1.6.2016Arla Pitkämäki

Tästä saa puhua! -seminaari

Järjestäjä: Mediakasvatusseura, Allianssi ja Plan International Suomi

Sijainti: Allianssi-talo (Asemapäällikönkatu 1)

Aloituspäivä: 1.12.2016

Lopetuspäivä: 2.12.2016

Seminaari disinformaatiosta ja vihapuheesta tutkijoille, kasvattajille ja kansalaistoimijoille

Miten vihapuhetta tuotetaan ja miten toimia sitä vastaan? Miten mediakriittisyyden avulla voidaan edistää sananvapautta?

Vihapuhe hiljentää ja rajoittaa sananvapautta. Tässä kaksipäiväisessä seminaarissa puhutaan vihapuheesta, sitä lietsovasta disinformaatiosta ja rakenteista näiden ilmiöiden takana. Seminaarissa etsimme kahden päivän ajan vastauksia ja erilaisia ratkaisuja asiantuntijapuheenvuoroja kuullen ja käytännön työvälineitä toiminnallisesti kehittäen.

Molemmissa seminaaripäivissä temaattiset asiantuntijapuheenvuorot määrittelevät vihapuheeseen ja disinformaatioon liittyviä yhteiskunnallisia haasteita joihin osallistujat pääsevät myöhemmin vastaamaan ratkaisukeskeisissä työpajoissa. Seminaarissa keskitytään esimerkiksi siihen, miten vihapuhetta ja disinformaatiota tuotetaan, millaisia vallankäytön mekanismeja niihin liittyy ja pohditaan miten näistä aiheista voi keskustella esimerkiksi nuorten kanssa tai yhteiskunnassa laajemmin.

Seminaarissa pohdimme eri alojen ammattilaisten mahdollisuuksia käsitellä vihapuhetta ja disinformaatiota omassa työssä ja käytännön ratkaisuja niihin liittyvien ilmiöiden kohtaamiseen. Seminaarista saat eväitä toimimaan sananvapauden, medialukutaidon ja kriittisen ajattelun puolesta – vihapuhetta vastaan. Tästä saa puhua -seminaari järjestetään 1.-2.12.2016 Allianssi-talolla Helsingissä (Asemapäällikönkatu 1) ja sen toteuttavat yhteistyössä Allianssi, Mediakasvatusseura ja Plan International Suomi. Seminaaria tukevat lisäksi Nuorisotutkimusverkosto, Koneen säätiö ja Svenska kulturfonden.

Ilmoittautuminen seminaariin avataan maanantaina 19.9. osoitteessa www.alli.fi/koulutuskalenteri ja tilaa on sadalle ensimmäiselle. Tarkempi ohjelma julkaistaan lokakuussa tapahtuman sivuilla. Seminaari on maksuton.

Vihapuhe ja disinformaatio

Vihapuhetta esiintyy verkossa, kouluissa, työpaikoilla, mediassa ja kadulla. Vihapuhe kohdistuu usein niihin ryhmiin, joihin kohdistuu myös rasismia, naisvihaa, homofobiaa tai muita ennakkoluuloja, ja siitä saavat osansa myös esimerkiksi poliittisesti arkojen aiheiden tutkijat ja niistä kirjoittavat toimittajat.

Disinformaatiolla tarkoitetaan vääristellyn tai valheellisen tiedon tarkoituksellista tuottamista ja levittämistä. Kun propagandan avulla pyritään vaikuttamaan yleisöön vetoamalla suuriin tunteisiin, disinformaation johtaa yleisöään harhaan tukeutumalla rationaalisilta vaikuttaviin argumentteihin ja yleistyksiin. Disinformaation avulla voidaan esimerkiksi luoda vääristeltyjä mielikuvia eri yhteiskuntaryhmistä, jotka puolestaan linkittyvät näitä ryhmiä vastaan tuotettuun vihapuheeseen.

Monet rodullistetut, vammaiset tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat elämään vihamielisessä ilmapiirissä jatkuvasti, eikä kokemuksista yleensä kerrota julkisuuteen. Myös esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kanssa toimivat vapaaehtoiset ja järjestötyöntekijät kokevat turvattomuutta työssään vihapuheen takia.

Osallistu keskusteluun Twitterissä, Facebookissa ja Twitterissä:
#PUHUTAAN

Lisätietoa:
Laura Heinonen
Asiantuntija, yhdenvertaisuus
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
etunimi.sukunimi@alli.fi

Isabella Holm
Kehityspäällikkö
Mediakasvatusseura ry
isabella.holm@mediakasvatus.fi
puh. (+358)50 501 7330

 

allianssi2  432136_10150710793480851_2115131880_nplan