3.11.2016Katri Schroderus

Seminaari: Vihapuhe – Mitä se on ja kuinka siihen puututaan?

Järjestäjä: Ihmisoikeusliitto, Euroopan neuvosto ja Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI)

Sijainti: Metsätalo, Helsingin yliopisto, Sali 1, Unioninkatu 40, Helsinki

Aloituspäivä: 29.11.2016

Aloitusaika: 11/3/16 08:30

Lopetusaika: 11/3/16 16:15

Mitä vihapuhe on ja keihin se kohdistuu? Mitä eroa on viharikoksella ja vihapuheella? Millainen vihapuhe on rangaistavaa? Mitkä ovat viranomaisten velvollisuudet ja onko viranomaisilla riittävät keinot ja tahtoa puuttua vihapuheeseen? Entä median rooli ja poliitikkojen vastuu?

Ihmisoikeusliitto, Euroopan neuvosto ja Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) järjestävät yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen ja ulkoasiainministeriön kanssa kansainvälisen seminaarin vihapuheesta tiistaina 29.11. klo 8.30-16.15. Seminaari pidetään Helsingin yliopiston Metsätalossa, salissa 1 (Unioninkatu 40, Helsinki).

Seminaarissa puhuvat ja keskustelevat alan asiantuntijat, viranomaiset, poliitikot, päätöksentekijät, median edustajat sekä vihapuheen kokijat. Tarkoituksena on tarkastella vihapuhetta kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön kautta ihmisoikeusnäkökulmasta. Tilaisuudessa puhutaan siitä, miten vihapuhe ilmenee arjessa ja keinoista, joilla vihapuhetta voi ehkäistä ja joilla siihen voi puuttua. Seminaarissa jaetaan myös hyviä käytäntöjä Suomesta ja Ruotsista.

Alustava seminaariohjelma:

8.30-9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00-9.15
Seminaarin avaus

9.15-10.00
Vihapuhe? Viharikos? Ihmisoikeudet?
Vihapuhe ja kansainvälinen ihmisoikeusnormisto
Vihapuhe Suomen ja Ruotsin lainsäädännössä
Vihapuheen ja viharikoksen erot
Puhujina mm. Euroopan neuvoston ja oikeusministeriön edustajat

10.00-11.30
Kokijoiden kertomaa
Vihapuhe sen kokijoiden kertomana: vihapuheen monet muodot
Vihapuheen seurauksia?
Puhujina vihapuheen kokijoita ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston edustaja

11.30-12.30 Lounas

12.30-13.30
Vihapuheeseen puuttuminen
Poliisi ja muut viranomaiset Suomessa ja Ruotsissa: viranomaisten ja erityisesti poliisin keinot, osaaminen ja tahto puuttua vihapuheeseen?
Netin vihapuhe ja viranomaisvalvonta?
Tuki vihapuheen kohteille?
Puhujina mm. poliisin, sisäministeriön ja järjestöjen edustajia

13.30-14.30
Median rooli
Mikä on median rooli ja vastuu vihapuheen estämisessä tai negatiivisten stereotypioiden levittäjänä?
Toimittajat vihapuheen kohteena
Digitalisaaton ja sosiaalisen median haasteet ja mahdollisuudet
Puhujina mm. median edustajia ja bloggaajia

14.30-15.00 Iltapäiväkahvi

15.00-16.00
Puolueet ja poliitikot
Poliittinen retoriikka vihapuheen ylläpitäjänä
Rasismin vastainen peruskirja – miten puolueiden sitoumus näkyy kunnallisvaaleissa?
Puhujina eduskuntapuolueiden edustajia

16.00-16.15
Yhteenveto ja loppusanat

Seminaarin pääkieli on englanti, mutta simultaanitulkkaus järjestetään suomeksi, viittomakielellä sekä tarvittaessa ruotsiksi. Seminaari on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Opiskelijat voivat tiedustella mahdollisesta hyväksiluvusta omasta yliopistostaan. Seminaaripäivään sisältyy kahvitukset aamulla ja iltapäivällä sekä kevyt lounas.

Rekisteröitymistä vaaditaan seminaarin kaikilta osallistujilta. Ilmoittaudu seminaariin tällä lomakkeella.

Tapahtuman esteettömyystietodot löydät tästä.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa Eerika Salminen: eerika.salminen@ihmisoikeusliitto.fi, p. + 358 44 740 4932. Tapahtuma on myös Facebookissa.