28.2.2018Laura Pönkänen

Tehosta medialukutaitoasi – tunnistatko vaihtoehtoiset totuudet? -kurssi

Järjestäjä: Tilastokeskus

Sijainti: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Aloituspäivä: 20.3.2018

Informaation luotettavuuden arviointi on noussut keskeiseksi osaamisvaatimukseksi useimmissa työelämän tehtävissä. Usein tilastojen väitetään johtavan harhaan tai antavan väärän kuvan esitettävästä ilmiöstä. Mistä voi tietää, onko tilaston antama kuva oikea? Miten virheelliset tulkinnat syntyvät ja miten voidaan varmistua siitä, että aineistoista tehdyt tulkinnat vastaavat todellisuutta?

Tilastokeskuksen järjestämä Tehosta medialukutaitoasi – tunnistatko vaihtoehtoiset totuudet? -kurssilla perehdytään hyödyllisiin faktantarkastuksen työkaluihin ja annetaan vinkkejä tiedon arviointiin. Myös luotettavan tiedon, kuten virallisen tilastotiedon, ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen tarvitaan taitoa arvioida tiedon soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta. Tilaston käyttäjän on tunnettava tiedon käytön reunaehdot, esimerkiksi miten tieto on tuotettu, kuka sen on tuottanut ja mitä eri mitä käsitteet kuvaavat. Lähdekriittisyys on välttämätöntä, jotta kykenee tunnistamaan laadukkaan tilaston kriteerit.

Tärkeä osa faktatiedon hallintaa ja viestintää on myös tilastografiikan sujuva käyttö. Kurssilla myös pohditaan, miten mielikuvat ja ennakkoajatukset vaikuttavat tiedon arviointiin ja sen pohjalta syntyviin käsityksiin.

Kurssi soveltuu kaikille, jotka työssään tarvitsevat tilastoja, ja henkilöille, jotka itse valmistavat tai kokoavat tilasto- ja tietoaineistoja. Kurssista hyötyvät kaikki, jotka haluavat kehittää tilastojen luku- ja käyttötaitojaan. Kurssin osallistumismaksu on 350€.

Kurssin kouluttajina on Tilastokeskuksen asiantuntijoita, Sanna Kähkönen (YLE) ja YTT Kai Halttunen. Kurssin vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta.

Lue lisää kurssista täältä ja imoittaudu siihen täältä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.3.2018.