Arkisto: valokuvaus

Julkaisu 7.3.2018

Kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminnan tukeminen – Opasvideo oman elokuvan tekemiseen iPadilla

Saimaan ammttikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyön tavoitteena oli tukea kehitysvammaisten tietoteknistä osaamista ja lisätä heidän sosiaalisen median osallisuuttaan. Tarkoituksena oli tuoda uutta sisältöä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintayksiköihin. Oman vapaa-ajan ja harrastusten valo-ja videokuvaaminen, sekä oman elokuvatarinan tuottaminen omista materiaaleista, antavat kehitysvammaisille uuden tavan ilmaista itseään. Kehitysvammaiset tarvitsevat medialaitteiden hallintaan tukea ja selkokielisiä ohjeita. Kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä Yes

Uutinen 16.5.2017

Aikamatkaajat esittelee ”ennen ja nyt” -valokuvapareja tutuista paikoista

Yhteisöllinen Aikamatkaajat-kampanja haastaa tutkimaan omaa lähiympäristöään ja osallistumaan valokuvanäyttelyn rakentamiseen lisäämällä “ennen ja nyt” -kuvapareja Suomen kartalle. Kuka tahansa voi osallistua Aikamatkaajat-valokuvauskampanjaan etsimällä vanhan valokuvan Finna.fi-palvelusta tai omista kuvistaan ja ottamalla samassa paikassa uuden, muutosta kuvastavan valokuvan. Kuvaparin voi lähettää Suomen kartalle täällä tai jakaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #aikamatkaajat.

Tapahtuma 28.4.2017

Radio Valon mediakerho

Radio Valon ilmaisessa mediakerhossa pääsee tekemään radio-ohjelmaa ja videota sekä valokuvaamaan! Mediakerhossa tehdään erilaisia ohjelmia ja tutustutaan median tuottamiseen monella eri tavalla. Kerhon tuottamia ohjelmia julkaistaan Radio Valon sivuilla. Mediakerho toimii Radio Valon Lapinlahden sairaalan tiloissa keskiviikkoisin klo 16.00 – 19.00, 3. toukokuuta 2017 alkaen. Kerho on maksutonta vapaa-ajan toimintaa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Toimintaa vetää

Tapahtuma 26.1.2015

Valokuvauskurssi kaikenikäisille Kuortaneella

Kuortaneella toteutetaan valokuvauskurssi kaikenikäisille. Yhden päivän kurssi on ilmainen. Kerhon ohjaajana toimii Marko Koivuporras. Kurssi on osa Aluekaapelihanketta.   Lisätietoja saat: pia.kautto(a)kuortane.fi tai 040 6530 993

Tapahtuma 4.11.2014

Kuortanelaisille nuorille ilmainen valokuvauspaja

Lasten ja nuorten mediakasvatushanke Aluekaapeli järjestää kuortanelaisille nuorille ilmaisen valokuvauskurssin marraskuussa. Paikkana toimii Kuortaneen Väentuvan Mediakeskus. Kurssi kokoontuu yhteensä kolmena peräkkäisenä keskiviikkona kello 15:30 – 18:30. Päivät ovat: 5.11.14, 12.11.14 sekä 19.11.14. Ohjaajana toimii Studio Streetin Marko Koivuporras. Kerhoon voivat osallistua niin aloittelijat kuin vähän kokeneemmatkin kuvaajat. Jos sinulla on oma kamera kannattaa se ottaa

Tapahtuma 12.9.2014

Valokuva, video ja animaatio -koulutus opettajille Helsingissä ja Vantaalla

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestää opettajien  täydennyskoulutusta valokuvaukseen sekä liikkuvaan kuvaan ja animaation liittyen. Koulutus antaa virikkeitä ja valmiuksia valokuvan, videon ja animaation käyttöön eri aineiden ja ilmiöiden opetuksessa. Koulutuksessa kehitetään omille oppilaille aktiviteetteja ja laaditaan opetukseen media-aineistoja. Tavoitteena on myös ideoida kyseisten medioiden hyödyntämistä ulkona oppimisessa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamana osallistujille maksuton. Koulutuksen lähiopetukset

Hanke 8.9.2014

Videovankkuri

Videovankkuri on valtakunnallinen, käytännönläheinen mediakasvatushanke. Tarjolla on sekä video- että valokuvatyöpajoja. Tarkoituksena on opastaa lapsia ja nuoria käyttämään mediavälineitä. Osa koulutustoiminnasta suuntautuu opettajiin sekä henkilöille, jotka voivat työssään viedä näitä oppeja eteenpäin. Lasten ja nuorten oman äänensä kuuluviin saamisen lisäksi osassa kohteista tuotetaan valokuva-, video- ja animaatiomateriaalia suomalaisesta kansanperinteestä ja paikkakunnan historiasta. Videovankkuri kiertää ennalta

Julkaisu 22.7.2014

Valokuvien kriittinen tulkitseminen medialukutaitona ja lajityypittely sen kehittäjänä

Valokuvien tulkinnasta puhuttaessa on usein viitattu semiotiikkaan kuvien analyysivälineenä. Väitöskirjassaan Valokuvien kriittinen tulkitseminen medialukutaitona ja lajityypittely sen kehittäjänä Pienimäki tarkastelee yhtäältä semiotiikan ja toisaalta lajityypin (genren) käsitteen edellytyksiä ja rajoituksia toimia valokuvien kriittisen tulkinnan välineinä medialukutaidon kehittämisen näkökulmasta. Mediakasvatuksessa genreajattelu on osoittautunut hedelmälliseksi, sillä genren käsite voi yhdistää mediaesitysten ja niiden tuotannon ja vastaanoton näkökulmat.

Materiaali 2013

Ajaton tarina

Mediakasvatuskeskus Metka toteutti vuosina 2012-2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Ajaton tarina – hankkeen, jossa tarjottiin erilaisia mediatyöpajoja 9-12-vuotiaille koululaisille ympäri Suomea. Ajaton tarina–mediatyöpajojen tavoitteena on tukea lasten oman äänen kuulumista ja rohkaista heitä vaikuttamaan oman elinpiirinsä asioihin. Pajojen lähtökohtana on vahvistaa lasten osallisuutta, omaa mediatuottamista sekä kuulluksi tulemista. Ajatuksena on, että lapset kirjoittavat tarinoita ja

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat