11.5.2016Arla Pitkämäki

Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta valmistunut

Selvitysraportti ”Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä” on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvityksen tavoitteena oli saada selville mm. millainen on oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne perusopetuksessa eri puolilla maata, miten digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään osana opetusta sekä mitkä ovat opettajien edellytykset hyödyntää digitaalisia oppimistuotteita. Lisäksi raportissa tuodaan esille opetuksen digitalisaation esteitä sekä sitä edistäviä tekijöitä.

Raportista selviää että perusopetuksen opettajat ovat kehitysmyönteisiä, opettajista noin puolet arvioi omaavansa perustason tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot ja miltei kolmannes koki taitojensa olevan perustasoa paremmat. Selvityksen mukaan omien taitojen kehittämistäkin tarvitaan kuitenkin myös. Käytössä olevien laitteistojen tai välineistön määrä koetaan riittämättömäksi ja käytössä olevien laitteistojen laadussa nähdään olevan puutteita. Huomattavaa on, että raportin mukaan perusopetuksessa keskeinen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjä on opettaja, oppilaiden käyttäessä tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa merkittävästi vähemmän.

Onnistuneen opetuksen digitalisaation elementtejä ovat selvityksen mukaan tarvelähtöinen vertaiskoulutus, jossa opetus tapahtuu siinä ympäristössä ja viitekehyksessä, jossa opettaja tulee taitoja käyttämään. Sen lisäksi selvityksen mukaan keskeistä on myös erilaiset digitalisaation toteuttamistavat sekä niiden syklinen kehittäminen, jossa osallisia voivat olla kaikki osapuolet.

Lue lisää ja tutustu raporttiin täällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat