Arkisto: verkkokiusaaminen

Uutinen 4.9.2017

Syyskuun 100 mediakasvatusideaa -koosteen aiheena uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Syyskuun 100 mediakasvatusideaa -materiaalikosteessa keskitytään uusiin digitaalisiin ja vuorovaikutteisiin ympäristöihin. Tutustumme verkkoyhteisöön, jossa vertaiset auttavat toisiaan. Esittelemme toimintamallin, jossa oppilaat auttavat sekä toisiaan että opettajiaan digitaalisten taitojen haltuunotossa. Nostamme esiin palvelun, joka pyrkii

Materiaali 2017

100 mediakasvatussideaa – uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt

Mediakasvatusseuran 100 mediakasvatusideaa -kampanjan syyskuun koosteeseen on kerätty ideoita ja materiaaleja liittyen uusiin digitaalisiin ja vuorovaikutteisiin ympäristöihin. Syyskuun materiaalipaketissa sukelletaan erilaisiin digitaalisiin ja vuorovaikutteisiin ympäristöihin. Tutustumme verkkoyhteisöön, jossa vertaiset auttavat toisiaan. Esittelemme toimintamallin, jossa oppilaat auttavat sekä toisiaan että opettajiaan digitaalisten taitojen haltuunotossa. Nostamme esiin palvelun, joka pyrkii tarjoamaan konkreettisia välineitä puuttua verkossa rehottavaan vihapuheeseen.

Julkaisu 4.11.2016

UPR-raportti: lisää tutkimustietoa mm. lapsiin kohdistuvan verkkokiusaamisen ja vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla tarkastellaan säännöllisesti YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten toteutumista noin nelivuotisen tarkastelukierroksen aikana. Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset jättivät yhteisen raportin YK:n Ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle UPR -työskentelyä varten. UPR-tarkastelu on tehokas ja vaikuttava ihmisoikeusmekanismi, jota lapsijärjestöt laajalti eri

Julkaisu 22.7.2014

Facebook ja Youtube – ne on meidän juttu!

Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä 2011. Tutkimuksessa tarkastellaan 7-20-vuotiaiden suomalaislasten ja –nuorten internetin ja erityisesti sosiaalisenmedian käyttöä. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2011 ja kyselyyn vastasi 2464 lasta ja nuorta. Tutkimustulokset osoittavat, että suosituimmat sosiaalisen median sovellukset ovat Facebook ja YouTube. Lapset januoret käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti vapaa-ajallaan. He muun muassa pelaavat,

Julkaisu 23.12.2012

Kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten verkkokiusaamisen tutkimushaasteista

Teknologia kiinnittyy yhä vahvemmin ihmisten väliseen kommunikointiin, eikä verkkokiusaamista tulisi nähdä reaalimaailmasta erillisenä ongelmana. Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan, miten verkkokiusaamista on määritelty ja millaisia erityispiirteitä siinä on tunnistettu. Lisäksi kootaan verkkokiusaamisen keskeisimpiä tutkimuskohteita ja pohditaan, millaisia haasteita verkkokiusaamisen tutkimiseen liittyy. Internetissä avoimesti olevien julkaisujen sekä Jyväskylän yliopiston kirjaston kautta saatavilla olevien tietokantojen avulla toteutettu kirjallisuuskartoitus osoitti, että vuosien 2004–2010 välillä kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä on julkaistu

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat