11.8.2015Mediakasvatusseura

Uusi nuorisoasiainkeskuksen julkaisu painottaa mediakasvatuksen tärkeyttä nuorisotyössä

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Mediakasvatusseuran yhteistyössä tehdyn Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa -julkaisun tarkoituksena on antaa vinkkejä siihen, miten nuorisotyöntekijä voi tukea ja auttaa nuorta kasvamaan mediakriittisyyteen, sekä oivaltamaan median merkitys omassa elämässään. Mediakasvatus on jo osa nuorisotyötä tekevien arkea, mutta rajoittuu usein keskusteluksi ikärajoista, sopivista sisällöistä tai pelaamiseen käytetystä ajasta.

Julkaisussa nostetaan esiin digitaalisuus uudeksi toimintatavaksi nuorisotyössä. Tavoitteena on saada nuorten omat mediasisällöt näkyviin sekä hyödyntää sosiaalisen median välineitä nuorisotyössä. Toiminnan keskiössä ovat nuorten kanssa yhdessä tekeminen ja sisältöjen tuottaminen internetiin. Media vaikuttaa nuoren identiteetin, itseilmaisun ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen, joten nuorisotyöntekijän on oltava tästä tietoinen. Ammatillisesta näkökulmasta nuorten mediakulttuuriin liittyy mahdollisuuksia, kuten median käyttäminen oppimisessa, sosiaalisen vastuun ja vuorovaikutuksen kehittymisessä ja mediataitojen käyttäminen aktiivisessa kansalaisuudessa. Haasteita tuovat kuitenkin muun muassa mediaväkivalta, nettikiusaaminen ja media liikakäyttö.

Julkaisu auttaa nuorisotyöntekijää kohtamaan mediakulttuurin mahdollisuudet ja haasteen omassa työssään. Julkaisussa tuodaan esiin seuraavia tavoitteita, joita digitaaliselle nuorisotyölle ja mediakasvatukselle nuorisotyössä on asetettu:

  • Tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä käyttäen mediaa ja mediakasvatuksen menetelmiä silloin, kun ne hyödyttävät nuorta.
  • Edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta hyödyntäen mediaa: tarjotaan nuorelle osallistumisen, itseilmaisun,sisällöntuotannon ja julkaisun mahdollisuuksia.
  • Parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja lisäämällä tasavertaisuutta, ymmärrystä erilaisuudesta, herättämällä keskustelua ihmisten kohtaamisesta ja kohtelusta sekä vahvistamalla kulttuurien tuntemusta.
  • Edistää nuorten sosiaalista vahvistamista mahdollistamalla yhdessä tekemisen, voimaantumisen ja oman osaamisen ja terveen mediasuhteen vahvistamisen median parissa.

Voit tutustua julkaiuun täällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat