Arkisto: verkko-oppimisympäristöt

Hanke 15.8.2016

LOVO -Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön osallistavia ja oppijalähtöisiä menetelmiä verkko-oppimisympäristöissä sekä tuottaa uusia digitaalisia oppimis-, ohjaus- ja arviointitapoja sekä sisältöjä. Tavoitteena on myös tuoda entistä paremmin näkyvillä lappilaista koulutusosaamista. Hankkeen tuloksena syntyy entistä saavutettavampia, joustavampia ja oppijalähtöisempiä osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Kehitystyön tuloksena koulutuksen oppijalähtöisyys lisääntyy käyttöönotettujen uusien menetelmien, työskentelytapojen ja digi-/verkkotyövälineiden myötä. Hankkeen

Julkaisu 22.7.2014

Sosiaalisen median mahdollisuudet oppimisympäristönä, case Second Life

Opinnäytetyössä on kartoitettu sosiaalisen median sekä casen eli Second Lifen käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Työssä on esitelty sosiaalisen median käsite, sen synty-historia, sen tarjoamat teknologiat ja yhteisöt. Samalla on kuvattu myös yleisimpiä verkko-oppimisympäristöjä sekä niiden pääasiallisia ominaisuuksia. Ohessa kartoitet-tiin myös casen eli Second Lifen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisympäristönä. Opinnäytetyössä toteutettiin kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden sosiaalisen

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat