Arkisto: verkko

Uutinen 17.5.2017

Koulukinolta laaja työkalupakki vihapuheen ja disinformaation käsittelyyn

Koulukino on julkaissut laajan oppimateriaalin otsikolla Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot – Työkaluja teemojen käsittelyyn. Materiaali on tarkoitettu yläkouluun ja toisen asteen opetukseen, minkä lisäksi sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi nuorisotyössä. Oppimateriaali perustuu Koulukinon tilaamaan, Osuuskunta Mediakollektiivin toteuttamaan Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -selvitykseen (2016). Selvityksen raportin päätavoitteena oli ratkaisujen etsiminen disinformaation ja vihapuheen käsittelyyn

Materiaali 2017

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot – Työkaluja teemojen käsittelyyn

Koulukino on julkaissut laajan oppimateriaalin otsikolla Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot – Työkaluja teemojen käsittelyyn. Materiaali on tarkoitettu yläkouluun ja toisen asteen opetukseen, minkä lisäksi sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi nuorisotyössä. Oppimateriaali perustuu Koulukinon tilaamaan, Osuuskunta Mediakollektiivin toteuttamaan Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -selvitykseen (2016). Selvityksen raportin päätavoitteena oli ratkaisujen etsiminen disinformaation ja vihapuheen käsittelyyn

Julkaisu 22.7.2014

Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa. Seurantatutkimus verkkoyhteisöjen käytöstä ja osallistumisen motivaatioista (2008 & 2012)

Tavoitteena oli selvittää, miten nuoret käyttävät verkon yhteisöpalveluita, miten he kokevat yhteisöllisyyden verkossa ja mitkä tekijät motivoivat heitä osallistumaan verkkoyhteisöjen toimintaan. Kyseessä on jatkotutkimus Kurion perustajien tekemään HSE:n pro gradu -tutkielmaan vuodelta 2008. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, ja siihen vastasi 299 13–16-vuotiasta ympäri Suomen. Kyselyihin vastattiin opettajien johdolla kouluissa. Datankeruu tapahtui huhtikuussa 2012. Vastaajista 61 % oli tyttöjä

Materiaali 2010

Nettiopas nuorten kanssa toimiville aikuisille

Oppaan tarkoitus on avata internetin pelien ja yhteisöjen maailmaa nuorten parissa toimiville aikuisille (nuorisotyöntekijät, nuoriso-ohjaajat, vapaaehtoiset aikuiset sekä opettajat) ja rohkaista menemään nuorten kanssa nettiin, sillä netissä ovat kaikki. Kasvattajien on tärkeää tietää, mitä nuoret netissä tekevät, ja ohjeistaa nuoria varovaisuuteen. Aikuiset voivat kuitenkin mennä askeleen pidemmälle: löytää netin mahtavat mahdollisuudet ja harrastaa ja viettää

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat