Arkisto: vuorovaikutus

Materiaali

TOP-tehtävät 6–12-vuotiaille

TOP-tehtäväsivusto on 4H-liiton kaikille avoin mediakasvatusalusta, jonka tehtävät yhdistävät käsillä tekemisen ja digitaalisuuden. TOP-tehtävät ovat pedagogisesti mietittyjä tehtäviä alakouluikäisille. Tehtäviä löytyy sivustolta yli tuhat, ja ne on jaoteltu yhdeksään kategoriaan. Viestintä ja vuorovaikutus-kategoriasta löytyvät tehtävät soveltuvat loistavasti mediakasvatukseen. Myös muista aihepiireistä löytyy mediakasvatusaiheisia tehtäviä. Pääset sivustolle tästä.

Uutinen 1.6.2016

Uusia väitöksiä mediakasvatukseen liittyen

Leonardo Custódio tutkii väitöskirjassaan ”Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth” etnografisella otteella, miten Brasilian Rio de Janeiron faveloissa asuvat nuoret käyttävät mediaa ja toteuttavat journalistisia toimintatapoja puolustaakseen ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Laura Palmgren-Neuvonen puolestaan tutkii väitöstutkimuksessaan ”Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production” julkaisemislähtöisen

Julkaisu 31.5.2016

Väitös: Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production

Laura Palmgren-Neuvosen väitöstutkimuksen ”Social interaction in the context of new literacies: Pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production” taustalla on koulun ja arjen mediaympäristöjen välille viime vuosina syntynyt, koulumotivaatiota heikentävä kuilu. Oppijat ovat arjessaan tottuneet vuorovaikutteiseen, tuottavaan median käyttöön, mutta koululla on vaikeuksia hyödyntää aktivoivia oppimisympäristöjä. Palmgren-Neuvonen tutki julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon mahdollisuuksia opetuksessa. Tämä monilukutaitoja

Uutinen 12.5.2016

Sinustako kirjaston kaveri?

Helsingin kaupunginkirjasto haluaa kehittää toimintaansa uudella tavalla ja kutsuu kaikki mukaan kehitystyöhön. Kirjaston kaverit on uusi tapa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Helsingin kaupunginkirjasto toivoo kuulevansa suoraa palautetta ja sinun näkökulmiasi – mikä palveluissa toimii ja mikä ei? He ovat myös kiinnostuneita siitä, miten vietät ylipäätään vapaa-aikaasi ja mikä sinulle on tärkeää arjessasi. Kavereiden toiminta on

Materiaali 2016

Sävyisästi yhdessä

savyisasti

Sävyisästi yhdessä -materiaali on tuotettu Mediataitoviikolle avuksi ja inspiraatioksi erityisesti pienten lasten mediakasvatukseen, mutta sen ideoita voi hyvin soveltaa myös isompien lasten kanssa. Materiaali sisältää viisi tehtäväkorttia vuorovaikutuksen ja mediailmaisun monien muotojen toiminnalliseen tutkimiseen yhdessä. Korteista voi poimia ideoita jokaiselle Mediataitoviikon päivälle sekä toteutettavaksi lapsiryhmässä myös myöhemmin. Toimintaideoiden toteuttaminen ei edellytä digivälineitä, mutta materiaali tarjoaa silti vinkkejä olemassa olevien mediavälineiden

Tapahtuma 23.2.2015

Sosiaalinen media kasvattajan haasteena -koulutus

Mitä lapset ja nuoret tekevät sosiaalisessa mediassa? Miten koulussa voidaan ehkäistä nettikiusaamista ja edistää rakentavaa verkkoviestintää? Miten opettajat voivat hyödyntää sosiaalista mediaa oppilaita osallistavilla tavoilla? Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestää koulutuksen, jossa pohditaan sosiaalisen median käytön eettisiä kysymyksiä, asiattoman käyttäytymisen käsittelyä opetuksessa ja toisia kunnioittavan vuorovaikutuksen tukemista. Koulutus on tarkoitettu peruskoulujen ja lukioiden

Julkaisu 22.7.2014

”Mediasta ei tule tehdä mörköä, mutta siitä pitää keskustella”: Tutkimus kasvattajan tarvitsemista mediakasvatustaidoista

Tämän opinnäytetyö tutki sitä, miten mediakasvatus näkyy sosiaalialan työkentillä ja miten sitä tulisi kehittää. Tarkoituksena oli kartoittaa, mitä kaikkea mediakasva-tus pitää sisällään. Tutkimuskysymyksenämme oli selvittää, mitä taitoja kasvattaja tarvitsee mediakasvatukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli se, että se tuo uusia nä-kökulmia ja tutkimuksellista tietoa, joita voidaan hyödyntää sosiaalialan koulu-tuksen kehittämisessä. Lahden Ammattikorkeakoulu toimi opinnäytetyön toimeksiantajana. Tutkimuksen teoreettinen

Materiaali 2013

Ota puheeksi – Internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

ota puheeksi

Pelastakaa Lapset ry:n tuottama aineisto Ota puheeksi – internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö antaa lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille tietoa ja ymmärrystä digitaalisen median ja verkkoympäristön merkityksestä lasten ja nuorten elämässä. Opas tarjoaa neuvoja lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja lapsen tukemiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa. Oppaan tehtäväosio sisältää harjoitteita, jotka auttavat lapsia ja nuoria pitämään huolta

Materiaali 2013

Pelit ja oppiminen

Tutkija Sonja Ängeslevä on tuottanut peleihin ja oppimiseen liittyvän aineiston, joka tukee opettajaa ottamaan huomioon pelit osana opetuksen suunnittelua ja oppimista. Ängeslevän aineiston ajatuksena ei ole niinkään tuoda pelejä kouluun vaan muovata opetuksen suunnittelua siten, että pelimäisyys ja pelillisyys otetaan huomioon ennen kaikkea rakenteena. Tällä tavoin koko luokka voidaan muuttaa peliksi ja tällöin motivoiva pelillisyys

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat