Arkisto: uusmedia

Julkaisu 7.2.2018

Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimusraportti

Uutismedian aktiivisella seuraamisella on selvä yhteys lukutaitoon, selviää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemästä Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimuksesta, joka pohjaa PISA 2015 -tuloksiin. Jatkotutkimus toteutettiin loppuvuonna 2017. Tutkimuksen tilasi Sanomalehtien Liitto, ja tutkimus julkaistiin osana vuoden 2018 Sanomalehtiviikkoa. Tutkimusraportissa tarkastellaan tarkemmin PISA 2015 -tutkimuksen tuloksia ja niiden kautta nuorten media-arkea sekä mediankäytön yhteyttä lukutaitoon ja oppimistuloksiin

Materiaali 2014

Menitkö klikkiin? -materiaali mediakasvatukseen

Keskustele, tutki ja tuota Menitkö klikkiin? -materiaalin avulla! Mediataitoviikkoa 2015 varten tuotettu Menitkö klikkiin? -materiaali sisältää tietoa ja tehtäviä netissä julkaistavista klikkiuutisista, nettijournalismin ansaintatavoista sekä uutismediaa koettelevasta myllerryksestä. Materiaalin tavoitteena on vahvistaa kriittistä medialukutaitoa analysoimalla uutisia ja tuottamalla sisältöjä itse. Materiaali on suunnattu 13-vuotiaiden ja sitä vanhempien mediakasvatukseen. Toimintaideoita voidaan toteuttaa yhden oppitunnin tai tapaamiskerran aikana.

Julkaisu 22.7.2014

Yläkoulun oppilaiden ja opettajien käsityksiä uusmedian hyödyntämisestä opetuksessa

Tutkimuksessa selvitetään yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden sekä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien käsityksiä uusmedioista, niiden käytöstä nuorten vapaa-ajalla ja koulussa sekä niiden pedagogisista mahdollisuuksista opetuksessa. Aineistona on viisi oppilashaastattelua sekä viisi opettajahaastattelua. Aineisto analysoitiin ensin sisällönanalyysin keinoin ja sen jälkeen analyysia syvennettiin diskurssianalyysillä. Tutkimuksessa selvisi, että uusmediat ovat opettajien vapaa-ajalla niin kutsutussa hyötykäytössä: he etsivät internetistä tietoa tai hyödyntävät sitä tuntien

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat