30.1.2018

Unga och sociala medier

Tutkija(t): Kajsa Hytönen & Stefanie Sirén-Heikel

Toteutusorganisaatio: Mediakasvatusseura ry. / Sällskapet för Mediefostran

Sijainti verkossa: http://www.mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2017/11/unga-sociala-medier-web-spreads-2.pdf

Julkaisuvuosi: 2017

Olika mediemiljöer, i synnerhet sociala medier är en integrerad och naturlig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att stärka kunskapsbasen och förståelsen av ungas medieverklighet, speciellt i relation till digitala miljöer och sociala medier. Publikation erbjuder dig som arbetar med barn och unga medel i hur du kan stödja och handleda ungdomar i detta livsområdet. Materialet ger en ökad kunskap kring mediekunskapsrelaterade frågor, samt diskutera och reflektera kring hur medielandskapet och dess fenomen påverkar oss.

I publikationen behandlas medievärldens fenomenen och utmaningarna, mediekritik, digitalt spelande och identitetsfrågor och välbefinnande i medievärlden. I slutet av materialet hittar du även en användbar ordlista.

Materialet är riktat till pedagoger, ungdomsarbetare, projektansvariga, professionella inom medie- och kulturbranschen, och personer som allmänt är intresserade av mediefostran. Materialet kan också användas i skolan, biblioteket eller för att besvara frågor som t.ex föräldrar har kring medieanvändning.

Ladda ner publikationen här!

 

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi