Arkisto: viestintä

Tapahtuma 15.9.2017

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät järjestetään 27.–28.4.2018 Jyväskylän yliopistolla. MEVI2018-päivien teemana on ”Media ja toivo”. Yhteiskunnallisten, teknologisten ja taloudellisten mullistusten keskellä media ja erilaiset viestintäteot ovat ratkaisevassa roolissa. Millaisia kertomuksia menneestä tuotamme ja kierrätämme? Millaisten viestien kautta hahmotamme sitä, mikä tapahtuu nyt? Kenelle puhumme, keitä haluamme kuunnella? Ja ennen kaikkea, millaisia tulevaisuuksia pystymme yhdessä kuvittelemaan?

Materiaali

TOP-tehtävät 6–12-vuotiaille

TOP-tehtäväsivusto on 4H-liiton kaikille avoin mediakasvatusalusta, jonka tehtävät yhdistävät käsillä tekemisen ja digitaalisuuden. TOP-tehtävät ovat pedagogisesti mietittyjä tehtäviä alakouluikäisille. Tehtäviä löytyy sivustolta yli tuhat, ja ne on jaoteltu yhdeksään kategoriaan. Viestintä ja vuorovaikutus-kategoriasta löytyvät tehtävät soveltuvat loistavasti mediakasvatukseen. Myös muista aihepiireistä löytyy mediakasvatusaiheisia tehtäviä. Pääset sivustolle tästä.

Uutinen 27.4.2016

Uusi mediaopas kehittää aikuisten medialukutaitoa englanniksi ja arabiaksi

Kansanvalistusseura on julkaissut laajan medialukutaito-oppaan verkossa. Media Guide on ensimmäinen aikuisille suunnattu viestintäopas sekä ensimmäinen mediakasvatusmateriaali, joka on Suomessa tuotettu englannin lisäksi arabian kielellä. Mediaopassivusto sijaitsee osoitteessa www.mediaguide.fi. Kaikki oppaan materiaali on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. Kattava mediaopas johdattaa lukijansa median toimintatapoihin digitaalisella ajalla, tutustuttaa journalismin etiikkaan ja antaa työkaluja median sisältöjen kriittiseen analyysiin. Tutustu englanninkieliseen sivustoon täällä

Tapahtuma 18.12.2015

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät

Median ja viestinnän tutkimuksen päivien  teemana vuonna 2016 on Luottamus – Förtroende. Tutkimuspäivillä käsitellään laaja-alaisesti luottamuksen sekä luottamuspulan merkitystä viestinnässä ja mediassa. Luottamus yhteiskunnan eri toimijoiden ja ihmisryhmien välillä rakentuu keskustelun kautta, mutta myös näkymättömämpien merkityskamppailujen tuloksena. Yhtäältä avainasemassa ovat erilaiset mediatoimijat ja niiden tuottamat julkisuudet. Millaiseen viestintään ja mihin viestimiin voimme luottaa? Median ja viestinnän tutkimuksen

Materiaali 2011

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa

Julkaisu sisältää selkeän rungon mediaopetuksen tavoitteista vuosiluokittain ja mediataitojen karttuminen kuvataan jatkumona peruskoulun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Julkaisussa esitetään tiivis yleiskuvaus mediakulttuurissa elämiseen tarvittavista mediataidoista ja siitä, mitä luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot sekä turvataidot tarkoittavat peruskoulussa.

Materiaali 2006

Media Smart

Media Smart on mainonnan lukutaito-ohjelma perusopetuksen 1.-6.-vuosiluokille. Kuullun, nähdyn, koetun ja luetun viestinnän työstäminen yhdessä kehittää mediakriittisyyttä ja oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Samalla luokkayhteisölle tarjoutuu mahdollisuus käsitellä median ajankohtaisia ilmiöitä.  

Materiaali

Media ja kuvien viestit

Opetushallituksen lukio-opetukseen tarkoitettu materiaali mediasta ja kuvaviestinnästä kuvataideopetukseen on sovellettavissa myös muihin oppiaineisiin. Kurssin sisältöalueena ovat median ja ympäristön kuvaviestit.  

Materiaali

Media ja kuvaviestintä

Opetushallituksen perusopetukseen tarkoitettu materiaali mediasta ja kuvaviestinnästä kuvataideopetukseen. Aineisto on sovellettavissa myös muihin oppiaineisiin, sillä se sisältää materiaalia digikuvauksesta, sarjakuvista ja tietokonepeleistä.    

Materiaali 2009

Videopensseli – menetelmäopas

Videopensseli -menetelmä on mediakasvatuksellisen elokuvakasvatuksen työväline, jossa ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan videokameran avulla. Menetelmä sisältää kolme tehtävänantoa, joista yksi valitaan oppitunnin aiheeksi. Opetuksen kohteena voivat olla geometriset muodot, värit tai kirjaimet. Menetelmä sopii esi- ja alkuopetukseen ja sen avulla voidaan tuoda mediakasvatuksellisuutta matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetukseen. Sitä voidaan hyödyntää myös muilla luokka-asteilla ja erityisopetuksessa.

Materiaali 2009

Elokuvakerronnan kolme perusasiaa -opas

Opas perehdyttää elokuvakerronnan kolmeen perusasiaan: Elokuva ei kerro, se näyttää Elokuvaaminen on ajan ja tilan rajaamista Leikkaukset luovat merkityksiä Tässä oppaassa kerrotaan, mitä nämä perusasiat tarkoittavat, ja miten niitä voi oppia ymmärtämään ja hyödyntämään. Opas jakautuu kahteen osaan: teoriaan ja harjoituksiin. Teoria on tarkoitettu virikkeeksi niille, jotka opettavat tai itse opiskelevat. Miten ja mitä siitä

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat