15.8.2017Melissa Castrén

MEMO2 – Mediapolulta monilukutaitoa -koulutukset syksyllä 2017

Järjestäjä: Mediakasvatusseura, Aikakausmedia, Tampereen mediakoulu, Valveen elokuvakoulu & Saimaan mediakeskus

Sijainti: Tampere, Kuopio

Aloituspäivä: 28.9.2017

Mediapolulta monilukutaitoa (MEMO) on täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulujen opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään syksyllä 2017 kahdella paikkakunnalla: Tampereella ja Kuopiossa. Huom! Helsingin koulutuspäivät peruttu.

Koulutuspäivien teemat rakentuvat monilukutaidon, medialukutaidon ja ilmiöoppimisen ympärille tarjoten käytännönläheisiä harjoituksia omaan opetukseen ja mediakasvatukseen sovellettavaksi.

Syksyn 2017 koulutuspäivien sisällöt:

Mediakasvatuksella monilukutaitoiseksi-koulutus

Mitä on mediakasvatus ja miten siihen liittyy monilukutaito? Koulutuspäivässä lähdetään liikkeelle oman mediasuhteen pohtimisesta ja laajennetaan tarkastelua kohti ajankohtaisia mediailmiöitä, mediatuottamisen yksityisyyttä ja julkisuutta sekä nykymediakulttuuria osana lasten ja nuorten arkea. Päivän aikana käsitellään mediatekstien, kuvakerronnan, journalismin ja mainonnan teemoja monilukutaidon oppimisen näkökulmasta. Päivän tavoitteena on vahvistaa opettajan omaa mediakasvattajuutta ja tarjota eväitä käsitellä mediakulttuurin ilmiöitä sekä sitä kautta mahdollisuuksia toteuttaa mediakasvatusta osana opetusta.

Media koulussa

Kaipaatko eväitä toiminnallisiin, ilmiöpohjaisiin menetelmiin, jolla nivoa mediakasvatus mukaan koulun jokapäiväiseen työskentelyyn? Koulutuspäivän aikana tehdään lyhyitä käytännön kokeiluja, jotka tarjoavat ideoita mobiilivälineiden käyttöön koulun arjessa sekä tutustutaan runsaaseen esimerkkimateriaaliin. Esiteltävät ja kokeiltavat mallit pohjautuvat kunnalliseen toiminta-ajatukseen, jossa oppilaille tarjotaan yhtäläiset edellytykset mediakasvatukseen huolimatta koulujen erilaisista välineistä. Työskentelyn lisäksi pajassa käsitellään opettajuuden haasteita monimediaisessa ympäristössä, mm. arviointia projektityöskentelyssä, yhteisopettajuutta, tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä ja julkisuutta mediassa.

Elokuva oppimisen ja ilmaisun välineenä

Kuinka ruokkia oppilaiden uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta elokuvakasvatuksen avulla? Koulutuspäivässä opitaan elokuvan mahdollisuuksista osana opetusta sekä Valveen elokuvakoulussa kehitetyistä elokuvakasvatuksen menetelmistä, joissa liikkuvaa kuvaa integroidaan eri oppiaineiden opetukseen. Tässä koulutuspäivässä korostuu kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely. Elokuvakoulun toimintaan ja oppimateriaaleihin, kuten menetelmäoppaisiin, voi halutessaan tutustua etukäteen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu

Sähköä ja mediaa kirjoihin ja kouluihin

Haluatko oppia tuottamaan helppoja animaatioita, videoita ja muita sisältöjä osana opetusta? Tässä koulutuspäivässä tutustutaan mediatuottamiseen ja jakamiseen tablet-laitteiden avulla. Päivän aikana harjoitellaan pienryhmätyöskentelynä animaatioiden, videoiden ja muiden mediasisältöjen tekemistä, ja tuotetut materiaalit kootaan lopuksi sähköiseksi kirjaksi. Lisäksi käsitellään mediatuottamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten tekijänoikeuksia ja mediatuotosten jakamiseen sopivia pilvipalveluja. Tuotettu projekti sidotaan osallistujien oman luokan tai oppiaineen arkityöskentelyyn.

 

Ilmoittaudu MEMO-koulutukseen!

Tampere 11.10.-31.10. 2017

Tampereen Mediakoulu, Pyynikintie 2

Tilat varmistuvat lähempänä.

Kuopio 8.11.-24.11. 2017

Kuopion kansalaisopisto, Puistokatu 20

7.11.2017 D165 Kielet
8.11.2017 D144 Kielistudio
23.11.2017 D165 Kielet
24.11.2017 B059 Opistosali

Koulutus muodostaa kokonaisuuden paikkakunnittain. Toiveena on, että osallistujat ilmoittautuvat kaikkiin ko. paikkakunnan koulutuksiin. Mahdollista on myös osallistua yksittäisiin koulutuspäiviin.

Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista itse. Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse tulemaan koulutukseen, jolle olet ilmoittautunut, muista peruuttaa tulosi viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta laskutetaan 50€.

Opetushallitus tukee koulutusta. Lisää tietoa MEMO2 -hankkeen sivuilta.