1.2.2016Mediakasvatusseura

Mihin nuoret luottavat verkossa?

Sanomalehtien Liiton TNS Gallupilta tilaaman Mihin nuoret luottavat verkossa? -tutkimuksen mukaan tiedon luotettavuus verkossa on yläkouluikäisten nuorten mielestä tärkeää. Lisäksi nuoret kokevat tutkimuksen perusteella olevansa varsin tietoisia tiedon luotettavuusongelmista erityisesti netissä. Mihin nuoret luottavat verkossa?– tutkimus on osa Sanomalehtiviikkoa, jonka teema on tänä vuonna Onko tämä totta?. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 13-15 -vuotiaita nuoria Suomessa ja tutkimukseen vastasi yhteensä 554 nuorta.

Tutkimuksesta käy ilmi, että nuorten päivittäin käyttämistä medioista suosituimpia ovat YouTube, sosiaalisen median kanavat ja Google. Suosituimmat aktiviteetit netissä ovat videoiden katsominen, sosiaalisessa mediassa aikaa viettäminen ja ystäviin yhteyden pitäminen. Tutkimuksen mukaan some on merkittävin nuorten käyttämä uutisten lähde.

Vaikka nuoret ovat tutkimuksen mukaan tietoisia netin luotettavuusongelmista ja tiedon luotettavuus koetaan tärkeäksi, 41 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että on vaikeaa tietää onko jokin juttu netissä totta. Myös Jyväskylän yliopiston eSeek-hankkeessa työskentelevä tutkijatohtori Jarkko Hautala on arvioinut, että osa koululaisista tukeutuu vielä melko pinnalliseen havainnointiin hakiessaan tietoa netistä.

Sanomalehtien liiton tuottama tutkimus osoittaa, että mediakasvatuksen näkökulmasta yläkoulu on tärkeää aikaa. Esimerkiksi yli kolme neljästä tutkimukseen vastanneista kertoo törmäävänsä verkossa valheelliseen, virheelliseen tai epäselvään tietoon vähintään silloin tällöin. Nuoret tarvitsevatkin edelleen tukea ja kannustusta erilaisten sisältöjen tunnistamiseen ja arvioimiseen. Samaa toteaa Helsingin Sanomien uutisessa mediakasvatuksen yliopistonlehtori Reijo Kupiainen: ”Kyky kriittiseen lukemiseen ja lähteiden arviointiin eivät ole mitään luontaisia taitoja. Kukaan ei synny niiden taitojen kanssa eivätkä ne mitenkään taianomaisesti imeydy lapsiin, vaikka he iPadeja käyttävätkin. Ne ovat taitoja, joita pitää harjoitella ja opettaa”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat