11.11.2015Mediakasvatusseura

Museot mediakasvattajina 2015 -seminaari

Sijainti: Helsinki

Aloituspäivä: 1.12.2015

Aloitusaika: 11/11/15 12:00

Lopetusaika: 11/11/15 16:00

Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Linkki – museot mediakasvattajiksi -yhteishankkeen seminaari järjestetään Helsingissä 1.12. klo 12-16. Maksuton seminaari on suunnattu museoalan työntekijöille, mediakasvattajille, opettajille ja opiskelijoille. Linkki – museot mediakasvattajiksi -hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa museoiden asema mediakasvattajina lisäämällä museoiden ja muiden mediakasvatuksen toteuttajien molemminpuolista tietämystä toistensa toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista, ja seminaarissa jaetaan kokemuksia kaksivuotisen hankkeen ajalta.

Hankkeen seminaarin pääpuhujana on professori Kristiina Kumpulainen, joka tarkastelee puheenvuorossaan leikillistä ja luovaa oppimista muun muassa museoympäristöissä. Seminaarin puheenvuoroissa kuullaan myös alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista, kannustetaan osallistumaan Mediataitoviikkoon ja pohditaan avointen aineistojen hyödyntämistä opetuksessa. Alueellisen mediakasvatusyhteistyön mahdollisuuksia seminaarissa esittelee Mediakasvatusseuran koordinaattori Rauna Rahja. Seminaarin yhteydessä julkistetaan myös hankkeen julkaisu Museot ja mediakasvatus.

Seminaarin osallistujamäärä on rajoitettu, joten ilmoittaudu mukaan täälläLinkki – museot mediakasvattajiksi -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.