19.12.2016

Suomen e-urheilun eettinen ohjeisto julkaistu

screen-shot-2016-12-19-at-15-03-29Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry on julkaissut e-urheilun eettiset ohjeet. Ohjeisto sisältää erilaisia ohjeita niin pelaajille, järjestäjille kuin vanhemmillekin, jotka toimivat elektronisen urheilun parissa.

Suomen e-urheilun eettinen ohjeisto perustuu keväällä Ruotsissa julkaistuun Svensk eSports Code of Conductiin. SEUL on saanut ruotsinkielisen ohjeiston tehneeltä työryhmältä luvan kääntää ohjeisto suomeksi, ja Suomen versio ohjeistosta tehtiin käännöksen pohjalta.

Suomen e-urheilun eettiset ohjeet sisältävät joukon eettisiä perussääntöjä pelaajille ja e-urheilutapahtumien järjestäjille. Ohjeet tarjoavat tukea ja käytännön vinkkejä niin tapahtumajärjestäjille kuin pelaajillekin siitä, kuinka he voivat luoda ja vahvistaa kaikkien osallistumista tukevia asenteita ja toimintamalleja. Teksti sisältää myös vinkkejä siihen, miten vanhemmat voivat tehdä e-urheilua tutummaksi ja kehittää ilmapiiriä. Tutustu materiaaliin täällä.

Tekemiseen osallistuivat pääosin liiton puheenjohtaja Erkka Jouste sekä Helsingin yliopistossa pelikasvatusta tutkiva Mikko Meriläinen. Teoksen valmisteluun osallistuivat myös tuleva SEULin liittohallituksen jäsen Miisa Nuorgam, Tommi Tossavainen Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista (KAVI), Isabella Holm Mediakasvatusseurasta sekä Pelastakaa Lapset ry.

14.12.2016

Vastaa Koulukinon kyselyyn, voit voittaa Finnkinon 100 hengen koululaisnäytöksen leffaherkkujen kera!

koulukino_variKoulukino pyrkii kehittämään oppimateriaalejaan käyttäjäkentän tarpeiden mukaan.

Koulukino selvittää nyt opettajien toiveita Koulukinon oppimateriaalien sisällöstä ja muodosta ottaen huomioon myös uuden opetussuunnitelman painotukset lyhyen kyselyn avulla. Kysely on suunnattu erityisesti perusopetukseen, mutta myös muilla opetusasteilla työskentelevien opettajien vastaukset ovat tervetulleita ja hyödyllisiä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia, ja yhteystietojen jättäneiden kesken arvotaan Finnkinon lippupaketti (3 lippua), kaksi elokuvakasvatuksen kirjapakettia sekä bonuksena Finnkinon 100 hengen koululaisnäytös leffaherkkujen kera.

Kysely on avoinna vuoden loppuun saakka.

Kyselyyn pääset tästä.

Koulukinon sivujen tiedote kyselystä.

14.12.2016

Whats Up -menetelmäopas nuorten mobiilikohtaamiseen

np_whatsup_kansipohja
Nuorten palvelu on julkaissut uuden menetelmäoppaan nuorten mobiilikohtaamiseen. Whats up -oppaassa on konkreettisia ammattilaisten testaamia vinkkejä koulumaailman aikuisista nuorten vapaa-ajan tukijoillekin, unohtamatta lastensuojelun työkenttää. Menetelmäopas on osa ”Whats up – miten menee” -mobiilikohtaamisen kehittämishanketta. Lisätietoa oppaasta, hankkeesta ja oppaan tilaamisesta löydät Nuorten palvelun sivuilta.

15.11.2016

Maksuttomat MEMO-koulutukset ala- ja yläkoulun opettajille käynnistyvät eri puolilla Suomea!

memo_banneri_0
MEMO – Mediapolulta monilukutaitoa -hanke
tarjoaa maksutonta mediakasvatuskoulutusta ala- ja yläkoulun opettajille eri puolilla Suomea uusien opetussuunnitelmien hengessä. Opetushallituksen tukeman hankkeen koulutuksissa opettajat tutustuvat mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutusten teemat rakentuvat moni- ja medialukutaitojen tukemisen ja ilmiöoppimisen ympärille ja niissä havainnollistetaan arkista tieto- ja viestintätekniikan mediakasvatuskäyttöä kouluympäristössä. Samalla vahvistetaan opettajien valmiuksia hyödyntää mediakulttuurin sisältöjä ja olemassa olevia laitteita ja rohkeutta tarttua niihin mediakasvattajana.

Valtakunnallisen täydennyskoulutushankkeen koulutuksia tarjotaan eri puolilla Suomea vuoden 2017 loppuun saakka. Nelipäiväisiä koulutuskokonaisuuksia järjestetään mm. Tampereella, Oulussa, Helsingissä ja Lappeenrannassa. Koulutuksia vetävät valtakunnalliset ja alueelliset kouluttajat Valveen elokuvakoululta, Tampereen Mediakoululta, Saimaan mediakeskuksesta, Aikakausmediasta ja Mediakasvatusseurasta.

MEMO-koulutuskokonaisuudet käynnistyvät Helsingistä joulukuussa 2016, ilmoittaudu mukaan nyt!

8.12.2016 / Mediakasvatuksella monilukutaitoiseksi
9.12.2016 / Elokuva oppimisen ja ilmaisun välineenä
17.1.2017 / Media koulussa
18.1.2017 / Sähköä ja mediaa kirjoihin ja kouluihin

Lue lisää, seuraa tiedotusta eri paikkakuntien koulutuksista ja ilmoittaudu osoitteessa: http://memo.ejuttu.fi/

11.11.2016

Ehdota esitystä huhtikuiseen Media & Learning 2017-konferenssiin!

Haluatko mukaan ensi keväänä 5.-7.4.2017 Brysselissä järjestettävään Media & Learning 2017 -konferenssiin?

media-ja-learning-konferenssi

Media & Learning Associationin ja Flemish Ministry of Education and Trainingin vuosittain järjestämään, tutkijoille, päättäjille ja muille mediakasvatusalan toimijoille suunnattuun konferenssiin voi nyt lähettää ideoita ja esitysehdotuksia. Ohjelmaan valituille tarjotaan myös mahdollisuutta saada artikkelinsa mukaan tieteelliseen julkaisuun.

Ensi vuoden konferenssin teemoihin voit perehtyä tarkemmin täällä. Tutustu tarkemmin myös tarjolla oleviin monipuolisiin esitystapoihin.

Lataa itsellesi ilmoittautumislomake tästä. Lomake toimitetaan sähköpostitse lomakkeessa olevaan osoitteeseen 1.12.2016 mennessä.

11.11.2016

Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön 15.12. asti

Valtionavustukset digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2017 ovat nyt haettavissa. Avustusta haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan. Hakemuksen on oltava perillä aluehallintovirastossa viimeistään 15.12.2016 klo 16.15.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan avustuskriteereissä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja mediaa. Hankkeessa digitaalisuutta voidaan hyödyntää eri tavoin sisältönä, välineenä, toimintana sekä toimintaympäristönä.

Avustusta voidaan myöntää

  • digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävän toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
  • digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

Avustusta voidaan myöntää paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen toimintaan. Avustusta myönnettäessä painotetaan hankkeita, jotka ovat sisällöltään ja menetelmiltään innovatiivisia kohderyhmän ja maantieteellisen alueen näkökulmasta. Tuettavissa hankkeissa korostetaan nuorten osallistumista ja roolia tekijöinä kaikissa hankkeen vaiheissa sekä nuorten omaan tekemiseen perustuvaa nuorisotyöllistä ja media- ja teknologiakasvatuksellista työotetta.

Verke tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksena mm. ohjausta ja neuvontaa avustushakemusten laadinnassa. Verken Kohti digitaalista nuorisotyötä -julkaisusta löytyy suuntaviivoja ja työkaluja digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen.

Lisätietoja löydät täältä sekä Heikki Lauhalta: heikki.lauha@verke.org, p. 040 336 1856

4.11.2016

Haussa mediatuottaja Kouvolan kaupunginkirjastoon

Kouvolan kaupunginkirjasto etsii palvelukseensa mediatuottajaa kokoaikaiseen vakituiseen työsuhteeseen. Mediatuottaja vastaa pääkirjastossa toimivan Mediamajan palveluista. Tehtävänä on muuttuvan median käytön ja tuottamisen ohjaus kirjaston asiakkaille, ryhmille ja henkilökunnalle.

Työhön kuuluu eri-ikäisten asiakkaiden opastus ja erilaisten ryhmien koulutukset: mediatuottaja järjestää lyhytkursseja mm. video- ja valokuvauksesta sekä äänityksestä. Tehtäviin kuuluu myös äänitysstudion ja kuvankäsittelyn ohjaus sekä kirjaston henkilökunnan perehdyttäminen median käyttöön ja soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Mediatuottaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Työhön kuuluu säännöllistä iltatyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva kirjasto-, kulttuuri- tai media-alan korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista ja itsenäistä työotetta. Hakijan eduksi katsotaan kokemus nuorten kanssa työskentelystä sekä ryhmänohjaustehtävistä. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Mediamaja on eri projekteissa varustettu median tuottamiseen ja käyttämiseen soveltuvin laittein, siellä on myös äänitysstudio ja erilaisia pelikoneita. Toiminta Mediamajassa on ollut erilaisiin mediataitoihin tähtäävää asiakastyön kokeilua. Eri-ikäistä asiakaskuntaa on opastettu sekä laite- että ohjelmisto-ongelmissa henkilökohtaisesti ja lyhytkurssein. Mediamajassa toimii yksi kaupungin nuorisotiloista kahtena iltana viikossa.

Työ alkaa 15.12.2016 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa (työavain KVL-20-386-16). Hakuaika päättyy 20.11.2016 23.59.

Lisätietoja antavat kirjastonjohtaja Marko Niskapohja (puh. 020 615 7843) sekä kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu (puh. 020 615 7262). http://www.kouvola.fi/rekry

Lisätietoa työpaikasta täällä ja Mediamajasta täällä.

3.11.2016

4.11. Periskooppi-chatissa puheena päihteet

Miksi ihmiset päihtyvät? Miksi ihminen on humalassa rohkeampi? Mistä tietää onko aikuisella ongelma alkoholin kanssa? Miksi kannabis on laitonta mutta viina ei? Pitäisikö tupakka kieltää? Miksi huumeiden käyttö on vaarallista?

Periskooppi-chatissa puhutaan 4.11. päihteistä. Nuoret kysyvät, nuoret vastaavat. Näkökulmia keskusteluun tuovat myös illan vieraat.

Walkers-talolla järjestettävän keskustelun juontavat suositut tubettajat Soikku ja Naag.  Illan vieraina nähdään muun muassa artistit Mercedes Bentso ja Kasmir, Ruudin ydinryhmäläiset Ville ja Erika sekä asiantuntija Kannabis-Kimi.

Tule perjantaina 4.11. klo 17–20 osoitteeseen www.ehytchat.fi. Voit osallistua chattiin anonyymisti esimerkiksi omalta mobiililaitteeltasi.

Ehdota nuorisotilallesi Periskooppi-kisakatsomoa! Seuraa livelähetystä yhdessä kavereiden kanssa nuorisotilan sohvalta. Voitte osallistua livekeskusteluun verkon välityksellä tai syventyä juttelemaan omalla porukalla.

Lisätiedot ja kyselyt Piia Aspegrenilta piia(at)ehyt.fi, sekä osoitteessa www.ehyt.fi/periskooppichat

Sosiaalisessa mediassa tapahtuman löydät tunnisteilla #periskooppichat ja #puhusiitä.

periskooppi

2.11.2016

Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus -seminaarin 1.11. aineistoja

Mediakasvatusseura järjesti yhdessä tutkija Sanna Spišákin kanssa 1.11.2016 Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus -seminaarin Tieteiden talolla, Helsingissä. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoita mm. Sexposta, KAVIsta ja THL:stä. Asiantuntijapuheenvuorojen diaesitykset ovat nyt vapaasti ladattavissa alla olevista linkeistä Mediakasvatusseuran SlideShare -kanavalta.

 

Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus -seminaarin esityksiä

”Jos katsoo tietynlaista pornoa se ei tarkoita, että itse toivoisi olevansa samassa asemassa kuin näyttelijät.” Alaikäiset ja pornografia
Mediatutkija, mediakasvattaja Sanna Spisak
Turun yliopisto

Seksiin liittyvät viestit ja sosiaalinen media
Head of Community and Safety Silja Nielsen
watAgame

Kuvaohjelmien luokittelu ja seksuaalinen sisältö kuvaohjelmissa
Erityisasiantuntija Teppo Esko & erityisasiantuntija Leena Karjalainen
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Seksuaalikasvatuksen kysymyksiä
Asiantuntija, KM, kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Kaarina Bildjuschkin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

 

Uusi opas median media- ja seksuaalikasvatuksen tueksi

Seminaarin yhteydessä julkaistiin tutkija Sanna Spišákin tuottama Median seksisisällöt ja mediakasvatus -opas, joka tukee lasten ja nuorten parissa toimivien kasvattajien ja ammattilaisten taitoja käsitellä median seksuaalisia sisältöjä alaikäisten kanssa. Materiaali kokoaa yhteen hyviä kotimaisia käytäntöjä media- ja seksuaalikasvatuksen saralta.

 

Keskustelua somessa #mese2016

Seminaarin aiheista käytyä keskustelua voit seurata ja jatkaa Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa tunnuksella #mese2016.

pieni-median-seksisisallot

2.11.2016

Lastenkirja- ja sanataidefestivaali Kirjalitta 7.-13.11.2016

Lukukoiria, lukumummoja, eläviä satukirjoja, yön omituisia otuksia ja tietenkin mitä ihmeellisimpiä tarinoita… Tätä kaikkea tarjoaa toista kertaa järjestettävä lastenkirja- ja sanataidefestivaali Kirjalitta 7.-13.11.2016 Tampereella ja sosiaalisessa mediassa.

Festivaalin päätapahtuma on Sanataideyhdistys Yöstäjän koordinoima sanataidetapahtuma Yökylässä lauantaina 12.11. Lastenkulttuurikeskus Rullassa ja Finlaysonilla. Tapahtumapäivän aikana tarinoidaan taianomaisissa työpajoissa, tulkitaan unia ja pakoillaan painajaisia, tutustutaan yön olentoihin ja diskoillaan lasten yökerhossa. Mukana ovat Suomen nuorisokirjailijoiden kirjailijavieraat Tuutikki Tolonen ja Magdaleena Hai, runoilija Kirsi Kunnas sekä tietokirjailija Laura Ertimo. Suomen tietokirjailijat ry. järjestää lauantaina myös kävelykierroksia tietokirjailija Iiris Kalliolan seurassa.

Kirjalitta -ohjelma levittäytyy koko viikolle. Sähköisiin lastenkirjasovelluksiin pääsee tutustumaan Nordic E-Stories –seminaarissa 7.-8.11. ja Kid E-Lit –näyttelyssä, joka on esillä koko viikon Pääkirjasto Metsossa. Torstaina järjestetään Tammelan Perheiden talossa toiminnallinen Sanataidekahvila, joka tarjoilee muun muassa runo- ja lorukylpyjä perheen pienemmille sana-ahmateille. Pääkirjasto Metsossa tavataan torstaina kirjailija Siiri Enoranta ja perjantaina kirjastoissa kiertää kirjailija Jari Mäkipään ja sanataidekasvattajien salaperäinen Salapoliisikoulu.

Lasten ja nuorten sanataidenäyttelyt näkyvät koko viikon ajan katukuvassa ja sosiaalisessa mediassa. Jokainen voi osallistua festivaalille myös päivittämällä oman #tartutarinaan -kirjavinkkivideon esimerkiksi Facebookiin.

Tapahtumaa koordinoivat yhteistyössä Lastenkirjainstituutti ja Sanataideyhdistys Yöstäjä ry. Mukana toteutuksessa ovat myös Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, Tampereen kaupunginkirjasto, Suomen nuorisokirjailijat, Suomen tietokirjailijat, Pirkkalaiskirjailijat ja suuri joukko muita alan asiantuntijoita.

Tapahtuman kotisivuilta löydät lisätietoja tapahtumatarjonnasta. Festivaaleilla on myös oma Facebook-sivu. Käytössä ovat hashtagit #kirjalitta sekä #tartutarinaan.

Lisätietoja antavat Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Paula Halkola (050 4632 786 / paula.halkola@lastenkirjainstituutti.fi) sekä Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:n tuottaja Minttu Tervaharju (040 707 4383 / kirjalitta@yostaja.fi).

1 2 3 4 5 42
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat