvistamisesta. Näitä taitoja ovat esimerkiksi kriittinen ajattelu, työskentelyn taidot, yhdessä tekeminen ja globaali toimijuus. Vanhat kartat ja ajattelumallit eivät uudessa tilanteessa riitä. Julkaisussa esitellään tuloksia vuosina 2009–2011 toteutetusta kansallisesta.Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -tutkimushankkeesta. OPTEK-hankkeessa on luotu ratkaisuja ja toimintamalleja tietotekniikan ja median palveluiden hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. Tekes-rahoitteiseen, syksyllä 2009

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat