20.3.2018Saara Sivonen

Nostoja Nuorisobarometri 2017:n tuloksista

Tänään julkaistu Nuorisobarometri 2017 -tutkimus kartoittaa 17–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa nuorten suhtautumista mediataitoihin sekä tietotenkniikan käyttöön liittyviin taitoihin.

Mediataidot tärkeitä, mutta vertailussa korostuivat muut taidot

Tutkimuksen vastaajista 73,1 prosenttia piti mediataitoja tärkeinä tai erittäin tärkeinä elämässä pärjäämisen kannalta. Tietotekniikka- ja digitaalisten taitojen kohdalla luku oli 80,1 prosenttia. Vertailussa muiden kansalaistaitojen kanssa taidot eivät kuitenkaan sijoittuneet kovin korkealle, sillä mediataidot löytyivät listalta vasta sijalta 15. Tietotenkiikka- ja digitaaliset taidot pärjäsivät vertailussa hieman mediataitoja paremmin, ja ne sijoittuivatkin sijalle 12. Vaikka taitoja pidettiin tärkeinä, muut taidot näyttivät silti ajavan vertailussa niiden edelle.

Nuorten mielestä elämässä tarvitaan etenkin sosiaalisia taitoja ja kielitaitoa, jotka sijoittuivat vertailussa kärkisijoille. Tässä kohtaa onkin tärkeää huomioida, että nuorten keskuudessa sosiaalinen elämä on tiiviisti sidoksissa sosiaaliseen mediaan. Tutkimuksen tekijöiden mukaan digitaaliset laitteet ovatkin nykyään niin luonnollinen osa nuorten arkea, ettei niihin liittyvää osaamista osata enää tarkastella pärjäämisen kannalta.

Alueelliset erot ja sukupuolten väliset erot nousivat esiin

Tutkimuksessa ilmeni myös eroja eri sukupuolten asenteiden välillä, sillä naiset pitivät mediataitoja tärkeämpinä kuin miehet. Tätä voi tutkijoiden mukaan selittää se, että tytöt ovat poikia aktiivisempia sosiaalisen median käyttäjiä, minkä vuoksi he kohtaavat arjessaan enemmän mediankäyttöön liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia. Kiinnostava tulos oli myös se, että pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret näyttivät painottavan mediataitojen tärkeyttä enemmän kuin muualla Suomessa asuvat ikätoverinsa.

Nuorisobarometri on Valtion nuorisoverkoston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyössä toteuttama vuosittainen tutkimus, joka käsittelee nuorten kannalta ajankohtaisia asioita vaihtuvin teemoin. Vuoden 2017 barometrin teemana oli osaaminen ja koulutus.

Lisätietoa Nuorisobarometrista sekä tutkimusjulkaisun löydät täältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat