11.8.2015Mediakasvatusseura

Verken tuore selvitys kartoittaa internetin käyttöä nuorisotyössä

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttamasta kuntakyselystä selviää, että internetin käyttö nuorisotyössä on varsin yleistä, siihen suhtaudutaan myönteisesti ja sitä pidetään tärkeänä työvälineenä. Kyselyn otos koostuu 915 nuorisotyöntekijästä, joista 94 % käyttää nettiä nuorisotyöhön. Valtaosa nettiä työssään käyttävistä vastaajista on myös sitä mieltä, että kokemus siitä, että internet on keskeinen osa nuorten elämää on merkittävin internetin nuorisotyöllistä käyttöä edistävä tekijä.

Internetiä käytetään eniten tiedottamiseen ja yhteydenpitoon nuorten kanssa, mutta myös pienessä määrin esimerkiksi pelaamiseen. Mediasisältöjen tuottaminen nuorisotyössä on vielä vähäistä. Edellisen kerran toteutettuun kyselyyn (2013) verrattuna verkkovälineet, erityisesti mobiililaitteet ovat yleistyneet nuorisotyöntekijöiden käytössä huomattavasti. Kyselyssä selvitettiin myös nuorisotyöntekijöiden valmiuksia hyödyntää erilaisia teknologioita nuorisotyössä. Vastauksista selviää, että uusien teknologioiden nuorisotyölliseen hyödyntämiseen liittyvä tietotaito koetaan keskimäärin varsin heikoksi. Osaamista halutaan kehittää erityisesti mediasisältöjen tuottamisessa sekä sosiaalisen median työkalujen ja mobiililaitteiden käytössä.

Internetin nuorisotyölliselle käytölle asetetaan kunnissa tavoitteita melko harvoin ja osa kyselyyn vastanneista kokee, että tavoitteiden puuttuminen vaikeuttaa internetin hyödyntämistä nuorisotyössä. Muita hidastavia tekijöitä ovat muun muassa välineistön ja työajan puute sekä oman osaamisen riittämättömyys. Sen sijaan netin käyttöä edistää nuorisotyöntekijöiden mukaan parhaiten oma motivaatio ja kiinnostus.

Voit tutustua raporttiin täällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat