Arkisto: yhdenvertaisuus

Uutinen 9.8.2017

Mediakasvatustietoutta selko- ja viittomakielellä

ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä -hankkeessa on tuotettu selko- ja viittomakielisiä materiaaleja Mediakasvatusseuran tuottamien mediakasvatusmateriaalien pohjalta. Mediakasvattajan muistilista– ja Mediakasvatus pähkinänkuoressa -materiaalit ovat nyt saatavilla sekä selko- että viittomakielisinä. Materiaalien avulla nuorten kanssa toimivien ammattilaisten valmiudet tukea ja mahdollistaa erityisnuorten osallisuutta kasvavat.

Blogi 9.8.2017

Media- ja digitaidot kuuluvat kaikille

Mediataidot ovat tärkeitä digiajan kansalaistaitoja. Nämä taidot kuuluvat kaikille – myös erityisryhmien nuorille. Usean selvityksen mukaan Suomessa on kuitenkin isoja aukkoja erityisryhmien nuorten mediakasvatuksessa. Erityisesti näkö-, kuulo- ja kehitysvammaisten nuorten sekä maahanmuuttajanuorten mediankäytön tunnistaminen ja mediakasvatus edellyttävät kehittämistoimia. Erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hanke otti tästä kehittämishaasteesta kopin ja kehitti erityisryhmien nuorten mediakasvatuksen työtapoja ja menetelmiä.

Julkaisu 20.6.2017

Aika digittää – Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen

Sanna Lappalaisen, Virva Korpisen ja Joonas Pokkisen toimittama Aika digittää – Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen avaa erityisryhmien nuorten median käyttöä ja sitä, kuinka media voidaan valjastaa kaikkien nuorten vaikuttamiseen. Julkaisu on toteutettu osana ERNOD eli erityisnuoret ja digiajan osallisuu -hanketta. Hanke on noin noin kahden vuoden aikana etsinyt vastauksia ja uusia käytäntöjä erityisryhmien,

Materiaali 2016

Suomen e-urheilun eettiset ohjeet

Suomen e-urheilun eettiset ohjeet sisältävät joukon eettisiä perussääntöjä pelaajille ja e-urheilutapahtumien järjestäjille. Ohjeet tarjoavat tukea ja käytännön vinkkejä niin tapahtumajärjestäjille kuin pelaajillekin siitä, kuinka he voivat luoda ja vahvistaa kaikkien osallistumista tukevia asenteita ja toimintamalleja. Teksti sisältää myös vinkkejä siihen, miten vanhemmat voivat tehdä e-urheilua tutummaksi ja kehittää ilmapiiriä.

Hanke 14.1.2016

ERNOD – erityisnuoret ja digiajan osallisuus

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille. Mediataitoja vahvistamalla nuori saa valmiuksia oman elämänsä valintoihin, etenkin koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. ERNOD-hanke edistää nuorten yhdenvertaisuutta kehittämällä mediakasvatuksen menetelmiä, lisäämällä tiedonsaantia ja kouluttamalla nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita. Hanke kehittää uusia digitaalisuutta hyödyntäviä ja soveltavia mediavaikuttamisen ja -kasvatuksen menetelmiä ja monialaisen yhteistyön muotoja nuorisoalan korkea-asteen oppilaitosten, erityisnuorille koulutusta

Julkaisu 16.3.2015

Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014

Nuorisobarometri 2014 tarttuu yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän havaitseminen paljastuu niin yleiseksi, että sitä voi pitää jopa nuorten arkea leimaavana piirteenä. Enemmistö kaikista nuorista kokee itsekin tulleensa jossain elämänsä vaiheessa syrjityksi. Julkaisussa selvitetään myös syrjinnän saamia muotoja, paikkoja, syitä, syrjintään puuttumista ja sen seurauksia niin uhreille kuin tekijöillekin. Nuorten syrjintäkokemukset ovat vahvasti yhteydessä moniin pahoinvoinnin osoittimiin.

Tapahtuma 12.2.2015

Nuorisobarometrin julkistustilaisuus

Nuorisobarometri 2014 teemana on yhdenvertaisuus. Barometri  julkistetaan Kulttuuritehdas Korjaamolla. Tilaisuudessa on luvassa puheenvuorot kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselta ja  Nuorisoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajalta, kansanedustaja Antti Lindtmanilta. Nuorisobarometrin tekijä Sami Myllyniemi esittelee barometrin tuloksia. Lisäksi ohjelmaan kuuluu paneelikeskustelu. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Seuraa tiedotusta täältä. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on

Uutinen 12.2.2015

Uusi nuorisobarometri julkaistaan maaliskuussa

Nuorisobarometri 2014 julkistetaan perjantaina 6.3. klo 9.00 alkaen Helsingissä. Nuorisobarometrin 2014 teemana on yhdenvertaisuus. Lisätietoja löydät täältä. Voit Ilmoittautua mukaan täältä. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen ja Nuorisoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman esittävät omat puheenvuoronsa. Ohjelmassa on myös Nuorisobarometrin tekijän Sami Myllyniemi esitelmä barometrin tuloksista. Ohjelmassa on paneelikeskustelu. Tilaisuuden ohjelma tarkentuu myöhemmin. Seuraa tiedotusta täältä.

Materiaali 2013

Lasten sivut

Lasten sivuille on tehty monenlaisia toimintoja, jotka auttavat ymmärtämään lapsen oikeuksia paremmin sekä osallistumaan ja vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Sivustolla on myös osio, johon lapset voivat itse tuottaa sisältöä piirtämällä kuvia, kirjoittamalla ja osallistumalla keskusteluun. Seikkailu Sisunmaassa on peli lapsen oikeuksista.  

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat