5.4.2017Sanni Mäntyniemi

EU:n laajuinen mediakasvatusselvitys julkaistu

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. Se on ensimmäinen koko EU:n kattava katsaus mediakasvatukseen. Selvityksessä käydään läpi jokaisen EU-maan mediakasvatuskenttää sekä merkittävimmät medialukutaitoon liittyvät eurooppalaiset projektit.

EU_reportMediakasvatusseura tuotti Suomen osuuden selvitykseen. Neliosaisen selvityksen ensimmäisessä osassa esiteltiin suomalaista mediakasvatuskenttää eri toimintasektoreiden, toimijoiden ja sidosryhmien kautta. Toisessa osuudessa tuotiin näkyväksi erilaisia verkostoja, joiden kautta toimijat ovat kiinnittyneet toisiinsa sekä yhteiskunnan muihin aloihin. Suomessa on selvityksen perusteella ja eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna laaja ja toimiva mediakasvatuskenttä.

Kolmannessa osuudessa listattiin 20 merkittävää, vuoden 2010 jälkeen toteutunutta mediakasvatuksellista projektia tai toimintoa. Lisäksi listattiin, millä sektorilla projekti on toteutettu, mitä mediataitoja projekteissa on kehitetty sekä perusteluja merkittävyyden ja vaikuttavuuden syistä. Neljännessä osassa valikoitiin edellisestä osuudesta viisi merkittävintä projektia, jotka esitellään katsauksessa lyhyesti. Suomesta mukaan valittiin Faktabaari, Peliviikko, Media-avain, Mediakasvatus.fi ja Yle Uutisluokka.

Selvityksen perusteella maakohtaiset erot mediakasvatustoiminnan aktiivisuudessa ja laajuudessa ovat suuria. Euroopanlaajuisessa katsauksessa painotetaan järjestökentän merkittävää roolia mediakasvatuksessa sekä eri tahojen välisen yhteistyön merkitystä. Selvityksessä esitellyistä projekteista suurin osa oli suunnattu nuorille. Muille ikäryhmille, kuten ikääntyneille, oli kohdistettu vain muutama medialukutaitoprojekti.

Kriittisen ajattelun kehittäminen sekä median käyttö ja erityisesti tiedonhaku olivat fokuksessa suuressa osassa projekteja. Vähiten projekteja oli kohdistettu kulttuurienvälisen vuoropuhelun lisäämiseen. Tähän kategoriaan kuuluivat myös internetissä tapahtuvaa radikalisoitumista ja vihapuhetta ehkäisevät projektit. Raportissa todetaankin, että tällaisille projekteille voisi olla jatkossa kysyntää eurooppalaisella mediakasvatuskentällä.

Selvitys löytyy Mediakasvatusseuran julkaisuista täältä.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat