Arkisto: viestintä

Materiaali

Kuinka viestiä mielenterveydestä ja sen häiriöistä? Työkalupakki toimittajille ja viestijöille

Toimittajat, viestinnän ammattilaiset, bloggaajat ja muut sisällöntuottajat ovat tärkeässä roolissa mielenterveystiedon välittämisessä. Suomen Mielenterveysseuran laatima työkalupakki auttaa viestimään mielenterveydestä ilman stigmaa. Työkalupakki tuo teksti-ja videomateriaaleissaan esiin mediakasvatuksellista näkökulmaa mielenterveyden häiriöiden esittämisestä mediassa. Tutustu työkalupakkiin täältä.

Julkaisu 12.2.2018

Viestintävirasto: Tietoturvan vuosi 2017 -katsaus

Viestintäviraston Kyberturvallisuusyksikkö on julkaissut Tietoturvan vuosi 2017 -katsauksen. Katsauksessa selvitetään, miten Kyberturvallisuusyksikön vuodelle 2017 asetetut tietoturvanäkymät toteutuivat. Kyberturvallisuusyksikön analyysin mukaan vuosi 2017 osoitti, kuinka haavoittuvaisia yhteiskuntamme peruspalvelut ovat kyberuhille. Konkreettinen esimerkki nähtiin toukokuussa, kun WannaCry levisi räjähdysmäisesti satoihin tuhansiin järjestelmiin ympäri maailmaa. Kyberhyökkäykset aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Tapahtuma 15.9.2017

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät järjestetään 27.–28.4.2018 Jyväskylän yliopistolla. MEVI2018-päivien teemana on ”Media ja toivo”. Yhteiskunnallisten, teknologisten ja taloudellisten mullistusten keskellä media ja erilaiset viestintäteot ovat ratkaisevassa roolissa. Millaisia kertomuksia menneestä tuotamme ja kierrätämme? Millaisten viestien kautta hahmotamme sitä, mikä tapahtuu nyt? Kenelle puhumme, keitä haluamme kuunnella? Ja ennen kaikkea, millaisia tulevaisuuksia pystymme yhdessä kuvittelemaan?

Materiaali

TOP-tehtävät 6–12-vuotiaille

TOP-tehtäväsivusto on 4H-liiton kaikille avoin mediakasvatusalusta, jonka tehtävät yhdistävät käsillä tekemisen ja digitaalisuuden. TOP-tehtävät ovat pedagogisesti mietittyjä tehtäviä alakouluikäisille. Tehtäviä löytyy sivustolta yli tuhat, ja ne on jaoteltu yhdeksään kategoriaan. Viestintä ja vuorovaikutus-kategoriasta löytyvät tehtävät soveltuvat loistavasti mediakasvatukseen. Myös muista aihepiireistä löytyy mediakasvatusaiheisia tehtäviä. Pääset sivustolle tästä.

Uutinen 27.4.2016

Uusi mediaopas kehittää aikuisten medialukutaitoa englanniksi ja arabiaksi

Kansanvalistusseura on julkaissut laajan medialukutaito-oppaan verkossa. Media Guide on ensimmäinen aikuisille suunnattu viestintäopas sekä ensimmäinen mediakasvatusmateriaali, joka on Suomessa tuotettu englannin lisäksi arabian kielellä. Mediaopassivusto sijaitsee osoitteessa www.mediaguide.fi. Kaikki oppaan materiaali on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. Kattava mediaopas johdattaa lukijansa median toimintatapoihin digitaalisella ajalla, tutustuttaa journalismin etiikkaan ja antaa työkaluja median sisältöjen kriittiseen analyysiin. Tutustu englanninkieliseen sivustoon täällä

Tapahtuma 18.12.2015

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät

Median ja viestinnän tutkimuksen päivien  teemana vuonna 2016 on Luottamus – Förtroende. Tutkimuspäivillä käsitellään laaja-alaisesti luottamuksen sekä luottamuspulan merkitystä viestinnässä ja mediassa. Luottamus yhteiskunnan eri toimijoiden ja ihmisryhmien välillä rakentuu keskustelun kautta, mutta myös näkymättömämpien merkityskamppailujen tuloksena. Yhtäältä avainasemassa ovat erilaiset mediatoimijat ja niiden tuottamat julkisuudet. Millaiseen viestintään ja mihin viestimiin voimme luottaa? Median ja viestinnän tutkimuksen

Materiaali 2011

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa

Julkaisu sisältää selkeän rungon mediaopetuksen tavoitteista vuosiluokittain ja mediataitojen karttuminen kuvataan jatkumona peruskoulun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Julkaisussa esitetään tiivis yleiskuvaus mediakulttuurissa elämiseen tarvittavista mediataidoista ja siitä, mitä luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot sekä turvataidot tarkoittavat peruskoulussa.

Materiaali 2006

Media Smart

Media Smart on mainonnan lukutaito-ohjelma perusopetuksen 1.-6.-vuosiluokille. Kuullun, nähdyn, koetun ja luetun viestinnän työstäminen yhdessä kehittää mediakriittisyyttä ja oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Samalla luokkayhteisölle tarjoutuu mahdollisuus käsitellä median ajankohtaisia ilmiöitä.  

Materiaali

Media ja kuvien viestit

Opetushallituksen lukio-opetukseen tarkoitettu materiaali mediasta ja kuvaviestinnästä kuvataideopetukseen on sovellettavissa myös muihin oppiaineisiin. Kurssin sisältöalueena ovat median ja ympäristön kuvaviestit.  

Materiaali

Media ja kuvaviestintä

Opetushallituksen perusopetukseen tarkoitettu materiaali mediasta ja kuvaviestinnästä kuvataideopetukseen. Aineisto on sovellettavissa myös muihin oppiaineisiin, sillä se sisältää materiaalia digikuvauksesta, sarjakuvista ja tietokonepeleistä.    

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat