Arkisto: yhteisöllinen oppiminen

Tapahtuma 7.2.2017

ITK-konferenssi Hämeenlinnassa 5.−7.4.2017

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma. Vuonna 2017 konferenssi järjestetään Hämeenlinnan Cumulus Resort Aulangolla. Ohjelma alkaa 5.4. workshop-koulutustapahtumilla, ja 6.−7.4. konferenssin ohjelmistossa on muun muassa Tulevaisuuden labra sekä Chat & Foto -esityksiä. Ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut ja jatkuu 24.3. asti. Tapahtumaan voi ilmoittautua täällä. Tapahtuman järjestää Hämeen kesäyliopisto yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Julkaisu 30.10.2015

Yhdessä. Luovasti. Oppien. Opetuksen ja oppimisen muutos.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Koulu Kaikkialla -hankkeessa luodaan eheyttä ja merkityksellisyyttä lasten ja aikuisten oppimisympäristöihin ja oppimiseen sekä tuetaan osallisuutta ja aktiivista toimijuutta.  Koulu kaikkialla -hankkeen julkilausuma on nyt saatavilla sähköisessä muodossa. Yhdessä. Luovasti. Oppien. Opetuksen ja oppimisen muutos 2016 -julkilausumassa tarkastellaan opetuksen ja oppimisen muutosta oppimisen kaikkiallisuuden näkökulmasta. Julkilausumassa pohditaan muun muassa, miten koulun ulkopuolella

Julkaisu 22.7.2014

Sosiaalisen median käyttö oppimisessa ja opetuksessa

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sosiaaliseen median käyttöön oppimisessa ja ope-tuksessa liittyviä kokemuksia, asenteita ja mahdollisuuksia. Tutkimus toteuttiin toimin-tatutkimuksena Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön henkilökunnan ja tietojen-käsittelyn sekä liiketalouden koulutusohjelmien opiskelijoiden keskuudessa. Ensimmäisessä syklissä kerättiin tietoa vuoden 2009 alusta maaliskuuhun 2010 keskustelujen ja havainnoinnin keinoin, jonka jälkeen toteutettiin kysely huhtikuussa 2010. Tulosten perusteella sosiaalisen median käyttöön oppimisessa

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat