Arkisto: Viestintävirasto

Julkaisu 12.2.2018

Viestintävirasto: Tietoturvan vuosi 2017 -katsaus

Viestintäviraston Kyberturvallisuusyksikkö on julkaissut Tietoturvan vuosi 2017 -katsauksen. Katsauksessa selvitetään, miten Kyberturvallisuusyksikön vuodelle 2017 asetetut tietoturvanäkymät toteutuivat. Kyberturvallisuusyksikön analyysin mukaan vuosi 2017 osoitti, kuinka haavoittuvaisia yhteiskuntamme peruspalvelut ovat kyberuhille. Konkreettinen esimerkki nähtiin toukokuussa, kun WannaCry levisi räjähdysmäisesti satoihin tuhansiin järjestelmiin ympäri maailmaa. Kyberhyökkäykset aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Julkaisu 22.7.2014

Lapsille haitalliset televisio-ohjelmat 2005

Viestintävirasto teki vuonna 2003 televisiotoiminnan lastensuojelukäytäntöjen vaikuttavuutta ja tunnettuutta koskevan selvityksen, jonka avulla pyrittiin parantamaan televisiotoiminnan lastensuojelukäytäntöjen toimivuutta. Tässä selvityksessä oltiin kiinnostuneita mm. vanhempien käsityksistä siitä, mitkä televisio-ohjelmien katseluun liittyvät asiat aiheuttavat perheissä kiistaa, minkälaisia haittoja joidenkin ohjelmien katselu aiheuttaa lapsille, minkälaiset ohjelmat ovat vanhempien mielestä haitallisia ja minkä tyyppisten ohjelmien katsominen useimmiten kielletään. Samassa yhteydessä vanhemmilta

Julkaisu 22.7.2014

Mediakasvatus suomalaisperheissä 2009

Tutkimus koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä selvitettiin kvantitatiivisen haastattelun avulla, kuinka hyvin vanhemmat tuntevat lähetysaikoja ja niitä vastaavia ikärajoja sekä kuinka aktiivisesti he hyödyntävät näitä ohjailukeinoja oman perheensä arjessa. Lisäksi tutkittiin vanhempien käyttämiä rajoituskeinoja niin television, tietokoneen kuin matkapuhelimienkin osalta. Tutkimuksen toinen osio koostui kvalitatiivisella tutkimusotteella toteutetuista ryhmäkeskusteluista. Tällä menetelmällä haettiin syvempää tietoa perheiden mediakasvatuskäytännöistä, niiden

Julkaisu 22.7.2014

Lapsille haitallisia ohjelmia koskeva seurantatutkimus 2007

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsille haitallisten televisio-ohjelmien lähetysaikojen ja varoittamiskäytäntöjen tunnettuutta, hyödyntämistä sekä suhtautumista niihin. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat. Pääsääntöisesti vanhemmat pitävät television lastensuojelukäytäntöjä nykyään riittävinä. Eniten vahvistamista toivotaan kuitenkin K11-merkintöjen käytölle ja niiden sijoittelulle klo 17.00 jälkeen. Noin joka neljäs vanhempi toivoo myös K15- ja K18-merkintöjen vahvistamista ja noin joka viides

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat