5.2.2018Laura Pönkänen

Mediakasvatusseuran vinkkejä Mediataitoviikolle

Mediataitoviikkoa vietetään jälleen 5.-11.2.2018, ja materiaalia sekä tapahtumia löytyy kaikenikäisille.  Mediakasvatuksen vuosittaisen teemaviikon tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Mediataitokoulu, jonka sivuilta löytyy Mediataitoviikkoa varten koostettu ohjelma.

Katso koostamamme vinkit viikolle, ja kurkkaa myös Mediakasvatusseuran tuottamista materiaaleista Tuota- ja tulkitse –työkalu, joka on oiva apuväline medialukutaidon ja mediakriittisyyden harjoitteluun lasten ja nuorten kanssa.

Nostamme Mediataitoviikon monipuolisesta tarjonnasta esiin kuluttajuuskasvatukseen, tiedon luotettavuuteen sekä kulttuuri- ja normitietoisuuteen liittyviä mediakasvatusteemoja:

Luotettavan tiedon metsästäjät
Mediataitoviikon uuden ja innostavan materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Useamman kumppanin yhteistyössä syntynyt Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaali julkaistiin tammikuussa 2018. Materiaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä tiedon tuottamisessa. Se soveltuu eri-ikäisten mediakasvatukseen, aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ostopolulla mediassa
Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarjoaa kouluille ja kirjastoille kuluttajatietoa sisältävän julisteen, testin ja oppimistehtävän. Julisteen tavoitteena on, että kuluttajat kiinnittävät huomiota tarjouksiin, jotka ovat liian hyviä ollakseen totta ja jotka huomaamattamme voivat sitoa maksullisiin ja pitkiin sopimuksiin. Tällaisia ovat muun muassa klikkauksen päässä oleva euron maksava puhelin tai ikääntymisen vaivoja hoitavat pillerit. Koko aineisto löytyy osoitteesta: www.kkv.fi/mediataitoviikko

Disinformaatio ja vihapuhe nuorten mediamaisemassa
Mediakasvatuskeskus Metkan Disinformaatio ja vihapuhe nuorten mediamaisemassa -opetusmateriaali tarjoaa teoriaa ja toiminnallisia tehtäviä 13–17-vuotiaiden nuorten mediakasvatuksen tueksi. Disinformaatio-kokonaisuudessa harjoitellaan mm. tiedonhakua, faktantarkistusta ja vaalimainosten analysointia. Vihapuhe-kokonaisuudessa pureudutaan vaikuttamisen ja hyvinvoinnin teemoihin.

Monikulttuurisuus mediassa
Vuoden 2018 aikana AV-arkki jatkaa media- ja taidekasvatuksen Mediataide kasvattaa! -oppimateriaalisarjaa monikulttuurisuus mediassa -teemalla. Oppimateriaalin mediataideteokset toimivat innostajina ja keskustelunherättäjinä. Ne nostavat esiin monikulttuurisuuden ulottuvuuksia ja keskeisiä kysymyksiä ja kannustavat samalla omien ajatuksien ja kokemusten jakamiseen ja omaan taiteelliseen ilmaisuun. Oppimateriaali ja teokset ovat vapaasti käytettävissä ja esitettävissä osana opetusta vuoden 2018 Mediataitoviikon aikana osoitteessa mediataidekasvattaa.fi/mediataitoviikko2018.

Eronteoista yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja moninaisuuden kunnioittamiseen
Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -kehittämisohjelma ja Koulukino ry ovat julkaisseet oppimateriaalin, jonka avulla elokuvan sukupuolista ja kulttuurista moninaisuutta voidaan käsitellä lasten kanssa monilukutaidon oppimista tukien. Oppimateriaalissa tarjotaan välineitä purkaa sukupuolisuuteen ja kulttuuritaustaan liittyviä syrjiviä ajattelu- ja käyttäytymismalleja ja normeja. Se on suunnattu varhaiskasvatukseen, esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville.

Saamen kielet ja kulttuurit tutuksi videoiden ja pelien avulla
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta osallistuu vuoden 2018 Mediataitoviikkoon tarjoamalla pedagogista vinkkimateriaalia siihen, kuinka Saamen kieltä ja kulttuuria voidaan tukea mediakasvatuksellisin menetelmin. Materiaalin ovat suunnitelleet, testanneet ja tuottaneet saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat. Koska jokainen materiaali sisältää myös lasten omaa mediatuottamista tai mediatestien käsittelyä, voidaan tehtävin avulla tukea myös lasten medianlukutaitoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat