Arkisto: YouTube

Materiaali 2018

Tubettaa-verkkodokumentti avaa tubettamisen valtaa ja vastuuta

Tubettajat ovat etenkin nuorten fanittamia julkisuuden henkilöitä, joilla on paljon sananvaltaa ja joihin samaistutaan. Youtuben yleisöt arvostavat etenkin henkilökohtaisia, yksilöllisiä ja aidolta vaikuttavia sisältöjä, mikä ohjaa tubettajia tekemään omasta elämästään kauppatavaraa. Videot sisältävät usein markkinointiyhteistöitä, jotka vaikuttavat konkreettisella tavalla nuorten kulutusvalintoihin. Tubettajat ovat mielipidevaikuttajia, joilta nuoret omaksuvat myös arvoja. Nuoret pyytävät heiltä usein apua oman elämänsä

Uutinen 4.9.2017

Syyskuun 100 mediakasvatusideaa -koosteen aiheena uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Syyskuun 100 mediakasvatusideaa -materiaalikosteessa keskitytään uusiin digitaalisiin ja vuorovaikutteisiin ympäristöihin. Tutustumme verkkoyhteisöön, jossa vertaiset auttavat toisiaan. Esittelemme toimintamallin, jossa oppilaat auttavat sekä toisiaan että opettajiaan digitaalisten taitojen haltuunotossa. Nostamme esiin palvelun, joka pyrkii

Materiaali 2017

100 mediakasvatussideaa – uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt

Mediakasvatusseuran 100 mediakasvatusideaa -kampanjan syyskuun koosteeseen on kerätty ideoita ja materiaaleja liittyen uusiin digitaalisiin ja vuorovaikutteisiin ympäristöihin. Syyskuun materiaalipaketissa sukelletaan erilaisiin digitaalisiin ja vuorovaikutteisiin ympäristöihin. Tutustumme verkkoyhteisöön, jossa vertaiset auttavat toisiaan. Esittelemme toimintamallin, jossa oppilaat auttavat sekä toisiaan että opettajiaan digitaalisten taitojen haltuunotossa. Nostamme esiin palvelun, joka pyrkii tarjoamaan konkreettisia välineitä puuttua verkossa rehottavaan vihapuheeseen.

Julkaisu 30.12.2016

Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa

Miten ja mihin 0-12-vuotiaat lapset käyttävät mediaa? Vaikka 2000-luvun lapsille media ja internet ovat itsestäänselvyyksiä, voi lasten mediamaailma aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta vanhemmille ja muille kasvattajille sekä lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa on tiivistelmä viime vuosien tutkimustiedosta lasten median käytön tavoista ja monimuotoisesta mediakulttuurista. Yleiskatsauksena se auttaa perehtymään aiheeseen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa myös esimerkiksi poliitikoille, virkamiehille ja

Julkaisu 4.10.2016

Pro gradu: Liikkuvan kuvan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntäminen opetuksessa

Pro gradu -tutkielmassaan Karri Mehtälä paneutuu liikkuvaan kuvaan ja Flipped Classroom -menetelmän hyödyntämiseen opetuksessa. Tutkielman tavoitteeksi Mehtälä mainitsee selvittää, miksi ja millä tavoin videoilla opetetaan. Tarkastelussaan hän keskittyy opettajiin, jotka tuottavat työnsä tueksi opetusvideoita. Audiovisuaalisen viestinnän määrä on kasvanut tällä vuosikymmenellä paljon ja nuoret kokevat videon heille luonnolliseksi tavaksi ilmaista itseään, niiden hyödyntäminen kouluissa on

Materiaali 2016

Tubettaminen nuorisotyössä ja -tutkimuksessa

Nuorisotiedon kirjasto, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi ovat tuottaneet yhteistyössä kolmen lyhytvideon kokonaisuuden ”Tubettaminen nuorisotyössä ja -tutkimuksessa – feat. RoniTheGamer”. Videoilla Nuorisotutkimusverkoston ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin työntekijät keskustelevat RoniTheGamerin kanssa siitä, mitä on olla tubettaja, miten nuorisotyössä voi hyödyntää tubettamista ja miten tubettamista voi tutkia. Kokonaisuus koostuu seuraavista osioista: Osa I YouTube ilmiönä Osa II

Uutinen 31.12.2015

Lasten ja nuorten mediatrendejä

Ofcom julkaisi marraskuun lopulla Children and parents: Media use and attitudes report 2015 -raportin. Raporttia sivuten Alexandra Chernyavskaya tarkastelee The London School of Economics and Political Sciencen “Parenting for a digital future” -sivustolla trendejä lasten netin käyttöön liittyen. Trendejä hahmottamalla kasvattajien on helpompaa tietää ja ymmärtää, mikä lapsia kiinnostaa ja missä lapset tarvitsevat tukea erilaisin

Blogi 10.2.2015

Katselusta omaan tuottamiseen – videot lisäävät ilmaisumahdollisuuksia myös kasvatuksessa

Söin aivan mielettömän hyviä kevätrullia ja haluaisin tehdä niitä itse. Ostin uuden puhelimen, mutta en saa sen takakantta auki. Haluaisin oppia kätevän tavan laittaa hiukset edestä letille. Kun nämä ajatukset tai pulmat nousevat esiin, kirjoitan sanoja hakukoneeseen. Tekstien ja kuvien sijaan päädyn yhä useammin katselemaan aiheista tehtyjä videoita. Huomaan, että aika monella muullakin oli hankaluuksia

Julkaisu 22.7.2014

Facebook ja Youtube – ne on meidän juttu!

Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä 2011. Tutkimuksessa tarkastellaan 7-20-vuotiaiden suomalaislasten ja –nuorten internetin ja erityisesti sosiaalisenmedian käyttöä. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2011 ja kyselyyn vastasi 2464 lasta ja nuorta. Tutkimustulokset osoittavat, että suosituimmat sosiaalisen median sovellukset ovat Facebook ja YouTube. Lapset januoret käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti vapaa-ajallaan. He muun muassa pelaavat,

Materiaali 2013

Matkalla kohti medialukutaitoa -video

European Association for Viewers Interestin eli EAVIn sekä Mediakasvatusseuran ja Otavan Opiston yhteistyönä tuotettu video johdattelee medialukutaidon käsitteen äärelle. Video sopii esimerkiksi aikuisten koulutustilaisuuksiin sekä vanhempainiltojen virikevideoksi. Videota voi käyttää myös opetuksessa. Video löytyy lukuisilla eri kielillä EAVIN YouTube-kanavalta.  

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat